27 direkte Treffer gefunden für: Anschluss


77 indirekte Treffer gefunden für: Anschluss

Deutsch Türkisch
Anschluss am Dach {sub} {m} çatıda bağlama
Anschluss an jemandem haben biriyle temasta bulunmak
Anschluss finden {v} dostluk kurmak
anschluss finden an ... ile bağlantı kurmak
Anschluss für die Ablaufleitung {sub} {m} çıkış borusu rakoru
Anschluss für Rücklaufleitung {sub} {m} filtre tespit yatağı
Anschluss für Zulaufleitung {sub} {m} giriş borusu rakoru
Anschluss haben {v} bağlantısı olmak
Anschluss haben an ... {v} ... ile bağlantısı olmak
Anschluss haben an... {v} -e bağlantısı olmak
Anschluss haben mit ... ile bağlantısı olmak
Anschluss in Serie {v} seri bağlama
Anschluss, beidseitiger - {sub} {m} iki taraflı bağlantı
Anschluss, geschweißter - {sub} {m} kaynaklı bağlantı
Anschluss, nachgebender - {sub} {m} esnek bağlantı
Anschluss, rückseitiger - {sub} {m} arkadan bağlama
das Anschluss-Gewinde {sub} {n} bağlantı dişlisi
der Anschlussabbau {sub} {m} bağlantıyı ayırma
der Anschlussadapter {sub} {m} bağlantı adaptörü
die Anschlussadresse {sub} {f} bağlantı adresi
die Anschlussart {sub} {f} bağlantı türü
das Anschlussauge {sub} {n} bağlantı görzü
die Anschlussbahn {sub} {f} şube demiryolu
die Anschlussbedingungen {sub} {pl} bağlantı şartları
der Anschlussbereich {sub} {m} bağlantı alanı
anschlussbereit {adj} bağlantıya hazır
die Anschlussbereitstellung {sub} {f} bağlantıya hazırlama
die Anschlussberufung {sub} {f} müteakip tayin
die Anschlussbezeichnung {sub} {f} bağlantı tabiri
das Anschlussblech {sub} {n} bağlama plakası
der Anschlussblock {sub} {m} bağlantı bloku
die Anschlussbohrung {sub} {f} bağlantı deliği
der Anschlussbolzen {sub} {m} durdurma cıvatası
der Anschlussbolzen {sub} {m} kablo eki vidası
die Anschlussbox {sub} {f} bağlantı kutusu
die Anschlussbuchse {sub} {f} ayar duyu
der Anschlussdampfer {sub} {m} aktarma vapuru
die Anschlussdauer {sub} {f} bağlantı süresi
die Anschlussdichte {sub} {f} bağlantı yoğunluğu
die Anschlussdose {sub} {f} irtibat kutusu
die Anschlussdose {sub} {f} kavrama kovanı
die Anschlussdose {sub} {f} kontak kutusu
die Anschlussdose {sub} {f} priz
der Anschlussdraht {sub} {m} bağlama teli
der Anschlussdruck {sub} {m} bağlama basıncı
der Anschlussdurchmesser {sub} {m} bağlama çapı
die Anschlusseinheit {sub} {f} bağlantı düzeni
die Anschlusseinrichtung {sub} {f} bağlantı düzeneği
das Anschlusseisen {sub} {n} firkete
das Anschlusselement {sub} {n} bağlama elemanı
das Anschlusselement {sub} {n} bağlayıcı parça
der Abgasanschluss {sub} {m} atık gaz çıkış bağlantısı
der Ablaufanschluss {sub} {m} akım bağlantısı
der Abwasseranschluss {sub} {m} atık su bağlantısı
abziehbarer Kabelanschluss {sub} {m} soyulabilir kablo bağlantısı
der Abzweiganschluss {sub} {m} kol bağlantı
der Abzweiganschluss {sub} {m} şube bağlantı
der Adressenanschluss {sub} {m} adres bağlantısı
der Amtsanschluss {sub} {m} telefon hattı
der Analoganschluss {sub} {m} analog bağlantı
analoger Kanalanschluss {sub} {m} analog kablo bağlantısı
der Anodenanschluss {sub} {m} anod
der Ansauganschluss {sub} {m} [Hydraulik] emme bağlantısı
der Armaturenanschluss {sub} {m} aksesuar bağlantısı
der Atmungsanschluss {sub} {m} [Druckminderer] hava bağlantısı
der Audioanschluss {sub} {m} işitsel bağlantı
der Ausgangsanschluss {sub} {m} çıkış bağlantısı
der Autobahnanschluss {sub} {m} otoyol bağlantısı
der Bahnanschluss {sub} {m} tren bağlantısı
der Bajonettanschluss {sub} {m} süngülü bağlantı
der Basisanschluss {sub} {m} esas kutup
der Batterieanschluss {sub} {m} batarya bağlantısı
beweglicher Anschluss {sub} {m} oynak bağlantı
der Bildschirmteitanschluss {sub} {m} görüntülü metin bağlantısı
der Breitbandanschluss {sub} {m} geniş bandlı bağlantı
der Busanschluss {sub} {m} otobüs bağlantısı
das Chipanschluss {sub} {n} ҫip bağlantısı
0.003s