7 direkte Treffer gefunden für: orada


65 indirekte Treffer gefunden für: orada

Deutsch Türkisch
am Ort sein orada bulunmak
der Ausfall {sub} {m} orada olmama
Da blieb kein Stein auf dem anderen orada taş taş üstünde kalmadı
da hinaus oradan dışarı
da hinein oradan içeri
Da ist eine Nummer drauf orada bir numara yazıyor
Da ist man wie auf dem Präsentierteller orada herkesin dikkatini çekiyorsun
da ja orada evet
Da läuft eine krumme Sache. orada yamuk bir oluyor
Da läuft eine krumme Sache. orada bir yamukluk oluyor
da oben orada yukarıda
Da scheiden sich die Geister orada fikirler ayrılıyor
Da scheint ein Fehler vorzuliegen orada bir hata var gibi görünüyor
Da scheint ein Fehler zu sein orada bir hata var gibi
Da scheint ein Irrtum vorzuliegen orada bir hata var gibi
Da scheint eine Bevorzugung vorzuliegen orada bir iltimas görünüyor
da sein {v} orada bulunmak
da sein {v} orada olmak
Da spielen Sie mit dem Feuer! orada ateşle oynuyorsunuz!
da und dort orada burada
Da war ein Gerangel orada bir kargaşa vardı
da war er oradaydı
dabei sein {v} [ich war dabei, ich bin dabei gewesen] orada bulunmaya devam etmek
dabeibleiben {v} [blieb dabei, bin dabeigeblieben] orada bulunmak
dabeibleiben {v} [blieb dabei, bin dabeigeblieben] orada kalmak
dabeigewesen [er, sie, es ~] oradaydı
dagesessen [er, sie, es ~] orada otudu
daher {adv} [örtlich] oradan
dahinaus oradan dışarı
daraus {adv} oradan
die Daseinsberechtigung {sub} {f} orada bulunma hakkı
dastehen {v} orada bulunmak
dastehen {v} orada durmak
dastehen {v} orada olmak
dastehend {adj} orada duran
die dortigen Verhältnisse oradaki durumlar
dort gibt viele Marktstände orada birçok Pazar sergileri var
dort irgendwo orada bir yerde
dort ist orada …dır
dort ist nichts los orada bir şey olmuyor
dort ist nichts los orada hiçbir şey yok
dort ist viel los orada çok şey oluyor
dort ist was los orada şeyler var
Dort kaufe ich nicht mehr! oradan artık alış veriş yapmıyorum!
Dort möchte ich nicht begraben sein orada mezarım bile olmasını istemem
dort oben orada yukarıda
dort sind orada …dırlar
dort wird man immer freundlich bedient orada hizmet daima iyi
dortbehalten {v} orada bulundurmak
dortbehalten {v} orada tutmak
dorther {adv} oradan
dort drüben daha orada
ebenda {adv} işte orada
ebenda {adv} tam orada
etwa da takriben orada
genau da ist das Problem problem tam orada
genau da liegt das Problem problem tam orada
Gleich da drüben hemen orada
hie und da burada orada
nur dort sadece orada
und nur dort sadece orada
wo {adv} ki orada
wo Rauch ist, ist auch Feuer duman nerede ise ateş orada
wobei {adv} ki orada
woselbst {adv} ki orada
0.004s