2 direkte Treffer gefunden für: Verb


77 indirekte Treffer gefunden für: Verb

Deutsch Türkisch
amnestische Aphasie {sub} {f} verbal amnezi
verbacken {v} [zum Backen verwenden] fırında pişirmek için kullanmak
verbacken {v} [zbackend zu etwas verarbeiten] fırında pişirerek işlemek
verbal {adj} [Grammatik] fiil ile ilgili
verbal {adj} [Grammatik] sözel
verbal {adj} [Grammatik] sözlü
verbal {adj} sözlü
verbal {adj} şifahi
das Verbaladjektiv {sub} {n} [Grammatik] fiilden yapılmış sıfat
das Verbaladjektiv {sub} {n} [Grammatik] ortaç
das Verbaladjektiv {sub} {n} [Grammatik] sıfat fiili
die Verbalaktion {sub} {f} [Körperaktion,Bemerkungen zur metaphorischen Konzeptualisierung von Sprechakten] bir sözü dolaylı yoldan ifade etmek için yapılan vücut hareketi
die Verbalamnesie {sub} {f} afazi
die Verbalamnesie {sub} {f} konuşmayı unutma
verbale Amnesie {sub} {f} afazi
verbale Amnesie {sub} {f} konuşmayı unutma
verbale Amnesie {sub} {f} sözel amnezi
verbale Anforderung {sub} {f} sözel gereklilik
verbale Angriffe {sub} {pl} sözel saldırılar
verbale Assoziation {sub} {f} dış çağrışım
verbale Auseinandersetzung {sub} {f} sözlü kavga
verbale Bedrohungen {sub} {pl} sözel tehditler
verbale Beleidigung {sub} {f} sözel hakaret
verbale Beweglichkeit {sub} {f} sözel hareketlilik
verbale Dysmnesie {sub} {f} konuşmada anımsama bozukluğu
verbale Dysmnesie {sub} {f} verbal dismnezi
verbaler {adj} daha sözel
verbaler Angreifer {sub} {m} [Internet] sözlü saldırı
verbaler Angriff {sub} {m} sözel saldırı
verbaler Ausdruck {sub} {f} sözlü deyim
verbaler Befehl {sub} {m} sözel emir
verbaler Beweis {sub} {m} sözel ispat
verbaler Intelligenztest {sub} {m} sözel zekâ testi
verbaler Rassismus {sub} {m} sözel ırkçılık
verbaler Test {sub} {m} sözlü test
verbalere- sözel-
die Verbalerotik {sub} {f} sözel erotizm
verbales Schlussfolgern {sub} {n} sözlü vargıya varma
die Verbalhalluzination {sub} {f} kulakta subjektifalgılanan inleme, çınlama veya uğultu
die Verbalhalluzinose {sub} {f} sözcük hallüsinozası
die Verbalinjurie {sub} {f} kişiliği zedeleme
die Verbalinjurie {sub} {f} onurunu kırma
die Verbalinjurie {sub} {f} sayıp sövme
die Verbalinjurie {sub} {f} sövme
die Verbalinjurie {sub} {f} sözle hakaret
die Verbalinjurie {sub} {f} sözlü hakaret
verbalisieren {v} [verbalisierte, hat verbalisiert] anlatmak
verbalisieren {v} [verbalisierte, hat verbalisiert] söylemek
verbalisieren {v} [verbalisierte, hat verbalisiert] sözle ifade etmek
die Verbalisierung {sub} {f} sözle ifade etme
der Verbalismus {sub} {m} gevezelik
das Adverb {sub} {n} zarf
das Auxiliarverb {sub} {n} yardımcı fiil
finites Verb {sub} {n} [z.B.: Wenn er doch käme!, Wie schön sie ist!] son fiil şekli
das Frageadverb {sub} {n} [Grammatik] soru belirteci
das Handlungsverb {sub} {n} bir işten bahseden fiil
das Handlungsverb {sub} {n} eylem fiili
das Hilfsverb {sub} {n} yardımcı fiil
das Interrogativadverb {sub} {n} [Grammatik] soru belirteci
irreguläres Verb {sub} {n} kuralsız fiil
das Lokaladverb {sub} {n} [Grammatik] yer belirteci
das Modaladverb {sub} {n} [Grammatik] niteleme belirteci
modales Adverb [Grammatik] nitelik belirteci
modales Adverb [Grammatik] nitelik zarfı
modales Hilfsverb {sub} {n} yardımcı nitelik fiili
das Modalverb {sub} {n} modal fiil
das Modalverb {sub} {n} yardımcı fiil
das Ortsadverb {sub} {n} [Grammatik] yer belirteci
das Ortsadverb {sub} {n} [Grammatik] yer zarfı
das Pronominaladverb {sub} {n} [Grammatik] bir adın yerini alan zarf
reflexives Verb {sub} {n} [Grammatik] dönüşlü fiil
temporales Adverb [Grammatik] zaman belirteci
temporales Adverb [Grammatik] zaman zarfı
trennbares Verb [Grammatik] ayrılabilen fiil
unregelmäßiges Verb {sub} {n} usûlsüz fiil
untrennbares Verb [Grammatik] ayrılmaz fiil
das Vollverb {sub} {n} [Verb, das allein das Prädikat bilden kann] yardımcı fiil olmayan tam fiil
0.004s