28 direkte Treffer gefunden für: an


76 indirekte Treffer gefunden für: an

Deutsch Türkisch
das Serfellencreme {sub} {n} ançüez [balık ezmesi]
ab der Vertragsunterzeichnung anlaşma imzalanmasından itibaren
ab Lager antrepoda
ab Lager antrepodan
ab Lager übergeben antrepoda devretmek
ab Lager übernehmen antrepoda teslim almak
die Abart {sub} {f} anormal
abartig {adj} [abnormal] anormal
die Abartige {sub} {f} [weiblich] anormal
die Abartige {sub} {pl} anormaller
abartige Veranlagung {sub} {f} anormal nitelikli olma
Abartigen [Akk] anormali
Abartiger [ein~] anormal
Abartige [der~, die~, das~] anormal
die Abartigkeit {sub} {f} anormallik
Abartigkeits anormallik
abbedingen {v} anlaşma ile yürürlükten kaldırmak
die Abbedingung {sub} {f} anlaşma ile yürürlükten kaldırma
abdingen {v} [dingte ab, hat abgedungen] anlaşarak elde etmek
die Abduktion {sub} {f} [Logik] ani yan hareket
aber [Konjunktion] ancak
Aber abgesehen davon ... ancak bunun haricinde….
aber andererseits ancak başka yönüyle
Aber eigentlich ist mir gar nicht danach ancak buna hiç istekli değilim
Aber für dich leg ich meinen Finger ins Feuer ancak senin için kendini tehlikeye atarım
Aber für dich leg ich meine Hand ins Feuer ancak senin için kendini tehlikeye atarım
Aber kennen tu ich sie auch nicht ancak onu tanımıyorum
Aber nach dem, was mir erzählt wurde, ... ancak bana anlatılana göre…
Aber nicht mehr lange ancak daha fazla sürmez
Aber sie wollte doch was von mir! {ugs.} ancak benimle ilişki arzusundaydı
aber sozial unbeholfen ancak sosyal açıdan yeteneksiz
aber Unklarheit verblieb ancak belirsizlik sürüyor
aber verzögerter Befehl ancak geciktirilmiş emir
aberwitzig {adj} [unsinnig; wahnwitzig] anlamsız
abfinden {v} [fand sich ab, hat sich abgefunden] anlaşmak
abfragen {v} [Lektion: fragte ab, hat abgefragt] anlattırmak
abfragen {v} [Lektion: fragte ab, hat abgefragt] anlatırmak
die Angehörigenarbeit {sub} {f} akrabalarla sosyal çalışma
abgemacht anlaşılmış
Abgemacht! anlaştık!
abgemachte anlaşılan
abgemachte Anzahlung {sub} {f} anlaşılan ilk ödeme
abgemachte Rate {sub} {f} anlaşılan taksit
abgemachter Preis {sub} {m} anlaşmaya varılan son fiyat
abgeschworen ant içmiş
abhören {v} anlattırmak
das Abkommen {sub} {n} anlaşma
das Abkommen {sub} {n} antlaşma
das Abkommen {sub} {n} antlaşma (uzlaşma)
die Abkommen {sub} {pl} anlaşmalar
Abkommen betreffend die Beschränkung der Anwendung von Gewalt bei der Eintreibung von Vertragsschuld anlaşmadan doğan alacağın tahsilinde kaba kuvvet kullanmayı sınırlayan anlaşma
prangert an [er, sie, es~] yargılıyor
aalglatt {adj} ele avuca gelmeyecek kadar kaygan
aalglatt [Person, abwertend] zevzek insan
aalglatter Typ [ein~] zevzek insan
der Aasfresser {sub} {m} leş yiyici hayvan
ab 15. Mai 15 Mayıs’tan
ab Lager depodan
ab und an ara sıra
ab und an bazen
abartig {adj} doğal olmayan
abbauend {adj} çıkaran
abbekommend {adj} çıkaran
abbekommene {adj} koparılan
abberufend {adj} çağrılan
die Abberufene {sub} {f} [weiblich] geriye çağrılan
Abberufene [der~] geriye çağrılan
abbestellend [Abonnement] aboneliği durduran
abbettelnd ısrarla yalvaran
abblendend {adj} karartan
abblätternd {adj} kavlayan
abblättert pul pul olan
der Abbrecher {sub} {m} koparan
der Abbrecher {sub} {m} kıran
der Abbrecher {sub} {m} okulu veya meslek eğitimini yarıda bırakan
der Abbrecher {sub} {m} yarıda bırakan
0.005s