Keine direkten Treffer gefunden für: mi

Deutsch Türkisch

77 indirekte Treffer gefunden für: mi

Deutsch Türkisch
Abberufung eines Abgeordneten {sub} {f} milletvekilinin azledilmesi
der Abfrageapparat {sub} {m} mikrofon
der Abg. {sub} {m} [Abgeordneter] milletvekilinin kısa yazılışı
die Abgabenüberhebung {sub} {f} miktarından fazla vergi alınması
die Abgeordnete {sub} {f} milletvekili
die Abgeordnete {sub} {pl} milletvekilleri
die Abgeordnetenbank {sub} {f} milletvekili
die Abgeordnetenbestechung {sub} {f} milletvekiline rüşvet verme
das Abgeordnetenmandat {sub} {n} milletvekilliği
der Abgeordnetensitz {sub} {m} milletvekilliği
die Abgeordnetenversammlung {sub} {f} Millet meclisi toplantısı
Abgeordnetenversammlungs- Millet meclisi toplantısı-
der Abgeordneter {sub} {m} [Parlament] milletvekili
der Abgeordneter {sub} {m} milletvekili
abgeordneter nationaler Sachverständiger {sub} {m} milli bilirkişi delegesi
die Ablösung {sub} {f} miktar
abmagnetisieren {v} mıknatıslığını gidermek
die Abmagnetisierungsdrossel {sub} {f} mıknatıslığı giderme ayar düzeneği
die Abnahmelehre {sub} {f} minkale
abordnen {v} [ordnete ab, hat abgeordnet] milletvekili çıkarmak
abordnen {v} [ordnete ab, hat abgeordnet] milletvekili çıkartmak
der Absatzmagnet {sub} {m} mıknatıslı römork demiri
Abschluss nach nationalem Recht {sub} {m} milli kanuna göre bitirme
abspeisen {v} mideye indirmek
Abwertung wegen Mengenrisiko {sub} {n} miktar risikosu nedeniyle devalüasyon
die Achlorhydrie {sub} {f} [Med.] mide asidi azalması
das Achsabband {sub} {n} mihver bağlantısı
das Achsband {sub} {n} mihver bağlantısı
der Achsdruck {sub} {m} mihver tazyiki
die Achse {sub} {f} mihver
die Achse {sub} {f} mil
die Achsenexentrizität {sub} {f} milin eksantrikliği
der Achsenkeil {sub} {m} mil kaması
die Achsenklemmung {sub} {f} mil sıkışması
der Achsenregler {sub} {m} mile bağlı nazım
das Achsenverhältnis {sub} {n} mihver oranı
das Achsenwinkelabmaß {sub} {n} mihver açısı ölçüsü
die Achsenwinkelabweichung {sub} {f} mihver açısı sapması
der Achshals {sub} {m} mil boynu
die Achsialbeanspruchung {sub} {f} mihver boyu zorlanma
die Achslinie {sub} {f} mihver çizgisi
die Achslinie {sub} {f} mil çizgisi
die Achsmutter {sub} {f} mil cıvatası
achsparallel mihver boyu
achsparallel mihvere muvazi
der Achsring {sub} {m} mil bileziği
das Achsschenkelgelenk {sub} {n} mil başı eklemi
die Ader {sub} {f} mizaç
der Aerosolabscheider {sub} {m} mikrobik parça ayırıcı
der Aerosolapparat {sub} {m} mikrobik parça ayırıcı
die Agarplatte {sub} {f} mikrobiyolojide mikroorganizmaları geliştirmeye yarayan yassı yuvarlak çanak
Aachen [Geografie] Almanya`nın batısında, Hollanda sınırında bir il ismi
Aaron İngilizcede erkek ismi
Abbau der geistigen Kräfte {sub} {m} zihinsel güçlerin azalımı
die Abbauabteilung {sub} {f} imalat kısmı
die Abbaudynamik {sub} {f} ayrışma dinamizmi
das Abbauenzym {sub} {n} ayrışma enzimi
die Abbauscheibe {sub} {f} üretim dilimi
Abbaustreckenvortrieb yatay galeri itme sistemi
das Abbauverfahren {sub} {n} [Bergwerk] ocak işletme yöntemi
die Abberufungswahl {sub} {f} azletme seçimi
der Abbiegestift {sub} {m} bükme pimi
Abbild einer Person {sub} {n} kişinin resmi
die Abbildkopie {sub} {f} görüntü eşlemi
das Abbildungssystem {sub} {n} görüntü sistemi
die Abbildungsverarbeitung {sub} {f} görüntüleme işlemi
die Abbildungswissenschaft {sub} {f} görüntüleme bilimi
das Abbindeverfahren {sub} {n} düğümlü boyama yöntemi
die Abbindungsschnur {sub} {f} bağlama sicimi
der Abblasebetrieb {sub} {m} [Gas oder Dampf Austritt] boşaltma işlemi
der Abblasebetrieb {sub} {m} [Wassersystem] su boşaltma işlemi
der Abblasebetrieb {sub} {m} püskürtme işlemi
die Abblaseeinrichtung {sub} {f} püskürtme sistemi
Abblättern vom Laufflächengummi {sub} {n} yere temas lastiğinin soyularak kalkması
Abbruch von Kernkraftwerken {sub} {m} Atom santrallarının yıkımı
die Abbruchmeldung {sub} {f} yıkım bilidirimi
die Abdampffeuchte {sub} {f} çürük buhar nemi
0.003s