1 direkte Treffer gefunden für: Namen

Deutsch Türkisch
die Namen {sub} {pl} adlar

77 indirekte Treffer gefunden für: Namen

Deutsch Türkisch
Namen anzeigen {v} ismi göstermek
Namen auswählen {sub} {m} isim seçmek
Namen der {sub} {f} nin,… nın adı
Namen der Server {sub} {m} serverin adı
Namen festhalten {v} isimleri kaydetmek
Namen feststellen {v} isimleri tespit etmek
Namen geben {v} isimler vermek
Namen in eine Liste eintragen {v} isimleri listese kaydetmek
Namen nennen {v} isimleri ziktermek
Namen sortieren {v} isimleri sıraya koymak
Namen sortieren {v} isimleri sıralamak
Namen suchen {v} isim aramak
Namen verlesen {v} teker teker isimleri okumak
Namen verwechseln {v} isimleri karıştırmak
Namen von …nin adı
Namen von …nın adı
Namen von Datendateien {sub} {pl} veri dosyalarının adları
die Namen(s)gebung {sub} {f} ad verme
der Namenaufruf {sub} {m} isim çağırma
das Namenbuch {sub} {n} adların anlamlarını açıklayıcı kitap
die Namenduplizierung {sub} {f} isim kopyalama
das Namenfeld {sub} {n} isim kayıt alan
der Namenforscher {sub} {m} isim araştırmacı
die Namenforscherin {sub} {f} [weiblich] isim araştırmacı (bayan)
die Namenforschung {sub} {f} isim araştırma
namengebend {adj} isim veren
die Namengeberautorität {sub} {f} isim verme otoritesi
die Namengebung {sub} {f} isim verme
Namengebungs- isimlendirme-
das Namengedächtnis {sub} {n} isim hafızası
das Namengedächtnis {sub} {n} isimleri akılda tutma
die Namenkunde {sub} {f} Onomastik
die Namenkunde {sub} {f} özel adlar ve özellikle kişi adları bilimi
der Namenkundler {sub} {m} isim araştırmacı
die Namenkundlerin {sub} {f} [weiblich] isim araştırmacı bayan
die Namenleiste {sub} {f} isim çubuğu
die Namenliste {sub} {f} ad dizelgesi
die Namenliste {sub} {f} isim listesi
namenlos {adj} [Musik] anonim
namenlos {adj} adsız
namenlos {adj} isimsiz
namenlos {adj} namsız
namenlos {adj} çok büyük
namenlose isimsiz
namenlose Gesellschaft {sub} {f} isimsiz toplum
namenlose Marke {sub} {f} isimsiz marka
die Namenlosigkeit {sub} {f} isimsizlik
das Namenpapier {sub} {n} isim kâğıdı
die Namenpapiere {sub} {pl} isim kâğıtları
namens {adv} adlı
namens {adv} adında
auf jemandes Namen birinin adına
die Beinamen {sub} {pl} [Spitzname] lâkaplar
bekannt unter dem Namen ...adıyla tanınır
die Benutzernamen {sub} {pl} kullanıcı isimleri
die Bildnamen {sub} {pl} resim isimleri
die Dateinamen {sub} {pl} dosya adları
die Decknamen {sub} {f} lakaplar
die Decknamen {sub} {pl} takma adlar
deutsche Namen {sub} {pl} Alman isimleri
die Eigennamen {sub} {pl} özel isimler
ein Mann ohne Rang und Namen tanınmamış bir adam
ein Mann ohne Rang und Namen önemsiz bir adam
englische Namen {sub} {pl} İngiliz adları
die Familiennamen {sub} {pl} soyadları
die Filenamen {sub} {pl} dosya adları
die Firmennamen {sub} {pl} firma adları
die Flurnamen {sub} {pl} arazi adları
französische Namen {sub} {pl} Fransız isimleri
die Gattungsnamen {sub} {pl} cins isimleri
die Gattungsnamen {sub} {pl} tür adları
geordnet nach Namen isime göre sıralanmış
handelnd in eigenem Namen kendi adına ticaret yapan
im eigenen Namen kendi adına
im Namen adına
in eigenem Namen kendi adına
in Gottes Namen [auch ugs.] Allah aşkına!
0.003s