12 direkte Treffer gefunden für: uzun


77 indirekte Treffer gefunden für: uzun

Deutsch Türkisch
(er, sie, es) ist groß uzun boyludur
der Abbohrer {sub} {m} uzun matkap
abgehangerer Bauchspeck {sub} {m} uzun süre asılı kalan karın yağı
abknutschen {v} [knutschte ab, hat abgeknutscht] uzun uzun öpmek
das Ablängen {sub} {n} uzunlamasına kesme
ablängen {v} uzunlamasına kesmek
die Ablängmaschine {sub} {f} uzunlamasına kesme makinesi
die Ablängsäge {sub} {f} uzunlamasına kesme testeresi
die Ablängung {sub} {f} uzunlamasına kesme
die Ablängvorrichtung {sub} {f} uzunlamasına kesme düzeni
die Ablängzange {sub} {f} [für Kabel] uzunlamasına kesme kerpeteni
abschreien {v} [längere Zeit hindurch (bis zur Erschöpfung) schreien] uzun uzadıya birine bağırmak
der Absprung {sub} {m} [Sport] uzun atlama
Abstellung von Langzeitexperten {v} uzun süreden beri çalışan ekspertleri işten çıkarma
Abweichungen in der Länge {sub} {pl} uzunlukta farklılık
abwohnen {v} [durch langes Wohnen abnutzen, verwohnen] uzun zaman oturarak harap etmek
Achsstrebe Längsrichtung {sub} {f} uzunluğuna gergi kolu direksiyon çubuğu
der Aftermarket {sub} {m} uzun ömürlü tüketim malları
alle Jubeljahre uzun yıllar sonra tekrar
alle Jubeljahre einmal uzun yıllar sonra bir defa
als Zeichen der Trauer üzüntü işareti olarak
alteingesessene Geschäftsleute {sub} {pl} uzun geçmişi olan tüccarlar
altgewohnt {adj} uzun zamandan beri denenmiş
angestaubt {ugs.} uzun zaman kullanılmamış
die Angst {sub} {f} üzüntü
Anlass zur Besorgnis {sub} {m} üzüntü bahanesi
Anlass zur Sorge {sub} {m} üzüntü nedeni
anno dazumal {ugs.} uzun zaman önce
das Anstaltsartefakt {sub} {n} uzun süre tımarhanede kapalı kalmadan doğan davranış bozukluğu
Anzeichen der Besorgnis {sub} {n} üzüntü belirtisi
der Apex {sub} {m} [Zeichen zur Bez. langer Vokale] uzun ünlüleri belirten işaret
Arbeitskräfte mit längerer Zugehörigkeit {sub} {pl} uzun zamandan beri çalışan işçiler
auf Dauer uzun müddet
auf Dauer uzun süreli
auf Dauer gesehen uzun süze göz önünde bulundurlulduğunda
auf die Dauer {sub} {f} uzun müddet
auf die Dauer {sub} {f} uzun süre
auf lange Dauer angelegt uzun vadeli yatırılmış
auf lange Frist uzun süreli
auf lange Sicht uzun vadede
auf lange Sicht uzun vadeli
auf lange Sicht ausgebucht uzun vadeli dolu
auf Lnäge zugeschnittenes Glas uzunluğuna kesilmiş cam
auf längere Sicht hin uzun vade içinde
auf längere Zeit ausgebucht uzun vadeli dolu
aufgeschossen {adj} uzun boylu
aufschlitzen {v} uzunlamasına delmek
ausbleiben {v} [lange] uzun zaman görünmemek
der Ausdauerlauf {sub} {m} uzun mesafe koşusu
ausführlich {adj} uzun uzadıya
ausgedauert uzun sürmüş
allzu lang {adj} çok uzun
allzu lange {adj} çok uzun
allzulang [alt] çok uzun
am hellen Tag gündüzün
am längsten {adj} en uzun
am Tag gündüzün
am Tage gündüzün
unerklärlich lange {adj} açıklnamıyacak kadar uzun
armlang {adj} kol kadar uzun
baumlang {ugs.} ağaç gibi uzun
bei Tag gündüzün
beliebig lang {adv} rastgele sınırsız uzun
bittere Trauer {sub} {f} acı hüzün
bodenlang {adj} [Bsp.: ein bodenlanges Abendkleid] yere kadar uzun
die Bohnenstange {sub} {f} sırık gibi uzun
Dateiname zu lang dosya adı fazla uzun
die Zeit wird mir lang zaman çok uzun
ebenso lang {adv} aynı şekilde uzun
ebenso lang aynı şekilde uzun
ein wenig länger biraz daha uzun
einen Meter lang bir metre uzun
ellenlang {ugs.} çok uzun
er ist einen Kopf größer als ich benden bir baş daha uzun
etwas lang [Adj] biraz fazla uzun
etwas länger {adj} biraz daha uzun
etwas zu lang biraz fazla uzun
0.006s