2 direkte Treffer gefunden für: sind


77 indirekte Treffer gefunden für: sind

Deutsch Türkisch
die Achylie {sub} {f} [das Fehlen von Verdauungssäften, besonders im Magen] sindirim usaresinin noksanlığı
die achyliesch {sub} {f} sindirim usaresinin noksanlığı ile ilgili
das Allantois {sub} {n} sindirim borusunun dışa doğru amniyon ve koryon arasında gelişmesiyle meydana gelir
die Anus {sub} {f} [Med.] sindirim kanalının çıkardığı delik
der Anus {sub} {m} sindirim kanalının bitiş kısmı
der Arthritismus {sub} {m} [Med.] sindirim bozukluğundan ileri gelen yapı fesadı
das Aschenbrödel {sub} {n} Sinderella
das Aschenputtel {sub} {n} Sinderella
assimileren {v} sindirmek
den Verdauungstrakt betreffend sindirim sistemi ile ilgili
das Digerieren {sub} {n} sindirme
digerieren {v} [ich digerierte, ich habe digeriert] sindirmek
digerierend {adj} sindiren
digeriert [er, sie, es~] sindiriyor
die Digestion {sub} {f} sindirim
digestiv {adj} sindirimsel
einen Verdauungsspaziergang machen sindirim gezintisi yapmak
die Enteroneurose {sub} {f} sindirim sistemine ait belirtileri ön planda olan nevroz
Flora des Verdauungstrakts {sub} {f} sindirim anatomisi
die Gastroenterologie {sub} {f} sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgilenen bilim dalı
das Gastrointestinalsystem {sub} {n} sindirim sistemi
Haben Sie Verdauungsstörungen? Sindirim bozukluğu var sizde?
leicht verdaulich {adj} sindirimi kolay
die Malassimilation {sub} {f} [Maldigestion, Malabsorption] sindirim bozukluğu nedeniyle yiyeceklerin yetersiz değerlendirilmesi
mazeriert {adj} sindirilecek hale getirilmiş
mazerieren {v} sindirilecek hale getirmek
der Muskelmagen {sub} {m} sindirim sisteminde şiş kaslı organ
peptisch {adj} sindirimi kolaylaştıran
die Schlacke {sub} {f} [Med.] sindirilemeyen besin parçacıkları
schwer verdaulich {adj} sindirimi güç
sind berechtigt hakka sahipler
sind besonders beliebt daha çok seviliyorlar
Sind das Zugvögel? bunlar göçmen kuşlarmı
Sind deine Hände sauber? ellerin temizmi
Sind Ihre Kinder gesund Çocuklarınız sağlıklı
Sind Ihre Monatsblutungen unregelmäßig? Aybaşınız düzensiz mi?
sind kleine Fische bunlar basit
sind kleine Fische bunlar önemsiz
sind nicht mehr am Lager artık depoda yoklar
sind nicht mehr in der Lage artık muktedir değiller
sind nicht stimmberechtigt oy kakkına sahip değiller
Sind noch mehr da? daha fazla varmı
sind nur gesteckt [es~] onlar sadece takılı
sind phasengleich aynı fazlılar
sind rar azlar
Sind Sie abergläubisch? batıl inançlımısınız?
Sind Sie allein hier? burada yalnızmısıniz?
Sind Sie bereit zu warten? hurafe ye inanırmısınız?
Sind Sie geschäftlich hier? ticaret içinmi burdasınız?
Sind Sie im Preis mit drin? bunlar fiyata dahilmi?
sind Sie je hierher gekommen? gelmiş miydiniz?
alle eingeladen sind her davetli
an dem wir beide interessiert sind ikimizinde ilgi duyduğu
Beteiligten sind {sub} {f} ortaklar …dır
bis die Gebühren bezahlt sind harçlar ödenene kadar
bis sie platziert sind yerlerine yerleştirilinceye kadar
Bis wir dort sind biz oraya gelinceye kadar
Da Sie ja schon mal hier sind siz buraya gelmişken
die mir lieb und teuer sind benim için önemli olanlar
dort sind orada …dırlar
erkennen, dass Frauen mächtig sind kadınların güçlü olduğunun farkına varmak
erkennen, dass Männer verwundbar sind erkeklerin zayıf olduğunun farkına varmak
es sind onlar
falls Sie an unserer Ware interessiert sind şayet ürünümüze ilgi duyarsanız
hier ist,sind burada,lar
hier sind buradalar
Man sieht gleich, dass das alte Freunde sind eski dostlar olduğu belli oluyor
Merk dir wo wir stehen geblieben sind nerede kaldığımız aklında olsun
Selig sind die, die reinen Herzens sind temiz kalpliler mutludur
sie sind onlardır
unter der Bedingung dass es Wertpapiere sind kâğıt olması şartıyla
wenn Ihre Preise günstig sind fiyatlarınız uygunsa
wenn Ihre Preise konkurrenzfähig sind rekabet edebilir fiyatlarınız varsa
wenn Sie damit einverstanden sind şayet bunu kabul ederseniz
wenn Sie in der Gegend sind yakınlarda olursanız
wenn Sie interessiert sind ilgi duyuyorsanız
wie sie normalerweise erforderlich sind normalde gerektiği gibi
0.005s