Keine direkten Treffer gefunden für: sistemi

Deutsch Türkisch

41 indirekte Treffer gefunden für: sistemi

Deutsch Türkisch
die Abmeldung {sub} {f} [am System] sistemi kapatma
benutzerspezifische Gestaltung des Systems sistemin kullanıcıya özgü düzenlenmesi
fehlerfreundlich {adj} sistemin her hatada hassas olmaması
Funktionieren des Systems {sub} {n} sistemin işlemesi
Funktionsweise des Systems {sub} {f} sistemin çalışma şekli
Gefährdung des Systems {sub} {f} sistemin tehlikeye düşmesi
Grundbaustein des Systems {sub} {m} sistemin temel modülü
Härtetest eines Systems {sub} {m} sistemin dayanıklılık deneyi
in unserem System sistemimizde
Kontrollprogramm des Systems {sub} {n} sistemin kontrol programı
die Systematisierung {sub} {f} sistemizasyon
systemische Familientherapie {sub} {f} sistemik aile tedavisi
umstrukturieren {v} sistemini değiştirmek
unsystematisch {adj} sistemi olmayan
Zusammenbrechenlassen des Systems {sub} {n} sistemi çökertmek
Abbaustreckenvortrieb yatay galeri itme sistemi
das Abbildungssystem {sub} {n} görüntü sistemi
die Abblaseeinrichtung {sub} {f} püskürtme sistemi
das Abdichtungssystem {sub} {n} contalama sistemi
das Abdichtungssystem {sub} {n} tıpama sistemi
die Abdichtvorrichtung {sub} {f} [an Ausblasevorrichtung] contalama sistemi
das Abfahrdampfsystem {sub} {n} hareket buhar sistemi
das Abfahrsystem {sub} {n} kalkış sistemi
das Abfangsystem {sub} {n} tutma sistemi
das Abfragesystem {sub} {n} konuşma sistemi
das Abfragesystem {sub} {n} sorma sistemi
das Abfuhrsystem {sub} {n} sevkiyat sistemi
das Abführsystem {sub} {n} boşaltma sistemi
die Abgabenordnung {sub} {f} veriş sistemi
die Abgabeordnung {sub} {f} veriş sistemi
die Abgasanlage {sub} {f} [Auto] egzoz sistemi
die Abgasanlage {sub} {f} atık gaz çıkış sistemi
die Abgasanlage {sub} {f} yanmış gaz sistemi
das Abgasnachbehandlungssystem {sub} {n} yanmış gaz muamele sistemi
das Abgasrückführungssystem {sub} {n} atık gaz geri nakil sistemi
der Abgasstrang {sub} {m} tüm egzoz sistemi
das Abgassystem {sub} {n} egzoz sistemi
das Abgassystem {sub} {n} çürük gaz sistemi
abgeleiteter Takt {sub} {m} türetilmiş düzenli aralıklarla oluşma sistemi
das Ablagesystem {sub} {n} depolama sistemi
das Ablaufsystem {sub} {n} boma sistemi
0.003s