23 direkte Treffer gefunden für: da


77 indirekte Treffer gefunden für: da

Deutsch Türkisch
abbeizen {v} dağlamak
die Abbeizung {sub} {f} dağlama
Abbildung der Punkte des Verteilernetzwerkprotokolls {sub} {f} dağıtım şebekesinin noktalarını görüntüleme
die Abdrosselung {sub} {f} daraltma
die Abendgarderobe {sub} {f} [Einladung] davetde giyilen elbise
Abendgesellschaft mit Tanz {sub} {f} danslı akşam gösterimi
Abfallzeit eines Impulses {sub} {f} darbenin azalım süresi
abfälliger daha aşağılayıcı
abfälligere daha kötüleyici
das Abgangslager {sub} {n} dağıtım deposu
abgehen {v} [abzweigen: ging ab, ist abgegangen] dallanmak
abgehärtete Person {sub} {f} dayanıklı insan
abgekartet danışıklı dövüşlü
abgekartete Sache {sub} {f} danışıklı olay
abgekartetes Spiel {sub} {n} [Sport] danışıklı dövüş
abgespannter {adj} daha takatsiz
abgesprochenes Angebot {sub} {n} danışıklı icap
abgesprochenes Angebot {sub} {n} danışıklı sunu
abgesprochenes Angebot {sub} {n} danışıklı teklif
abgetropft damlatılmış
der Abgrenzungssprungbefehl {sub} {m} dallanma komutu
der Abhang {sub} {m} dam eğimi
der Abhang {sub} {m} dam meyili
abhärten {v} [Körper] dayanıklı yapmak
die Abhärtung {sub} {f} dayanıklı yapma
Ablassventil des Mischbottichs {sub} {n} daldırma tankeri boşaltma supabı
Ablauf der für die Klageerhebung vorgeschriebenen Frist {sub} {m} dava için öngörülen müddetin bitimi
das Ablaufblech {sub} {n} damlalık sacı
die Ablaufblende {sub} {f} damlalık deliği
ablaufen {v} [lief ab, ist abgelaufen] dağılmak
der Ablegemechanismus {sub} {m} dağıtma mekanizması
der Ablegemäher {sub} {m} dağıtma biçicisi
der Ableger {sub} {m} [von Pflanze] daldırma
der Ableger {sub} {m} dal
Ablösen des Gebirges {sub} {n} dağı kaldırma
abnähen {v} [enger machen] daraltmak
abnähend {adj} daraltan
der Abnäher {sub} {m} daraltıcı
abprägen {v} [prägte ab, hat abgeprägt] damgalamak
die Abprägung {sub} {f} damgalama
die Abrasion {sub} {f} dalga aşındırması
die Abrasionsplatte {sub} {f} dalga aşındırma sahanlığı
Abriss der Handlung {sub} {f} davranışı inceleme
abruptere {adj} daha ani
der Abräumpflug {sub} {m} dağitma tırmığı
abscheulicher {adj} daha berbat
der Abschlussball {sub} {m} [am Ende eines Tanz- Kurses] dans kursu bitimi eğlence
der Abschnitt {sub} {m} daire parçası
Abschnitt eines Kreises {sub} {m} dairenin parçası
abschweifende Gedanken {sub} {pl} dağılan dikkatler
der Absenker {sub} {m} daldırma
... jährig {adv} [Lebensalter] ... yaşında
5 Meter lang 5 metre uzunluğunda
a la Mode moda
a-la-mode moda
ab dem ersten Tag in der Position ilk günden itibaren pozisyonunda
ab Lager antrepoda
ab Lager depoda
ab und zu {adv} arada sırada
Abfahrt um 6 Uhr morgens {sub} {f} kalkış sabah saat 6 da [taşıtla hareket]
der Abfall {sub} {m} hurda
der Abfänger {sub} {m} payanda
abgebraucht {adj} hurda
abgekürztes Kommando {sub} {n} kısaltılmış kumanda
abgesehen {adv} [~ von] ...in\...ın dışında
Abgesehen von uns beiden, ... ikimiz dışında
abgesonderter Raum {sub} {m} ayrı oda
abgetrennter Raum {sub} {m} ayrılmış oda
abgewürgtes Gewinde {sub} {n} haddinden çevrilen vida
die Ablenkungskampagne {sub} {f} dikkat dağıtıcı propaganda
abmarschierte yürüyüp uzaklaştığında
abnehmender Nutzen {sub} {m} azalan fayda
der Abschied {sub} {m} veda
Abschied auf ewig {sub} {m} elveda
abschließend {adv} sonunda
abschließend mit …ile sonunda
abseits [Präposition +Genitiv] ~in dışında
0.006s