1 direkte Treffer gefunden für: Preise

Deutsch Türkisch
die Preise {sub} {pl} fiyatlar

77 indirekte Treffer gefunden für: Preise

Deutsch Türkisch
Preise abbauen {v} fiyatları düşürmek
Preise abbauen {v} fiyatları indirmek
Preise aller Waren {sub} {f} tüm eşyaların fiyatları
Preise angeben {v} fiyatları açıklamak
Preise anpassen {v} fiyatları ayarlamak
Preise auf Anfrage {sub} {pl} talep üzerine fiyat bildirme
Preise aufblähen {v} fiyatları aşırı artırmak
Preise aufblähen {sub} {f} fiyatları aşırı yükseltmek
Preise ausgleichen {v} fiyatları dengelemek
Preise drücken {v} fiyat kırmak
Preise drücken {v} fiyatları düşürmek
Preise einfrieren {v} fiyatları dondurmak
Preise einhalten {v} fiyatlara uymak
Preise erhöhen {v} fiyatları yükseltmek
Preise ermäßigen {sub} {f} fiyatları azaltmak
Preise fallen fiyatlar düşüyor
Preise festlegen {v} fiyatları saptamak
Preise freigeben {v} fiyatlarıserbest bırakmak
Preise für Industrieerzeugnisse {sub} {pl} endüstri mallarında fiyatlar
Preise für Lebensmittel sind gefallen {sub} {pl} yiyecek maddelerinin fiyatları düştü
Preise gelten ab Werk {sub} {pl} fabrika fiyatları
Preise gleiten fiyatlaeda oynama var
Preise heraufsetzen {sub} {f} fiyatları yukarıya çekmek
Preise heraufsetzen {v} fiyatları aşağıya çekmek
Preise hinaufjagen {v} {ugs.} fiyatları tırmandırmak
Preise hoch halten {sub} {f} fiyatları yüksek tutmak
Preise hochtreiben {v} fiyatları yukarı firlatmak
Preise in die Höhe schießen lassen {v} fiyatları yukarı tırmandırmak
Preise in die Höhe treiben {v} fiyatları yükseklere tırmandırmak
Preise in Höhe treiben fiyatları yükseltmek
Preise in Höhe treiben zam yapmak
Preise kontrollieren {v} fiyatları kontrol etmek
Preise lassen nach {sub} {f} fiyatlar düşüyor
Preise lassen nach {sub} {f} fiyatlar iniyor
Preise schnellten {sub} {m} fiyatlar fırladı
Preise sinken fiyatlar düşüyor
Preise steigen fiyatlar yükseliyor
Preise vergleichen {sub} {f} fiyatları karşılaştırmak
die Preisebene {sub} {f} fiyat düzeyi
die Preisebenen {sub} {pl} fiyat düzeyleri
der Preiseffekt {sub} {m} fiyat etkisi
die Preiseffizienz {sub} {f} fiyat verimliliği
der Preiseinbruch {sub} {m} fiyat düşmesi
die Preiseinheit {sub} {f} fiyat birimi
die Preiselastizität {sub} {f} fiyat esnekliği
Preiselastizität der Nachfrage {sub} {f} talepte fiyat esnekliği
Preiselastizität des Angebots {sub} {f} arzda fiyat esnekliği
die Preiselastizitäten {sub} {pl} fiyat esneklikleri
die Preiselbeere {sub} {f} [Vaccinium vitis-idaea] kırmızı yaban mersini
die Preiselbeere {sub} {f} [Vaccinium vitis idaea] yaban mersini (kırmızı)
die Preiselbeere {sub} {f} mersin
abgeänderte Kundenpreise {sub} {pl} değıştirilmiş müşteri fiyatları
Abnahme der Preise {sub} {f} fiyatların düşmesi
abnehmende Preise {sub} {pl} düşen fiyatlar
die Agrarpreise {sub} {pl} tarım ürünleri fiyaları
aktuelle Preise {sub} {pl} güncel fiyatlar
allgemeine Tarifpreise {sub} {pl} genel tarife fiyatları
angebotene Preise {sub} {pl} teklif edilen fiyatlar
angemessene Preise {sub} {pl} makul fiyatlar
Angleichung der Preise {sub} {f} fiyatları ayarlama
Anheben der Preise {sub} {n} fiyatları yükseltme
Anhebung der Preise {sub} {f} fiyatları artırma
Anpassung der Preise {sub} {f} fiyatları uyarlama
Anstieg der Preise {sub} {m} fiyatların artması
die Anzeigenpreise {sub} {pl} reklam ücretleri
die Anzeigepreise {sub} {pl} reklam fiyatları
Anziehen der Preise {sub} {n} fiyatların yükselmesi
anziehende Preise {sub} {pl} yükselen fiyatlar
die Apothekerpreise {sub} {pl} [ugs.: veraltend] genelde yüksek fiyat
astronomische Preise {sub} {pl} astronomik fiyatlar
astronomische Preise {sub} {pl} fahiş fiyatlar
die Aufpreise {sub} {pl} zamlar
Aufwärtsbewegung der Preise {sub} {f} fiyatların yükselmesi
Auswirkung auf die Preise {sub} {f} fiyatlara etkisi
Auszeichnungen oder Preise {sub} {f} etiketlemeler ve fiyatlar
außergewöhnlich niedrige Preise {sub} {pl} olağanüstü düşük fiyatlar
äußerst gekürzte Preise {sub} {pl} oldukça kırılmış fiyatlar
0.003s