64 direkte Treffer gefunden für: Zug

Deutsch Türkisch
der Zug {sub} {m} [Abluftrohr] çekme borusu
der Zug {sub} {m} [an einer Zigarette etc.] sigara içimi
der Zug {sub} {m} [bei einem Brettspiel] satranç taşı sürme
der Zug {sub} {m} [bei einem Brettspiel] sürme
der Zug {sub} {m} [bei einem Brettspiel] taş sürme
der Zug {sub} {m} [beim Rauchen] nefes
der Zug {sub} {m} [Charakter-] özellik
der Zug {sub} {m} [eines Kamins oder Ofens] çekme
der Zug {sub} {m} [Eisenbahn] tren
der Zug {sub} {m} [Fest] alay
der Zug {sub} {m} [Geologie] dağ silsilesi
der Zug {sub} {m} [Geologie] hava çekiş kanalı
der Zug {sub} {m} [Gesichts-] çehre hattı
der Zug {sub} {m} [Gesichts-] çizgi
der Zug {sub} {m} [Gesichts-] hat
der Zug {sub} {m} [Gesichtszug] yüz çizgisi
der Zug {sub} {m} [großer Schluck] yudumlama
der Zug {sub} {m} [im Spiel] oynama
der Zug {sub} {m} [Luft-] cereyan
der Zug {sub} {m} [Luft-] hava cereyanı
der Zug {sub} {m} [Luftzug] hava cereyanı
der Zug {sub} {m} [Militär] sefer
der Zug {sub} {m} [Militär] takım
der Zug {sub} {m} [Naturwissenschaft] cereyan
der Zug {sub} {m} [Posaune] çalma
der Zug {sub} {m} [Schluck] fırt çekme
der Zug {sub} {m} [Schluck] yudum
der Zug {sub} {m} [Schornstein, Luftzug] çekim
der Zug {sub} {m} [Umzug] taşınma
der Zug {sub} {m} [Verkehr] balık avı
der Zug {sub} {m} [Verkehr] eğilim
der Zug {sub} {m} [Verkehr] geçiş
der Zug {sub} {m} [Verkehr] geçme
der Zug {sub} {m} [Verkehr] göçme
der Zug {sub} {m} [Verkehr] hicret
der Zug {sub} {m} [Verkehr] hile
der Zug {sub} {m} [Verkehr] insan dizisi
der Zug {sub} {m} [Verkehr] kol
der Zug {sub} {m} [Verkehr] koşulu at
der Zug {sub} {m} [Verkehr] manevra
der Zug {sub} {m} [Verkehr] meyil
der Zug {sub} {m} [Verkehr] römorklu kamyon
der Zug {sub} {m} [Verkehr] çekicili kamyon
der Zug {sub} {m} [Wanderung] uzun uzun yürüyüş
der Zug {sub} {m} [Wesenszug] tren
der Zug {sub} {m} [Ziehen] çekme
der Zug {sub} {m} ayırıcı özellik
der Zug {sub} {m} bağlantı
der Zug {sub} {m} cer
der Zug {sub} {m} gerilim
der Zug {sub} {m} göç
der Zug {sub} {m} ip
der Zug {sub} {m} katar
der Zug {sub} {m} kavrama
der Zug {sub} {m} kişinin karakter özelliği
der Zug {sub} {m} kurander
der Zug {sub} {m} küme
der Zug {sub} {m} nefes
der Zug {sub} {m} yürüyen insan alayı
der Zug {sub} {m} çekme ipi
der Zug {sub} {m} çekme kolu
der Zug {sub} {m} çekmece
der Zug {sub} {m} çerçeve
der Zug {sub} {m} çizgi

77 indirekte Treffer gefunden für: Zug

Deutsch Türkisch
abgebrannt {adj} züğürt
abgebrannt sein {v} züğürt olmak
arm {adj} züğürt
blank {adj} {ugs.} züğürt
blank sein {v} {ugs.} züğürt olmak
Pleite züğürt
Zug an der Flasche {sub} {m} şişeden çekme
Zug fuhr in den Bahnhof ein {sub} {m} tren istasyona girdi
Zug im Personenverkehr {sub} {m} yolcu taşımacılığında tren
Zug mit Anschluss an die Fähre {sub} {m} araba vapuruna bağlantılı tren
Zug mit Druckluftbremse {sub} {m} havalı frenli tren
Zug mit gerader Zugnummer {sub} {m} çift rakamlı numarası olan tren
Zug mit Namen {sub} {m} isimli tren
Zug mit Unterhaltungsprogramm {sub} {n} eğlence programı olan tren
Zug nach Norden {sub} {m} kuzeye tren
Zug Richtung Innenstadt {sub} {m} şehir içi istikametinde tren
Zug um Zug kademeli olarak
Zug um Zug law aynı anda ifa
Zug um Zug Leistung {sub} {f} zaman zaman ödeme
Zug um Zug zu erfüllende Bedingung {sub} {f} belli aralıklarla yerine getirilmesi gereken koşul
Zug von einer Zigarette {sub} {m} sigaradan çekme
Zug zum Schiff {sub} {m} tren gemiye
Zug zur Autobeförderung {sub} {m} araba taşıma treni
Zug- çekme-
Zug- und Leitspindeldrehmaschine {sub} {f} çekme ve kılavuz vida milli torna makinesi
das Zug-Druckkabel {sub} {n} çekme ve basınçlı kablo
die Zugabe {sub} {f} [Musik] program dışı parça
die Zugabe {sub} {f} ankor
die Zugabe {sub} {f} artırma
die Zugabe {sub} {f} ek
die Zugabe {sub} {f} eşantiyon
die Zugabe {sub} {f} ilave
die Zugabe {sub} {f} katkı
die Zugabe {sub} {f} satılan mal ile birlikte verilen eşantiyon
die Zugabe {sub} {f} üstelik
Zugabe des Blutes {sub} {f} kan ilave etme
Zugabe für persönliche Bedürfnisse {sub} {f} şahsi ihtiyaçlar için ek (zaman)
Zugabe für Ruhezeit {sub} {f} ilave mola
Zugabe zur Erholung {sub} {f} ilave dinlenme
das Zugabeangebot {sub} {n} ilave teklifi
die Zugaben {sub} {pl} ilaveler
die Zugabeprobe {sub} {f} katkı deneyi
die Zugabevorrichtung {sub} {f} yükleme mekanizması
das Zugabewerbeplan {sub} {n} ilave reklam planı
die Zugabewerbung {sub} {f} ilave reklam
der Zugabteil {sub} {m} [Verkehr] tren kompartımanı
das Zugabteil {sub} {n} tren kompartımanı
der Zugang {sub} {m} [Eingang] giriş
der Zugang {sub} {m} [Informatik] erişim
der Zugang {sub} {m} [Informatik] giriş
der Zugang {sub} {m} [Neueingang von Waren] ulaşma
der ABC-Schutzanzug {sub} {m} atom-biyolojik-kimyasal silahlardan koruyan elbise
Abdichtung gegen Luftzug {sub} {f} hava cereyanına kersı izole etme
der Abendanzug {sub} {m} gece kıyafeti
der Abendanzug {sub} {m} tuvalet
der Abendzug {sub} {m} akşam treni
abfahrbereiter Zug {sub} {m} harekete hazır tren
abfahrender Zug {sub} {m} kalkan tren
der Abfallzug {sub} {m} çöp treni
abgeglichener Feuerzug {sub} {m} tesfiyeli baca
abgehender Zug {sub} {m} kalkan tren
der Abnahmeverzug {sub} {m} teslim gecikimi
abrupter Drogenentzug {sub} {m} aniden uyuyşturucuyu bırakma
der Abschlusskontoauszug {sub} {m} yıllık bilanço hesap özeti
absoluter Feldbezug {sub} {m} mutlak databank bölümü
absorbierender Überzug {sub} {m} emici örtü
der Abstellzug {sub} {m} stop ettirme teli
der Abteilzug {sub} {m} kompartımanlı tren
Abweichung beim Haushaltsvollzug {sub} {f} bütçe uygulamasındaki sapma
der Abzug {sub} {m} [Kopie] kopya
der Abzug {sub} {m} [Rabatt] iskonto
der Abzug {sub} {m} [z. B. für Rauch] baca
der Abzug {sub} {m} havalandırma kanalı
der Abzug {sub} {m} indirim
der Abzug {sub} {m} iskonti
der Abzug {sub} {m} iskonto
der Abzug {sub} {m} iskonto düşme
0.006s