Keine direkten Treffer gefunden für: kolu

Deutsch Türkisch

77 indirekte Treffer gefunden für: kolu

Deutsch Türkisch
Arm ausfahren [den~] kolu uzatmak
Arm einfahren {v} kolu geri sürmek
armamputierte Frau {sub} {f} kolu kesilmiş kadın
armamputierter Mann {sub} {m} kolu kesilmiş adam
armlos {adj} kolu olmayan
auf den Arm nehmen {v} koluna girmek
aufkrempeln {v} [krempelte auf, hat aufgekrempelt] kolu sıvamak
aufkrempelnd {adj} kolu sıvayan
das Columbarium {sub} {n} [Chemie] kolumbaryum
das Columbia {sub} {n} Kolumbiyen
das Columbien {sub} {n} [Rechtschreibvariante] Kolumbiyen
der Columbus {sub} {m} Kolumbus
Columbus entdeckte Amerika Kolumbus Amerika`yı keşfetti
das Colunbit {sub} {n} kolumbit
drehen {v} [Hebel~] kolu çevirmek
die Hammersperre {sub} {f} [Sport] kolun arkaya bükülmesi
Hebel entsichern {v} kolun emniyet kilidini açmak
Hebel loslassen {sub} {f} kolu bırakmak
Heben Sie den Arm! kolunuzu kaldırınız!
hochkurbeln {v} kolu çevirerek yüksektmek
der Kolumbianer {sub} {m} Kolumbiya’lı
die Kolumbianerin {sub} {f} [weiblich] Kolumbiya’lı
kolumbianisch {adj} Kolumbiya ile ilgili
kolumbianisch {adj} Kolumbiya’ya ait
Kolumbianischer Peso {sub} {m} Kolumbiya para birimi pezo
Kolumbien Kolombiya
das Kolumbien {sub} {n} Kolombiya
der Kolumbier {sub} {m} Kolombiyalı
kolumbisch {adj} Kolombiya ile ilgili
der Kolumbus {sub} {m} Kolomp
die Kolumne {sub} {f} [regelmäßig erscheinender Artikel eines Autors] gazetede köşe yazısı
die Kolumne {sub} {f} sütun
die Kolumne {sub} {f} şakuli sıra
die Kolumnen {sub} {pl} sütunlar
die Kolumnengröße {sub} {f} sütun büyüklüğü
der Kolumnenschreiber {sub} {m} sütun yazan
die Kolumnenschreiberin {sub} {f} [weiblich] sütun yazan
der Kolumnentitel {sub} {m} basılacak sayfanın başlığı
der Kolumnentitel {sub} {m} manşet
der Kolumnist {sub} {m} köşe yazarı
die Kolumnisten {sub} {pl} köşe yazarları
die Kolumnistin {sub} {f} [weiblich] köşe yazarı
kurbeln {v} kolu çevirmek
mein Arm schmerzt kolum ağrıyor
mein Arm tut mir weh kolum acıyor
der Oberarm {sub} {m} [Med.] kolun üst kısmı
der Oberarmabduktionsgips {sub} {m} kolun üst kısmına ani harekete karşı alçı
sich den Arm prellen kolunu incitmek
sich den Arm verstauchen kolunu burkmak
sich einen Arm brechen {v} kolu kırılmak
unterfassen {v} [unterfasste, hat unterfasst] koluna girmek
der Abblendhebel {sub} {m} köreltme kolu
der Abdeckhebel {sub} {m} kapak kaldırma kolu
Abdeckungshebel kapak kolu
der Abdrückarm {sub} {m} bastırma kolu
die Abfeuerungskurbel {sub} {f} ateşleme kolu
abflussloser Flussarm {sub} {m} akıntısız ırmak kolu
der Abhängearm {sub} {m} çıkarma kolu
der Ablagearm {sub} {m} koyma yeri kolu
das Ablaufprotokoll {sub} {n} hareket protokolu
das Abnahmeprotokoll {sub} {n} kabul protokolü
das Abnahmeprotokoll {sub} {n} teslim alma protokolu
der Abnehmerbügel {sub} {m} götürme kolu
das Abrechnungsprotokoll {sub} {n} hesap protokolu
der Abschalthebel {sub} {m} devreden çıkarma kolu
der Abschlaghebel {sub} {m} vurma kolu
der Absenkarm {sub} {m} alçaltma kolu
der Absenkhebel {sub} {m} alçaltma kolu
der Absperrgriff {sub} {m} tıkaç kolu
der Abstellhebel {sub} {m} durdurma kolu
die Abstimmstichleitung {sub} {f} ayarlı reaktans kolu
der Abwurfausleger {sub} {m} boşaltma vinç kolu
der Abzughebel {sub} {m} tetik kolu
der Abzugshebel {sub} {m} tetik kolu
die Abzweigklemme {sub} {f} bağlantı kolu
die Achsabstreuung {sub} {f} gergi kolu
das Adressauflösungsprotokoll {sub} {n} adres feshetme protokolu
0.004s