9 direkte Treffer gefunden für: Arbeiter


77 indirekte Treffer gefunden für: Arbeiter

Deutsch Türkisch
Arbeiter der Radreifen aufzieht {sub} {m} tekerlek takan işçi
Arbeiter einstellen {v} işçiyi angaje etmek
Arbeiter entlassen {v} işçiyi işten atmak
Arbeiter in der Montage {sub} {m} montajda çalışan işçi
Arbeiter in der Motorindustrie {sub} {m} motor endüstrisinde çalışan işçi
Arbeiter in Leistungslohn {sub} {m} akord çalışan işçi
Arbeiter in Ziegelei {sub} {m} tuğla işinde çalışan işçi
Arbeiter suchen {v} işçi aramak
Arbeiter zum Streik veranlassen {sub} {pl} işçileri greve teşvik etmek
Arbeiter, angelernter - {sub} {m} öğretilmiş işçi
Arbeiter- işçi-
die Arbeiterameise {sub} {f} işçi karınca
das Arbeiterangebot {sub} {n} teklifi
die Arbeiteransiedlung {sub} {f} işçi iskânı
die Arbeiteranzahl {sub} {f} işçi sayısı
der Arbeiteraufstand {sub} {m} ayaklanması
der Arbeiterausschuss {sub} {m} işçi heyeti
die Arbeiteraussperrung {sub} {f} işçi lokavtı
die Arbeiterbaracke {sub} {f} işçi barakası
der Arbeiterbedarf {sub} {m} işçi ihtiyacı
die Arbeiterbekleidung {sub} {f} işçi elbisesi
die Arbeiterbeschäftigung {sub} {f} işçi istihdamı
der Arbeiterbeschäftigungsindex {sub} {m} işçi istihdam endeksi
die Arbeiterbevölkerung {sub} {f} işçi kesimi
die Arbeiterbewegung {sub} {f} işçi hareketi
die Arbeiterbiene {sub} {f} işçi arı
die Arbeiterbildung {sub} {f} işçi eğitimi
das Arbeiterbildungswesen {sub} {n} işçi eğitim bilimi
die Arbeiterbrigade {sub} {f} yerindeki en küçük çalışma grubu
der Arbeiterbund {sub} {m} ameleler birliği
der Arbeiterbund {sub} {m} işçiler birliği
die Arbeiterbörse {sub} {f} amele pazarı
die Arbeiterdauerkarte {sub} {f} daimi işçi kartı
die Arbeiterdemonstration {sub} {f} işçi yürüyüşü
das Arbeiterdenkmal {sub} {n} işçi anıtı
der Arbeiterdirektor {sub} {m} işçi müdürü
die Arbeiterfamilie {sub} {f} işçi ailesi
arbeiterfeindlich işçi düşmanı
die Arbeiterfragen {sub} {pl} işçi kanuları
die Arbeiterfragen {sub} {pl} işçi sorunları
arbeiterfreundlich işçiyle dostane
der Arbeiterführer {sub} {m} işçi başı
der Arbeiterführer {sub} {m} işçi idarecisi
der Arbeiterführer {sub} {m} işçi yöneticisi
die Arbeiterfürsorge {sub} {f} işçi hizmeti
die Arbeiterfürsorge {sub} {f} işçi yardımı
die Arbeiterfürsorge {sub} {f} işçiye titiz davranma
die Arbeitergemeinde {sub} {f} işçi topluluğu
die Arbeitergesundheit {sub} {f} işçi sağlığı
die Arbeitergewerkschaft {sub} {f} işçi sendikası
die Arbeitergewinnbeteiligung {sub} {f} işçilerin kazanca dahil edilmesi
der Abbrucharbeiter {sub} {m} yıkma işçisi
der Abbrucharbeiter {sub} {m} yıkım içisi
der Abrichtmaschinenarbeiter {sub} {m} tesviye makinesi isçisi
der Akkordarbeiter {sub} {m} akort çalışan işçi
der Akkordarbeiter {sub} {m} götürü çalışan
Akkordvertrauensmann der Arbeiter akort hususunda işçilerin güvendiği kişi
Aktienbeteiligungsplan für Mitarbeiter {sub} {m} çalışanlar için hisse senetleri pay planı
alle Arbeiter {sub} {pl} tüm işçiler
alle nicht festangestellten Mitarbeiter tüm süresiz çalışmayan işçiler
alter Arbeiter {sub} {m} yaşlı işçi
amerikanische Arbeiter {sub} {pl} Amerikan işçileri
angelernte Arbeiter {sub} {pl} tam kalifiye olmayan işçiler
angelernter Arbeiter {sub} {m} eğitilmiş işçi
angelernter Arbeiter {sub} {m} yarı kalifiye işçi
ansässiger Arbeiter {sub} {m} yerinde çalışan işçi
Anteilinhaber als Mitarbeiter {sub} {m} işçi olarak pay sahibi
der Antragssachbearbeiter {sub} {m} dilekçe işlemi yapan elaman
der Aufarbeiter {sub} {m} dalkavuk
der Aufarbeiter {sub} {m} yağcı
der Ausarbeiter {sub} {m} tamamlayıcı
der Aushilfsarbeiter {sub} {m} geçici işçi
die Aushilfsarbeiter {sub} {pl} geçici işçiler
Auslastung der Arbeiter {sub} {f} işçilerin yeterli işi olması
der Automobilarbeiter {sub} {m} otomobil işçisi
der Außenarbeiter {sub} {m} dışar işҫisi
der Außendienstarbeiter {sub} {m} harici görev işҫisi
0.005s