23 direkte Treffer gefunden für: getirmek


26 indirekte Treffer gefunden für: getirmek

Deutsch Türkisch
Abbau der Auftragspolster {sub} {m} mevcut siparişleri yerine getirmek
abdienen {v} [Militärdinest: diente ab, hat abgedient] yerine getirmek
abfluchten {v} [fluchtete ab, hat abgefluchtet] hizaya getirmek
abhausen {v} kiralık evi kullanılmaz hale getirmek
abhetzen {v} [hetzte ab, hat abgehetzt] aceleye getirmek
abholen {v} [holte ab, hat abgeholt] alıp getirmek
Abmachung einhalten anlaşmayı yerine getirmek
abplatten {v} [Erz: plattete ab, hat abgeplattet] ince yaprak haline getirmek
abplätten {v} [plättete ab, hat abgeplättet] yaprak haline getirmek
abrechnen {v} [rechnete ab, hat abgerechnet] denk duruma getirmek
abwarten {v} [wartete ab, hat abgewartet] rast getirmek
Abwechslung in etwas bringen bir şeye değişiklik getirmek
abwerfen {v} [Gewinn] gelir getirmek
abwohnen {v} kiralanan daireyi oturulmaz hale getirmek
Aktuelle ursprüngliche Konfiguration wiederherstellen {sub} {f} asıl aktüel konfigürasyonu eski haline getirmek
alle Formalitäten erfüllen {v} tüm formaliteleri yerine getirmek
allen anderen Verpflichtungen nachkommen öteki bütün görevleri yerine getirmek
allen Zahlungsverpflichtungen nachkommen tüm ödeme sorumluluklarını yerine getirmek
alles auf den Kopf stellen {v} her şeyin altını üstüne getirmek
alles klar machen [Jargon] her şeyi hazır hale getirmek
als Mitgift einbringen {v} çeyiz olarak getirmek
alte Zöpfe abschneiden eskiyi atıp yerine yenisini getirmek
Amt ausüben {sub} {n} resmi görevi yerine getirmek
an den Tag legen gündeme getirmek
an die Regierung bringen {v} iktidara getirmek
an etwas denken {v} aklına getirmek
0.004s