9 direkte Treffer gefunden für: ait


69 indirekte Treffer gefunden für: ait

Deutsch Türkisch
der Aitel {sub} {m} [österr., südd. Döbel] kefal balığı
der Aitel {sub} {m} tatlı su kefali
anachronistisch {adj} ait olduğu zamana uymayan
angehen {v} [ging an, ist angegangen] ait olmak
angehören {v} ait olmak
angehörend {adj} ait olan
die Angehörige {sub} {f} ait olan
die Angehörige {sub} {pl} ait olanlar
der Angehöriger {sub} {m} ait olan
die Angehörigkeit {sub} {f} ait olma
anlangen {v} [langte an, hat angelangt] ait olmak
belangen {v} [belangte, hat belangt] ait olmak
betreffen {v} [es betrifft, betraf hat betroffen] ait olmak
dazugehören {v} ait olmak
einschlägig {adj} ait olan
Geh dahin, wo du hingehörst! {ugs.} ait olduğun yere git
gehöre [ich~] aitim
gehören {v} [Besitz] ait olmak
gehören {v} [zu etwas] ait olmak
gehören zu [einen Teil bilden] ait olmak
gehörend {adj} ait olan
gehörend zu ait olan
die gehörende {sub} {pl} ait olanlar
gehörte [es~] aitdi
gehörten [sie~] aitlerdi
hergehören {v} ait olmak
hingehören {v} ait olmak
Kennzeichen der Zugehörigkeitsgruppe {sub} {n} ait olunan grubun işareti
kommen {v} [hingehören] ait olmak
mit Kohlensäure behandeln {v} aitle muamele etmek
der Nagel {sub} {m} aıtı köşeli somun
nicht gehörend {adj} ait olmayan
treffen {v} [Rechtswissenschaft] ait olmak
unzugehörig {adj} ait olamayan
die Unzugehörigkeit {sub} {f} ait olamama
zugehören {v} ait olmak
zugehörend {adj} ait olan
zugehörig {adj} ait olan
die Zugehörigkeit {sub} {f} ait olma
das Zugehörigkeitsgefühl {sub} {n} ait olma duygusu
das Zugehörigsgefühl {sub} {n} ait olma hissi
zustehen {v} [stand zu, hat zugestanden] ait olmak
zustehender Betrag {sub} {m} ait olan miktar
abendländisch {adj} batıya ait
abteilungsintern blüme ait
abyssisch {adj} denizin derinliğine ait
acherontisch {adj} yer altına ait
agnostizistisch {adj} bilinemezciliğe ait
agrochemisch {adj} tarım kimyasalına ait
akral kol ve bacaklara ait
akromioklavikular köprücük kemiğine ait
akrostisch {adj} mısralarının ilk harflerinin birleştirilmesi ile anlamlı bir kelime çıkan şiire ait
aktinomykotisch {adj} ipçik bakterilerinin yol açtığı hastalığa ait
aktinomyzetisch {adj} tropik bölge mantarın sebep olduğu tümöre ait
albanisch {adj} Arnavutluk´a ait
alchemisch {adj} alşımiye ait
aleatorisch {adj} müzük sanat ve edebiyatta doğaçlama yöntemiyle sanatsal yapıtlara ait
aleminothermisch {adj} aluminotermiye ait
algorithmisch {adj} algoritmaya ait
der Alleinaktionär {sub} {m} tüm hisse senetleri kendine ait
allgemein {adj} herkese ait
alpin {adj} Alplere ait
Alpin- {adj} Alplere ait
altertümlich {adj} eskiçağa ait
altsteinzeitlich eski taş devrine ait
altweltlich {adj} eski dünyaya ait
am günstigsten en müsait
amerikanisch {adj} Amerika‚ya ait
amerikanistisch {adj} Amerikan bilimine ait
0.005s