29 direkte Treffer gefunden für: ilgili


77 indirekte Treffer gefunden für: ilgili

Deutsch Türkisch
die Abhängigkeit {sub} {f} ilgililik
der Abteilungsgewinn {sub} {m} ilgili bölüme ait kâr
am Ball sein ilgili olmak
an alle, die es angeht ilgili herkese
an die zuständige Abteilung ilgili makama
an die zuständige Behörde ilgili makama
angehen {v} [ging an, ist angegangen] ilgili olmak
der Ansprechpartner {sub} {m} ilgili kişi
die Anspruchsperson {sub} {f} ilgili kimse
anwendbares Recht {sub} {n} ilgili yasa
die Bestimmungszollstelle {sub} {f} ilgili gümrük yeri
betreffendes Geschäft {sub} {n} ilgili
die Betreffende {sub} {pl} ilgililer
betreffende Behörde {sub} {f} ilgili makam
betreffender Fälligkeitstag {sub} {m} ilgili vade günü
betreffender Fälligkeitstag {sub} {m} ilgili tahakkuk tarihi
betreffender Meßpunktplan {sub} {m} ilgili ölçme noktası planı
betroffene Aktie {sub} {f} ilgili hisse senedi
betroffene Ausschuss {sub} {m} ilgili komite
betroffene Bürger {sub} {pl} ilgili vatandaşlar
betroffene Gebiete {sub} {pl} ilgili bölgeler
betroffene Länder {sub} {pl} ilgili ülkeler
betroffene Partei {sub} {f} ilgili parti
betroffene Parteien {sub} {pl} ilgili taraflar
betroffene Person {sub} {f} ilgili kişi
die Betroffenen {sub} {pl} ilgili kişiler
der Betroffener {sub} {m} ilgili kişi
betroffener Kunde {sub} {m} ilgili müşteri
betroffener Markt {sub} {m} ilgili pazar
betroffenes Gebiet {sub} {n} ilgili bölge
betroffenes Land {sub} {n} ilgili ülke
betroffenes Mitglied {sub} {n} ilgili üye
betroffenes Organ {sub} {n} ilgili uzuv
betroffenes Projekt {sub} {n} ilgili proje
betroffenes Unternehmen {sub} {n} ilgili işletme
betroffenes Ökosystem {sub} {n} ilgili ekoloji sistemi
die Bezugsdatei {sub} {f} ilgili dosya
den Beteiligten benachrichtigen ilgililere haber vermek
die betreffende Ware ilgili eşya
Einschläge {adj} ilgililer
einschlägiges Gesetz ilgili yasa
entsprechende Dokumente {sub} {pl} ilgili dokümanlar
falls zutreffend ilgili ise
fokal {adj} ilgili noktaya ilişkin
die Interessenten {sub} {pl} ilgililer
die Interessentengewinnung {sub} {f} ilgilileri kazanma
der Interessentenkreis {sub} {m} ilgili çevresi
die Interessentenkreise {sub} {pl} ilgili çevreleri
die Interessentinnen {sub} {pl} [weiblich] ilgililer
interessiert sein {v} ilgili olmak
interessierte Kunden {sub} {pl} ilgili müşteriler
abdominal karın ile ilgili
abdominell karın ile ilgili
abdominozystisch {adj} karın ve idrar yolu ile ilgili
abrechnungsbezogen {adj} hesapla ilgili
abschnittsspezifisch bölümle ilgili
absolutistisch {adj} mutlakiyetle ilgili
aceturisch {adj} sirke asidi ile ilgili
Achselhöhle betreffend {sub} {f} koltuk altı ile ilgili
die achyliesch {sub} {f} sindirim usaresinin noksanlığı ile ilgili
Addisonisch {adj} Adison ile ilgili
administrativ {adj} yönetim ile ilgili
adrenal böbrek üstü beziyle ilgili
adrenokortikal böbreküstü ile ilgili
aerologisch {adj} hava bilimi ile ilgili
aeronautisch {adj} hava ile ilgili
aeronautische hava ile ilgili
afghanisch {adj} Afganistanla ilgili
afrikanisch {adj} Afrika ile ilgili
agranulozytisch {adj} akyuvarlarla ilgili
agrarisch {adj} tarımla ilgili
agronomisch {adj} tarım uzmanlığı ile ilgili
ahnungsvoll bilgili
ahnungsvoller daha bilgili
ahnungsvollste en bilgili
akquisitorisch {adj} müşteri elde etmekle ilgili
akromegal akromegali ile ilgili
0.006s