28 direkte Treffer gefunden für: hava


77 indirekte Treffer gefunden für: hava

Deutsch Türkisch
das Abblasen {sub} {n} [Gas: blies ab, hat abgeblasen] hava tazikiyle gazı boşaltma
Abblasen und Bürsten {sub} {n} hava püskürtme ve fırçalama
Abdichtung gegen Luftzug {sub} {f} hava cereyanına kersı izole etme
die Abdrückrolle {sub} {f} [für schlauchlose Reifen] hava sızmayı önleyen bastırma bobini
die Abfertigungshalle {sub} {f} havaalanındaki pasaport ve bagaj işlemlerinin yapıldığı bölüm
das Abfliegen {sub} {n} havalanma
abfliegen {v} [Flugzeug: flog ab, ist abgeflogen] havalanmak
abfliegend {adj} havalanan
der Abflug {sub} {m} havalanış
abgeflaut hava inen
abgeleiteter Grenzwert der Luftkonzentration {sub} {m} hava konsantrasyonunun türetilmiş değeri
abgestandene Luft havasız
abgestandener Kalk {sub} {m} hava kireci
abgestorbener Kalk {sub} {m} hava kireci
abhängig vom Wetter hava durumuna bağlı
Abkühlungsfaktor durch die Luft {sub} {m} hava ile soğutma faktörü
das Ablassen {sub} {n} havasını alma
ablassen {v} [ließ ab, hat abgelassen] havasını almak
ablassen der Luft {v} hava boşaltma
Ablassen von Luft {sub} {n} hava boşaltmak
ablassen, Druck~ {v} [Hydrailik] hava basıncını almak
das Ablaufloch {sub} {n} hava deliği
die Abluft {sub} {f} hava boşaltma kanalı
die Abluftanlage {sub} {f} havalandırma tesisi
die Abluftanschlüsse {sub} {pl} havalandırma bağlantıları
die Abluftentchlorung {sub} {f} havanın klordan arıtılması
die Abluftfilteranlage {sub} {f} hava filtre sistemi
das Abluftgebläse {sub} {n} havalandırma vantilatörü
die Ablufthaube {sub} {f} havalandırma takkesi
der Abluftkanal {sub} {m} hava kanalı
der Abluftkasten {sub} {m} havalandırma kutusu
die Abluftklappe {sub} {f} hava kapakçığı
der Abluftkrümmer {sub} {m} hava akışını sağlayan boru
die Abluftleistung {sub} {f} hava çekme gücü
die Abluftprobleme {sub} {pl} havalandırma sorunları
der Abluftregler {sub} {m} havalandırma ayarı
das Abluftrohr {sub} {n} hava borusu
der Abluftschacht {sub} {m} hava menfezi
der Abluftschacht {sub} {m} havalandırma bacası
der Abluftschalldämpfer {sub} {m} havalandırma sesi azaltıcı
der Abluftstutzen {sub} {m} hava durdurma yeri
ablüften {v} [lüftete ab, hat abgelüftet] havalandırmak
die Ablüftzeit {sub} {f} havalandırma müddeti
die Ablüftzeit {sub} {f} havalandırma zamanı
abplatten {v} [Reifen: plattete ab, hat abgeplattet] hava kaçmak
Abreißen der Luftströmung {sub} {n} hava akımının yarıda kesilmesi
Abriegelung aus der Luft {sub} {f} hava kordonu içine alma
das Absaugen {sub} {n} [Techn.] hava çekme
absaugend {adj} hava çeken
Abscheidung von Luft oder Gasen {sub} {f} hava veya gazlardan ayırma
absendende Bank {sub} {f} havale gönderilen banka
die Abluft {sub} {f} dışarı verilen hava
Abluft, ungereinigte~ {sub} {f} arıtılmamış atık hava
die Abluftfahne {sub} {f} yassı koni şeklinde çıkan atık hava
abscheuliches Wetter {sub} {n} berbat hava
absteigender Luftstrom aşağı akımlı hava
die Abwetter {sub} {pl} [Bergbau] kullanılmış hava
die Abzweigluft {sub} {f} saptırma hava
die Achterbrise {sub} {f} pupa hava
angenehme Luft {sub} {f} rahat hava
angesaugte Luft {sub} {f} emilen hava
annehmbares Wetter {sub} {n} hoş hava
die Ansaugluft {sub} {f} emilen hava
das Aprilwetter {sub} {n} değişken hava
das Aprilwetter {sub} {n} kararsız hava
atembare Luft {sub} {f} solunabilir hava
die Atemluft {sub} {f} teneffüs edilen hava
aufbereitete Luft {sub} {f} hazırlanmış hava
aufsteigender Luftstrom yukarı akımlı hava
der Aufstrom {sub} {m} (yükselen) hava
die Außenluft {sub} {f} dış hava
das Badewetter {sub} {n} yüzmeye elverişli hava
die Bauchblähung {sub} {f} karında hava
bedeckter Himmel {sub} {m} kapalı hava
die Belastungsluft {sub} {f} etkileyci hava
beständiges Wetter {sub} {n} değişmeyen hava
beständiges Wetter {sub} {n} sabit kalan hava
0.006s