26 direkte Treffer gefunden für: gegen


77 indirekte Treffer gefunden für: gegen

Deutsch Türkisch
gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen deliliğe karşı ilaç yok
gegen Abend akşama doğru
gegen Abtreibung çocuk aldırmaya karşı
gegen acht Uhr saat sekize karşı
gegen Akzeptierung {sub} {f} kabul karşılığında
gegen alle Berechnungen tüm hesaplara karşı
gegen alle Erwartungen tüm beklentilere karşı
gegen alle Gefahren tüm tehliklere karşı
gegen alle Gewohnheit tüm alışkanlıklara karşı
gegen alle Risiken tüm risklere karşı
gegen alle Schwierigkeiten tüm zorluklara karşı
gegen alle Verantwortlichkeiten tüm soromluluklara karşı
gegen alle Vernunft tüm mantığa karşı
gegen alle Verpflichtungen tüm yükümlülüklere karşı
gegen Alterserscheinungen yaşlanma belirtilerine karşı
gegen angemessenes Honorar uygun ücrete karşı
gegen Annahme kabul karşılığı
gegen Annahme kabule karşılık
gegen Armut kämpfen {v} fakirliğe karşı savaşmak
gegen ausländischen Einfluss gerichtet yabancı etkiye karşı yönelik
gegen bar peşin
gegen bar kaufen {v} nakit karşılığı satın almak
gegen bar verkaufen {v} nakit karşılığı satmak
gegen Barzahlung nakit ödeme karşılığı
gegen Barzahlung und bei eigenem Transport peşin para ödeyip malını alıp gitme
gegen Barzahlung verfügbar peşin ödemeğe mevcut
gegen Beschädigung versichern {v} hasara karşı sigortalamak
gegen Bestellung erhältlich ısmarlanarak alınabilir
gegen Bestätigung aushändigen {v} aldığını tasdikledikten sonra eline vermek
gegen Betrug dolandırıcılığa karşı
gegen Bezahlung ödenerek alınır
gegen Bürgschaft kefaleten
gegen Bürgschaft freilassen {v} kefaleten serbest bırakmak
gegen das Gesetz kanuna karşı
gegen das Gesetz verstoßen {v} kanuna aykırı harekette bulunmak
gegen das Gesetz verstoßen {v} kanuna karşı gelmek
gegen das Gewissen vicdana karşı
gegen das Gleichbehandlungsprinzip verstoßen eşitlik prensibine aykırı hareket etmek
gegen das Licht ışığa karşı
gegen das Rauchverbot verstoßen sigara yasağına aykırı davranmak
gegen das öffentliche Interesse kamu yararına karşı
gegen den Brauch geleneğe karşı
gegen den Export gerichtet ihracata yöneltilmiş
gegen den Feind düşmana karşı
gegen den Gegner vorrücken rakibe karşı ilerlemek
gegen den gesunden Menschenverstand sağduyuya karşı
gegen den Handelsbrauch ticaret geleneğine karşı
gegen den Mast brausen direğe karşı koşmak
gegen den normalen Menschenverstand normal sağduyuya karşı
gegen den Rat des Arztes doktorun tavsiyesine karşı
gegen den Speck ankämpfen {v} {ugs.} yağlanmaya karşı mücadele etmek
abgehärtet gegen …e karşı dayanıklı
abgeneigt gegen …a karşı hoşnutsuz
abgeneigt gegen …e karşı hoşnutsuz
Abgeneigtheit gegen {sub} {f} …a karşı isteksiz
Abgeneigtheit gegen {sub} {f} …e karşı isteksiz
abgestumpft gegen …a karşı körelmiş
abgestumpft gegen …e karşı körelmiş
abgrenzen gegen …a karşı sınırlama
abgrenzen gegen …e karşı sınırlama
Abneigung gegen {sub} {f} …a karşı antipati
Abneigung gegen {sub} {f} …e karşı antipati
Abschirmen gegen {sub} {n} …e karşı koruma
absichern gegen {v} …a karşı korumak
absichern gegen {v} …e karşı korumak
abwägen gegen {v} …a karşı tartmak
abwägen gegen {v} …e karşı tartmak
agieren gegen {v} …a karşı hareket etmek
agieren gegen {v} …e karşı hareket etmek
agitieren gegen {v} …e karşı tahrik etmek
Anklage gegen {sub} {f} ..e karşı dava
ankommen gegen {v} beğenilmek
ankommen gegen {v} bir yere kapağı atmak
ankommen gegen {v} bulmak
ankommen gegen {v} rekabet etmek
ankommen gegen {v} tutmak
ankommen gegen {v} önemle rol oynamak
0.005s