3 direkte Treffer gefunden für: program


77 indirekte Treffer gefunden für: program

Deutsch Türkisch
Ablauf des Programms mit Monitor {sub} {m} programın ekranla birlikte çalışması
Ablauf des Programms ohne Monitor {sub} {m} programın ekransız çalışması
Ablauf eines Programms {sub} {m} programın çalışması
das Ablaufdiagramm {sub} {n} program akışını şematik olarak gösteren diyagram
die Ablaufsprache {sub} {f} program norm lisanı
das Ablaufteil {sub} {n} programın santral kumanda rutinleri bölümü
Ablaufteilerweiterung {v} programın santral kumanda rutinleri bölümünü genişletme
das Ablaufverfolgeprogramm {sub} {n} program analiz fonksiyonu
der Ablaufverfolger {sub} {m} program analizcisi
die Ablaufverfolgung {sub} {f} program analizi
Ablaufverfolgung abschalten {v} program analizini kesmek
die Ablaufverfolgungsdatei {sub} {f} program analiz dosyası
das Ablaufverfolgungsprogramm {sub} {n} program analiz etme fonksiyonu
das Ablaufverteilregister {sub} {n} program işlemi dağıtım listesi
die Ablaufverzweigung {sub} {f} program dallanması
Algorithmus der Programmierung {sub} {f} programlamanın işlemsel süreci
am Programmende {sub} {n} program sonunda
auf dem Programm programda
aus dem programm genommen programdan çıkarılmış
aus dem programm nehmend programdan çıkarılan
aus dem programm nehmen {v} programdan çıkarmak
Austesten von Programmen {sub} {n} programları test etmek
bedingte Programmverzweigung {sub} {f} programın koşullu dallara ayrılması
Behebung von Programmfehlern {sub} {f} program hatalarını giderme
die Benutzeroberfläche {sub} {f} program kullanım yüzeyi
die Bereitstellung {sub} {f} [von Software] program hizmete sunma
Betrieb nach Programm {sub} {m} programa göre işletme
die Curriculumentwicklung {sub} {f} program geliştirme
das volle Programm programın bütünü
deinstallieren {v} programı bilgisayardan silmek
Durchführung des Programms {sub} {f} program uygulaması
Durchführung eines Programms program uygulama
Empfehlungen des Programms {sub} {pl} program tavsiyeleri
Fehler beim Starten des Programms {sub} {m} programı çalıştırırken olusan hata
die Flugpauschalreise {sub} {f} program uçak yolculuğu
Grundidee des Programmierens {sub} {f} programlamanın temel fikri
Im Programm sind mehrere Pausen vorgesehen programda birçok mola öngörüldü
im Rahmen des Programms program çerçevesinde
die Installation {sub} {f} [Computer] program yükleme
das Installieren {sub} {n} [Computer] program yükleme
installieren {v} [Computer] program yüklemek
installieren {v} program kurmak
die Installierung {sub} {f} [Computer] program yükleme
Lauf eines Programmes {sub} {m} programın çalışması
die Lehrplanentwicklung {sub} {f} program geliştirme
Lies die Programm-Hilfe! program yardımını oku
der Linienflug {sub} {m} program uçuş
das Makro {sub} {n} program kodu
die Maschinensprache {sub} {f} [Computer] program dili
Nicht genügend Arbeitsspeicher zum Laden des Programms programı yüklemek için yeterli bellek yok
nicht programmierbar programlanamaz
abendfüllendes Programm {sub} {n} akşam boyu program
ablaufbereites Programm {sub} {n} işlemeye hazır program
ablaufendes Programm {sub} {n} işleyen program
ablauffähiges Programm {sub} {n} işleyen program
ablauffähiges Programm {sub} {n} yürütülebilir program
das Ablaufinvariant-Programm {sub} {n} değişmez değerli program
ablauforientierte Programmiersprache {sub} {f} işleme uyumunu sağlayıcı program
abrufendes Programm {sub} {n} çağıran program
absolutes Programm {sub} {n} mutlak program
absolutes Programm {sub} {n} kesin program
adressenfreies Programm {sub} {n} adressiz program
aktuelles Programm {sub} {n} aktüel program
das Alternativprogramm {sub} {n} alternatif program
anpassbares Programm {sub} {n} uydurulabilen program
das Antikrisenprogramm {sub} {n} krize karşı program
das Antiraucherprogramm {sub} {n} sigaraya karşıtı program
das Antivirenprogramm {sub} {n} bilgisayarda virusa karşı program
die Antivirensoftware {sub} {f} bilgisayarda virusa karşı program
die Antivirus-Software {sub} {f} bilgisayarda virusa karşı program
die Antriebssoftware {sub} {f} işletici program
anwendereigene Software {sub} {f} kullanıcıya özgü program
anwendungsspezifisches Programm {sub} {n} kullanıcıya hitap eden program
das Asynchronprogramm {sub} {n} asenkron program
das Atomprogramm {sub} {n} nükleer program
audführbares Programm {sub} {m} işletilebilir program
aufgerufener Makro {sub} {m} çağrılan alt program
0.003s