18 direkte Treffer gefunden für: tüm


77 indirekte Treffer gefunden für: tüm

Deutsch Türkisch
abendfüllender Film {sub} {m} tüm akşamı dolduran film
abendfüllender Spielfilm {sub} {m} tüm akşamı dolduran sinema filmi
abendlang tüm akşam
der Abgasstrang {sub} {m} tüm egzoz sistemi
Abschaffung jeder unterschiedlichen Behandlung {sub} {f} tüm ayrıcalıklı davranışları kaldırma
Abwägung aller Umstände {sub} {f} tüm olasılıkları ölçüp biçme
abzüglich aller Gebühren tüm harçların çıkarıldığında
abzüglich aller Kosten tüm masraflar hariç
adoptive Immunotherapie {sub} {f} tümör cinsinden antigenlerle kanser aşısı terapisi
der Akupressur {sub} {m} tüm vücutta uygulanan basınçlı uzakdoğuda tedavi yöntemi
alle Plätze sind besetzt tüm yerler dolu
das All {sub} {n} tüm var olanlar
all das macht mir Sorge tüm olanlar bana keder veriyor
all das stimmt mich traurig tüm bu olanlar beni üzüyor
all die Bürohengste tüm büro eşekleri
all diese vergebliche Mühe tüm bu zahmet boşuna
all meine Wünsche tüm arzularım
all seine Kräfte einsetzen {v} tüm kuvvetini vermek
all seinen Ankündigungen zum Trotz tüm açıklamalarına rağmen
all seinen Mut zusammennehmen {v} tüm cesaretini toplamak
alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben tüm ölçüler milimetre olarak verilmiş
alle Abzüge berücksichtigt tüm kesintiler içinde
alle Achtung tüm dikkat
alle alten Markierungen entfernen tüm eski işaretleri silmek
alle anderen Plätze tüm öteki yerler
alle Angebote {sub} {pl} tüm teklifler
alle Ankömmlinge {sub} {pl} tüm yeni doğanlar
alle Ankömmlinge {sub} {pl} tüm yeni gelenler
alle Anlagen digital signieren tüm tesisileri dijital işaretlemek
alle Anordnen! tümünü yerleştir!
alle Anwesenden {sub} {pl} tüm bulunanlar
alle Anwesenden {sub} {pl} tüm mevcut olanlar
alle Anwesenden hörten es tüm bulunanlar bunu duydu
alle Anzeichen deuten darauf hin tüm işaretler bunu gösteriyor
alle Arbeiter {sub} {pl} tüm işçiler
alle armen Verwandten tüm fakir akrabalar
alle Arten {sub} {pl} tüm türler
alle Arten und Beschreibungen tüm türler ve tarifler
alle Arten von Ornamenten tüm süslemeler
alle Augen auf ihm tüm gözler onun üstünde
alle Augen auf ihr tüm gözler onun üstünde
alle Augen fixiert auf tüm gözler onun üstünde odaklanmış
alle Augen in seiner Richtung tüm gözler onun üstüne doğrulmuş
alle Augen richteten sich auf ihn tüm gözler onun üstüne doğrulmuştu
alle Augen waren auf ihn gerichtet tüm gözler onun üstüne doğrulmuş
alle Augen waren auf mich gerichtet tüm gözler benim üstüme doğrulmuş
alle Ausführungen {sub} {pl} tüm izahlar
alle Ausgaben abgezogen tüm masraflar harç
alle Ausgaben rechtfertigen tüm masrafları haklı çıkarmak
alle Ausladekosten tragen tüm boşaltma masfraflarını üstlenmek
alle Außenteile Nahtschweißen tüm harici parçalara dikiş kaynağı yapmak
das Abenteuertum {sub} {n} maceracılık
das Abenteurertum {sub} {n} maceraperestlik
das Abfahrtsdatum {sub} {n} kalkış tarihi
das Abfülldatum {sub} {n} doldurma tarihi
das Abfülldatum {sub} {n} şişeleme tarihi
das Abgangsdatum {sub} {n} çıkış tarihi
das Abgrenzdatum {sub} {n} belirleme tarihi
das Abgrenzungsdatum {sub} {n} sınırlama kaydı
das Abholdatum {sub} {n} alıp götürme tarihi
das Ablagedatum {sub} {n} dosyalama tarihi
das Ablaufdatum {sub} {n} müddet bitim tarihi
das Ablesedatum {sub} {n} okunan tarih
abnormales Betragen {sub} {n} anormal tutum
abnormales Wachstum {sub} {n} anormal büyüme
das Abrechnungsdatum {sub} {n} hesap tarihi
das Abrechnungsdatum {sub} {n} hesap kesme tarihi
das Abrechnungsdatum {sub} {n} hesap kesim tarihi
das Abreisedatum {sub} {n} hareket tarihi
das Abrufdatum {sub} {n} çağırma tarihi
das Abrufsdatum {sub} {n} çağırma tarihi
das Abschlussdatum {sub} {n} bitirme tarihi
das Abschreibungsdatum {sub} {n} amortisman tarihi
das Absendedatum {sub} {n} gönderme tarihi
das Absendedatum {sub} {n} yollama tarihi
absichtliche Beschädigung von fremdem Eigentum {sub} {f} bile bile başkasının malına zarar vermek
absolutes Eigentum mutlak mülkiyet
0.005s