7 direkte Treffer gefunden für: daha


77 indirekte Treffer gefunden für: daha

Deutsch Türkisch
abfälliger daha aşağılayıcı
abfälligere daha kötüleyici
abgespannter {adj} daha takatsiz
abruptere {adj} daha ani
abscheulicher {adj} daha berbat
abstoßender {adj} daha itici
abstoßendere- daha itici-
abstrakter {adj} daha soyut
absurdere {adj} daha manâsız
abträglicher daha mahzurlu
abträglicher daha zararlı
abträglichere daha mahzurlu
abwechslungsreicher daha çeşitli
abwechslungsreicher gestalten {v} daha çeşitli teşkil etmek
abwechslungsreichere daha çeşitli
abwegiger {adj} daha hatalı
die Abwegigere {sub} {f} daha hatalı
ach du grüne Neune! daha neler!
die achtlosere {sub} {f} daha dikkatsiz
achtungsvoller {adj} daha saygılı
die achtungsvollere {sub} {f} daha saygılı
adretter daha güzel
adrettere daha güzeli
adäquater daha uygun
affektierter {adj} daha işveli
affiger {adj} daha gülünç
affigere {adj} daha budala
aggressiver daha agresif
aggressivere daha agresif
ahnungslosere daha billgisiz
ahnungsvoller daha bilgili
akademischste daha akademik
aktivere daha aktif
aktueller {adj} daha güncel
aktueller {adj} daha aktüel
aktuellere daha aktüel
akuter daha akut
akutere daha akut
allermeistens {adv} daha ziyade
allgemeinere daha genel
als Teil eines größeren Ganzen daha büyük bir bütünün parçası olarak
die Altmodischere {sub} {f} daha eski moda düşkünü
am ferneren Ende daha ırak uçta
am hilfreichsten {adj} daha yararlı
am längeren Hebel sitzen {v} daha çok olanaklara sahip olmak
am meisten {adj} daha ziyadesiyle
an höherer Stelle stehen {v} daha yüksek yerde durmak
an Zahl unterlegen {v} daha az sayıda olmak
anarchischer daha anarşik
angemessener {adj} daha münasip
angenehmer {adj} daha rahat
abermals {adj} [nochmals, wiederum] bir daha
abermals {adj} [nochmals, wiederum] bir kere daha
als [Konjunktion: nach dem Komparativ] -den daha
da capo bir defa daha
doch noch einer buna rağmen biri daha
ein Monat hin bir ay daha
ein Weiteres bir defa daha
ein Weiteres bir tane daha
ein weiteres Beispiel {sub} {n} bir örnek daha
eine weitere Tasse {sub} {f} bir tas daha
eine weitere Tatsache {sub} {f} bir gerçek daha
eine weitere Zunahme bir artış daha
eines noch ... bir şey daha
einmal mehr bir defa daha
etwas mehr {adj} biraz daha
für ein weiteres Jahr bir yıl için daha
für ein weiteres Jahr bir sene için daha
für eine weitere Woche bir haftalığına daha
für weitere zwei Wochen iki haftalığına daha
nie mehr bir daha
noch drei Wochen üç hafta daha
noch dreimal üç defa daha
noch ein bir defa daha
noch ein Bier bir bira daha
noch ein bisschen biraz daha
noch ein Bissen biraz daha
0.005s