5 direkte Treffer gefunden für: Musik

Deutsch Türkisch
die Musik {sub} {f} bando
die Musik {sub} {f} musiki
die Musik {sub} {f} müzik
die Musik {sub} {f} mızıka
die Musik {sub} {f} orkestra

76 indirekte Treffer gefunden für: Musik

Deutsch Türkisch
Musik auf Notenblättern {sub} {f} nota kâğıtlarında müzik
Musik aus der Konserve teyp bandına kaydedilmiş müzik
Musik frei improvisieren serbest müzik doğaçlama
Musik in jemandes Ohren sein biri için sevinçli haber olmak
Musik ist eine geistige Kost {sub} {f} müzik ruhun gıdasıdır
Musik komponieren {v} müzik bestelemek
Musik machen {v} müzik yapmak
Musik mixen [als DJ] (dijey olarak) karışık müzik yapmak
Musik treiben müzikle uğraşmak
Musik verstehen müzikten anlamak
Musik verstehen müziği iyi bilmek
Musik, Tanz und Rhythmus müzik dans ve ritim
die Musikabteilung {sub} {f} müzik bölümü
die Musikagentur {sub} {f} müzik acentası
die Musikakademie {sub} {f} müzik akademisi
die Musikalben {sub} {pl} müzik albümleri
das Musikalbum {sub} {n} müzik albümü
die Musikalien {sub} {pl} [Musik] notalar
musikalisch {adj} [Mensch] müzikten anlar
musikalisch {adj} müzik ten anlayan
musikalisch {adj} müzik yeteneğine sahip
musikalisch {adj} müzikal
musikalisch {adj} müzikle ilgili
musikalisch {adj} müzisyen ruhlu
musikalisch {adj} müzisyenvari
musikalisch {adj} nağmeli
musikalisch ausgestalten {v} müziksel açıdan donatmak
musikalisch begrüßen {v} müzikle karşılamak
musikalisch unbedarft müzikle ilgisiz
musikalische- müzikal
musikalische Alexie {sub} {f} müzik notalarını okuyamama
musikalische Alexie {sub} {f} müzikal aleksi
musikalische Alexie {sub} {f} nota körlüğü
musikalische Komödie {sub} {f} [Genre] müzikal komedi
musikalische Leitung {sub} {f} müzik yönetmeni
musikalische Notation {sub} {f} müziksever millet
musikalische Person {sub} {f} müzik yetenekli kişi
musikalische Stimmung {sub} {f} müziksel atmosfer
musikalische Unterhaltung {sub} {f} müzikli eğlence
musikalische Werke {sub} {pl} müzik eserleri
musikalische Zielscheiben müzikal hedefler
musikalischer {adj} daha müzikal
musikalischer Ausdruck {sub} {m} müzikal söz
musikalischer Sachverstand müziksel uzmanlık
musikalischer Ton {sub} {m} nağmeli ses
musikalisches Ereignis {sub} {n} müzikal olay
musikalisches Erlebnis {sub} {n} müzikal yaşantı
musikalisches Gehör {sub} {n} müzik kulağı
musikalisches Herzgeräusch {sub} {n} müzikal kalp gürültüsü
musikalisches Können {sub} {n} müzikal beceri
die Abendmusik {sub} {f} akşam müziği
absolute Musik {sub} {f} mutlak müzik
adaptive Musik {sub} {f} uygun müzik
alte Musik {sub} {f} [Vorklassik] eski müzik
alttürkische Musik eski Türk müziği
alttürkische Musik {sub} {f} alaturka müzik
angewandte Musik {sub} {f} pratik müzik
atonale Musik {sub} {f} vurgusuz müzik
Bakkalaureus der Musik {sub} {m} müziğin en düşük akademik derecesi
die Barockmusik {sub} {f} barok müziği
die Begleitmusik {sub} {f} [auch i. S. einer Geräuschkulisse] arka cephe müziği
die Begleitmusik {sub} {f} [in Filmen etc.] fon müziği
beliebte Musik {sub} {f} sevilen müzik
die Blechmusik {sub} {f} mızıka
die Blechmusik {sub} {f} nefesli çalgı
die Bumsmusik {sub} {f} {ugs.} meyhane muziği
die Bühnenmusik {sub} {f} sahne müziği
die Bühnenmusik {sub} {f} tiyatro müziği
die Cajun-Musik {sub} {f} kayun müziği
die Computermusik {sub} {f} bilgisayar müziği
der Ton macht die Musik konuşmanın ses tonu önemli
dezente Musik hafif müzik
die Disco-Musik {sub} {f} diskotek müziği
die Dorfmusik {sub} {f} davul zurna müziği
die Dorfmusik {sub} {f} köy müziği
die E-Musik {sub} {f} E-müzik
0.004s