30 direkte Treffer gefunden für: kopya


77 indirekte Treffer gefunden für: kopya

Deutsch Türkisch
das Abbilddokument {sub} {n} kopya dokümanı
das Abbilden {sub} {n} kopyalama
abbilden {v} [bildete ab, hat abgebildet] kopya etmek
abbilden {v} [bildete ab, hat abgebildet] kopyalamak
die Abbilder {sub} {pl} kopyalar
die Abbildspule {sub} {f} kopya bobini
abdrucken {v} [druckte ab, hat abgedruckt] kopya etmek
abgebildet {adj} kopyalanmış
abgeschrieben kopya edilmiş
abgucken {v} [guckte ab, hat abgeguckt] kopya çekmek
abklatschen {v} [klatschte ab, hat abgeklatscht] kopyasını çıkarmak
die Abklatschung {sub} {f} kopyalama
das Abklatschverfahren {sub} {n} kopyalama metodu
abpausen {v} [pauste ab, hat abgepaust] kopya çıkarmak
abpinnen {v} [abschreiben] kopya çekmek
das Abschreiben {sub} {n} kopya çekme
abschreiben {v} [schrieb ab, hat abgeschrieben] kopya etmek
abschreiben {v} [schrieb ab, hat abgeschrieben] kopya etmek benzetmek
abschreiben {v} [in der Schule] kopya çekmek
der Abschreiber {sub} {m} kopya
die Abschreiberei {sub} {f} kopyacılık
die Abschriften {sub} {pl} kopyalar
abschriftlich kopya olarak
abziehen [Bilder] kopya etmek
das Abzugsformat {sub} {n} kopya formatı
die Abzüge {sub} {pl} kopyalar
Abzüge erstellen {v} kopya yapmak
bei Änderung des Reprofaktors kopya faktörü değişiminde
das Blaupapier {sub} {n} kopyalık kâğıt
die Dublikation {sub} {f} kopya çıkarma
der Dublikator {sub} {m} kopya çıkarıcı
der Duplikatfilm {sub} {m} kopya film
die Duplikatkarte {sub} {f} kopya kart
der Duplizierautomat {sub} {m} kopyalama otomatiği
duplizierbar {adj} kopyalanabilir
duplizieren {v} kopyasını yapmak
duplizieren {v} kopyasını çıkarmak
das Dupliziergerät {sub} {n} kopya aleti
dupliziert kopya edilmiş
die Duplizierung {sub} {f} kopya etme
durchgepaust [er, sie, es hat~] kopyasını çıkardı
das Durchpausen {sub} {n} kopyasını çıkarma
durchpausen {v} [ich pauste durch, ich habe durchgepaust] kopyasını çıkarmak
das Durchschlagpapier {sub} {n} kopya kâğıdı
das Durchschlagspapier {sub} {n} kopya kâğıdı
die Durchschläge {sub} {pl} [eines Schriftstücks] kopyalar
die Durchschriften {sub} {pl} kopyalar
eine Kopie erhalten kopyasını almak
einen Abzug verlangen {v} kopyasını talep etmek
einen Auszug machen kopyasını çıkarmak
essentiell {adj} kopyalanamaz
die Abschrift {sub} {f} fotokopya
beglaubigte Kopie {sub} {f} tasdikli kopya
billige Kopie {sub} {f} ucuz kopya
die Billigkopie {sub} {f} ucuz kopya
die Blaupause {sub} {f} mavi kopya
doppelte Ausführung {sub} {f} ikinci kopya
die Durchschrift {sub} {f} karbonlu kopya
einseitige Kopie {sub} {f} tek taraflı kopya
elektrographische Kopie {sub} {f} elektrografik kopya
die Elektrophotokopie {sub} {f} elektrostatik kopya
die Farbkopie {sub} {f} renkli fotokopya
fehlerfreie Kopie {sub} {f} hatasız kopya
die Fehlkopie {sub} {f} hatalı kopya
die Fernkopie {sub} {f} uzaktan fotokopya
die Fotokopie {sub} {f} fotokopya
der Fotokopierer {sub} {m} fotoğraf kopya
genaue Kopie {sub} {f} tam kopya
geprüfte Kopie {sub} {f} incelenmiş kopya
getreue Kopie {sub} {f} aslına uygun fotokopya
glaubwürdige Kopie {sub} {f} güvenilir kopya
gute Kopie {sub} {f} iyi kopya
die Hartkopie {sub} {f} sabit kopya
die Hauptkopie {sub} {f} esas kopya
der Hochglanzabzug {sub} {m} parlak kopya
die Hochglanzkopie {sub} {f} parlak fotokopya
Kopie CC {sub} {f} [Durchschlag, Doppel] çift kopya
0.004s