22 direkte Treffer gefunden für: eski


77 indirekte Treffer gefunden für: eski

Deutsch Türkisch
das Abflämmen {sub} {n} [Beschichtung] eski boyaları çıkarmak için ısıtmak
abgebraucht {adj} eskimiş
abgedroschen {adj} eskimiş
abgefahrener Reifen {sub} {m} eskimiş tekerlek
abgegriffen eskimiş
abgegriffene Münze {sub} {f} eskimiş madenî para
abgelegte Kleider {sub} {pl} eski elbiseler
abgenutzte Banknoten {sub} {pl} eskimiş banknotlar
abgenutztes Exemplar {sub} {n} eskimiş numune
abgenutztes Exemplar {sub} {n} eskimiş nüsha
abgetragen {adj} [Kleidung] eskimiş
abgetragen [Kleidung] eskimiş
abgetragene Bücher eski kitaplar
abgetragene Jacke {sub} {f} eskimiş ceket
abgetragene Kleider {sub} {pl} eskimiş elbiseler
abgetragene Kleidung {sub} {f} eskimiş elbise
abgetragene Schuhe {sub} {pl} eskimiş ayakkabılar
abgetragener Mantel {sub} {m} eski püskü manto
abgewetzt eskitilmiş
der Ablassbrief {sub} {m} eskiden ağaç veya bakır üzerine yapılan baskı
abnutzen {v} [sich] eskimek
die Abnutzung {sub} {f} eskime
der Abnutzungsausfall {sub} {m} eskiyip eksilme
die Abnutzungsquote {sub} {f} eskime payı
Abschreibung für Abnutzung {sub} {f} eskime amortismanı
Absetzung für Abnutzung {sub} {f} [beim Finanzamt] eskime nedeniyle vergiden düşme
abtragen {v} [Klamotten] eskitmek
abtragen {v} [Kleidung] eskitmek
abwracken {v} [Schiff] eskimiş gemiyi parçalamak
das Abwrackschrott {sub} {n} [Schiff] eskimiş geminin parçaları
das Acetylphenetidin {sub} {n} [C. 10. H. 13. NO. 2] eskiden ateş düşürmede kullanılan ilaç
die Acheuleen {sub} {pl} eski çağda taş kırma aletleri
der Achäer {sub} {m} eski bir yunan halk grubu
das Aderlassmesser {sub} {n} eskiden kan alma bıçağı
die Affenfaust {sub} {f} [Knoten] eskiden gemicilikte kullanılan hız ölçüsü
das Agarizin {sub} {n} eskiden ter azaltıcı olrak kullanılan bir ilaç
Al Gore {sub} {m} Eski Amerikan CumhurbaşkanıBusch‚a karşı seçim kaybeden rakip aday
der Alarich {sub} {m} eskiden kırallara verilen isim
alt [veraltet] eskimiş
alt machen {v} eskitmek
alt und bewährt {adj} eski ve sağlam
alt werden {v} [Sachen] eskimek
alt werden {v} eskimek
Alt- und Rohmetalle {sub} {pl} eski ve ham maddeler
die Alt-Stimme {sub} {f} eski ses
die Altaktie {sub} {f} eski hisse senedi
der Altaktionär {sub} {m} eski hisse senedi sahibi
die Altanlagen {sub} {pl} eski yatırımlar
der Altapostel {sub} {m} eski havari
das Altauto {sub} {n} eski taşıt
die Altautoverordnung {sub} {f} eski taşıt yönergesi
abrissreif [Haus] çok eski
aktivierte Meißel {sub} {m} aktif keski
asymmetrische Schneide {sub} {f} asimetrik keski
aus Mottenkiste çok eski
der Bankmeißel {sub} {m} keski
das Beil {sub} {n} keski
die Damaszenerklinge {sub} {f} dimeşki
Datei ist zu alt [Informatik] dosya eski
die Dienstälteste {sub} {f} en eski
der Dienstältester {sub} {m} en eski
der Düsenmeißel {sub} {m} memeli keski
eingebogene Schneide {sub} {f} eğrilmiş keski
einstellbarer Winkelkopf {sub} {m} ayarlanabilir açılı başlı keski
das Flacheisen {sub} {n} demir keski
der Flachmeißel {sub} {m} yassı keski
das Fresko {sub} {n} freski
frühest {adj} en eski
ganz alt epeski
ganz alt çok eski
halbrunde Schneide {sub} {f} yarım dairesel keski
der Hartmeißel {sub} {m} sert keski
die Hartmetallwendeplatte {sub} {f} çift yönlü sert metal keski
die Hauptschneide {sub} {f} ana keski
hohle Schneide {sub} {f} delikli keski
Hohlmeißel für Ziegel {sub} {m} tuğla için oluklu keski
der Hohlmeißel {sub} {m} oluklu keski
0.006s