11 direkte Treffer gefunden für: ileri


77 indirekte Treffer gefunden für: ileri

Deutsch Türkisch
Abstand in Vorwärtsrichtung {sub} {m} ileriye doğru mesafe
alle künftigen Einträge ilerideki tüm kayıtlar
an einem der nächsten Tage ileriki bir günde
die Angabe {sub} {f} ileri sürme
anterograde Amnesie {sub} {f} ileriye yönelik bellek yitimi
der Antrieb {sub} {m} ileri sürme
der Artilleriebeobachter {sub} {m} ileri topçu gözcüsü
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden ilerideki bir zamana ertelenmiş olmak
auf Vorrat kaufen {v} ilerisi için alakoymak
aufgeschlossen {adj} ileri görüşlü
aufgeschoben {adv} ileri tarihe bırakılmış
aufgeschobene Rente {sub} {f} ileri tarihe bırakılmış emeklilik
aufschieben {v} [schob auf, hat aufgeschoben] ileri bir tarihe bırakmak
der Aufschub {sub} {m} ileri bir tarihe bırakma
aufstellen {v} [stellte auf, hat aufgestellt] ileri atmak
aufstellen {v} [stellte auf, hat aufgestellt] ileri sürmek
die Aufwärtsbeschleunigung {sub} {f} ileri hız
die Aufwärtsbewegung {sub} {f} ileri hareket
der Aufwärtsgang {sub} {m} ileri gidiş
aufwärtsgehen {v} ileri gitmek
die Aufwärtsströmung {sub} {f} ileri akış
Augen geradeaus! [Militär] ileri bak!
Augen geradeaus! ileri doğru bak!
die Ausblick {sub} {f} [Aktien] ilerisini görme
der Ausfallschritt {sub} {m} [Sport: Großer Schritt nach vorn, zur Seite oder nach hinten] ileri, geri veya arkaya büyük bir adım
der Ausfallschritt {sub} {m} ileri, geri veya arkaya büyük bir adım
die Ausfallsdichte {sub} {f} ileri, geri veya arkaya büyük adımlar
behaupten {v} [behauptete, hat behauptet] ileri sürmek
die Behauptung {sub} {f} ileri sürme
bei einer zukünftigen Gelegenheit ileriki bir fırsatta
beruhen {v} [seine Ursache haben in] ileri gelmek
besonnen {adj} ileriyi gören
blickte voraus [er, sie, es~] ileriyi görmüştü
dahin {adv} ileriye
dahin {adv} ileriye doğru
die Weichen stellen {v} [die künftige Entwicklung bestimmen] ilerisi için gelişmeleri saptamak
Durchbruch in Vorwärtsrichtung {sub} {m} ileri geçme
ein führender Aktionär ileri gelen hisse sahibi
ein großer Schritt nach vorne ileriye doğru büyük bir adım
ein Mann mit Weitblick ileri görüşlü bir adam
ein wichtiger Schritt vorwärts ileri doğru önemli bir adım
eine Frau mit Weitblick ileri görüşlü bir kadın
einen Riesenschritt nach vorne machen ileriye doğru büyük bir adım atmak
einmal {adv} [künftig] ileride
einstens [veralt.] ileride
einstmals {adv} ileride
entfernte Zeit {sub} {f} ileriki zaman
die Entgeltumwandlung {sub} {f} ileride emekli maaşı olarak ödenecek olan ücret kesintisi
etwas geltend machen {v} ileri sürmek
Fahrzeug fortentwickelter Konstruktion {sub} {n} ileri düzey tasarımlı taşıt
das Flaschengerüst {sub} {n} ileri geri hareket silindiri
die Abbildungsdaten {sub} {f} gönderim verileri
die Abbildungsdaten {sub} {f} görüntü verileri
ABC der Reanimation {sub} {n} reanimasyonun temel bilgileri
ABC der Wiederbelebung {sub} {n} ayıltmanın temel bilgileri
ABC der Wiederbelebung {sub} {n} canlandırmanın temel bilgileri
die ABC-Regeln {sub} {pl} ayıltmanın temel bilgileri
die Abendschüler {sub} {pl} akşam okulu öğrencileri
die Abendschülerinnen {sub} {pl} akşam okulu kız öğrencileri
die Abfallgebühren {sub} {pl} çöp vergileri
die Abfertigungsgebühren {sub} {pl} sevkiyat servisi vergileri
die Abflussdaten {sub} {pl} akım verileri
die Abgaswerte {sub} {pl} atık gaz verileri
die Abgleichdaten {sub} {pl} dengeleme verileri
die Abluftreinigungsanlagen {sub} {pl} radyosyonlu havanın temizleme tesisileri
die Abnahmedaten {sub} {pl} teslim bilgileri
die Aboriginals {sub} {pl} [Ureinwohner Australiens] Avustralya‚nın yerlileri
die Abrechnungsdaten {sub} {f} muhasebe verileri
die Abrechnungsdaten {sub} {pl} hesap verileri
die Absatzstrategien {sub} {pl} satış stratejileri
die Abschlussmitteilungen {sub} {pl} kapanış bildirileri
die Abschlussvertreter {sub} {pl} kapanış temsilcileri
die Abschlussvertreterinnen {sub} {f} [weiblich] kapanış temsilcileri
die Absenkungskurven {sub} {pl} alçalma eğrileri
die Absetzerscheinungen {sub} {pl} çökelme belirtileri
die Absicherungsimpulse {sub} {pl} güvence belirtileri
absolute Grenzdaten {sub} {pl} mutlak verileri
0.003s