1 direkte Treffer gefunden für: wir

Deutsch Türkisch
wir [Pronomen] biz

59 indirekte Treffer gefunden für: wir

Deutsch Türkisch
Wir akzeptieren alle gängigen Kreditkarten tüm geçerli kredi kartlarını kabul ediyoruz
wir alle [Pronomen] hepimiz
wir alle sind Freunde biz hep arkadaşız
wir allesamt hepimiz
Wir arbeiten Hand in Hand biz omuz omuza çalışıyoruz
wir auch bizde
Wir beeilten uns acele etmiştik
wir beide biz ikimiz
wir beide ikimiz
Wir beide sahen es ikimizde gördük
wir benötigen Geld paraya ihtiyacımız var
Wir benötigen Kapital sermayeye ihtiyacımız var
Wir bitten um Verständnis anlayış rica ediyoruz
wir bleiben für eine Woche bir haftalığına kalacağız
Wir bleiben in Verbindung! görüşürüz
Wir danken für Ihr bisheriges Interesse şu ana kadarki ilginiz için size teşekkür ediyoruz!
Wir danken für Ihr Verständnis! Anlayışınız için size teşekkür ediyoruz!
Wir danken Ihnen! Size teşekkür ediyoruz!
wir Deutschen biz Almanlar
Wir dürfen es bezweifeln şüphe duyabiliriz
Wir dürfen es bezweifeln şüphelenebiliriz
Wir dürfen nicht vergessen unutmamalıyız
Wir dürfen uns nicht täuschen yanılgıya uğramamamız gerekir
wir Engländer biz İngilizler
Wir erheben keinen Einspruch bir talebimiz yok
wir fangen an başlıyoruz
wir fahren ab kalkıyoruz (taşıtla)
wir fahren los kalkıyoruz (taşıtla)
wir fahren in diese Richtung bizde bu istikamete gidiyoruz
Wir freuen uns seviniyoruz
Wir freuen uns auf ein Leben mit Dir seninle ömür geçirmekten mutluyuz
Wir freuen uns über Ihr Interesse ilginize seviniyoruz
wir ganz allein biz kendiliğimizden
wir haben biz sahibiz
wir haben bizim var
Wir haben den gleichen Beruf mesleklerimiz aynı
Wir haben den selben Beruf mesleklerimiz aynı
Wir haben den gleichen Beruf aynı mesleğe sahibiz
wir haben 5 Grad Kälte ısı beş derece
Wir haben Akteneinsicht genommen evrakları inceledik
Wir haben alle Hände voll zu tun işten başımızı kaşıyacak zamanımız yok
wir haben das Zelt zusammen aufgebaut birlikte çadırı kurduk
wir haben den Unfall beobachtet biz kazayı izledik
Wir haben den Unfall gesehen biz kazayı gördük
wir haben die Absicht, etwas zu tun bir şeyler yapmak niyetindeyiz
Wir haben die gleiche Meinung aynı fikirdeyiz
Wir haben die gleiche Meinung aynı düşüncedeyiz
Wir haben die Wohnung gekündigt daireden çıkışımızı verdik
wir haben ein kleines Mädchen bekommen bir kız çocuğumuz oldu
wir haben einander eine Ewigkeit nicht gesehen çoktan beri görüşemedik
wir haben eine Niete gezogen bir perçini söktük
als sprechen wir üzerinden konuşuyormuşuz gibi
Darauf trinken wir bunun şerefine içelim
das Volk sind wir biz halkız
er denkt anders als wir bizden başka düşünüyor
er machte genauso viele Fehler wie wir oda biz gibi hatalar yapıyor
fahren wir gidelim
sagen wir diyelim!
Vereint stehen wir, getrennt fallen wir ayri düşeriz, birlikte ayakta kalırız
0.002s