12 direkte Treffer gefunden für: belirleme


62 indirekte Treffer gefunden für: belirleme

Deutsch Türkisch
das Abgrenzdatum {sub} {n} belirleme tarihi
abgrenzen {v} [grenzte ab,hat abgegrenzt] belirlemek
ausnehmen {v} [erkennen] belirlemek
ausschreiben {v} [schrieb aus, hat ausgeschrieben] belirlemek
ausspüren {v} [ausfindig machen] belirlemek
benennen {v} [benannte, habe benannt] belirlemek
bestimmen {v} [festsetzen] belirlemek
Bestimmungen umgehen {sub} {f} belirlemelere uymamak
der Bestimmungsfaktor {sub} {m} belirleme faktörü
die Bestimmungsfähigkeit {sub} {f} belirleme yeteneği
bestimmungsgemäße Nutzung {sub} {f} belirlemeye göre faydalanma
bestimmungsgemäße Verwendung {sub} {f} belirlemeye göre kullanım
die Bestimmungsprüfung {sub} {f} belirleme incelemesi
das Bestimmungsrecht {sub} {n} belirleme hakkı
das Bestimmungsverfahren {sub} {n} belirleme metodu
definieren {v} [definierte, habe definiert] belirlemek
definitionsgemäß {adj} belirlemeye uygun
dekretieren {v} [dekretierte, habe dekretiert] belirlemek
detektieren {v} [im Zusammenhang mit Schrankenanlagen] belirlemek
determinieren {v} belirlemek
durchfinden {v} belirlemek
einpreisen {v} [Aussicht auf Gewinne oder Verluste] belirlemede fiyatı veya kur yüksekliğini göz önünde bulundurmak
entscheiden {v} belirlemek
erkoren {v} belirlemek
die Festlegungen {sub} {pl} belirlemeler
das Festlegungsprotokoll {sub} {n} belirleme protokolu
festsetzen {v} [Zeit, Datum, Grenzwert, etc.] belirlemek
fixieren {v} belirlemek
der Fixierungszeitpunkt {sub} {m} belirleme zamanı
gemäß den Bestimmungen belirlemelere göre
die Identifizierungsnummer {sub} {f} belirleme numarası
in den Bestimmungen vorgesehen belirlemelerde öngörüldü
präzisieren {v} [präzisierte, hat präzisiert] belirlemek
statuieren [festlegen] belirlemek
verfügen {v} [verfügte, hat verfügt] belirlemek
vormerken {v} [merkte vor, hat vorgemerkt] belirlemek
Abgrenzen der dezentralen und zentralen Konditionsansprüche {sub} {n} santral ve desantral kondüsyon taleplerini belirleme
absolute Altersbestimmung {sub} {f} kati yaş belirleme
Abstimmung der Außenpolitik {sub} {f} ortak dış politikayı belirleme
Abstimmung der Interessen {sub} {f} ilgi odaklarını belirleme
die Aciditätbestimmung {sub} {f} asidite belirleme
die Adressierung {sub} {f} adres belirleme
Adressierung, erweiterte- {sub} {f} genişletilmiş adres belirleme
die Aerologation {sub} {f} meteoroljik güzergâh belirleme
die Akkordfestsetzung {sub} {f} akort belirleme
die Alarmlokalisierung {sub} {f} alarm yeri belirleme
alignieren {v} uçuş sınırlarımı belirleme
die Alkoholgehaltbestimmung {sub} {f} alkol miktarı belirleme
die Als-ob-Bestimmung {sub} {f} varsayımlardan yola çıkarak belirleme
die Altersbestimmung {sub} {f} yaş belirleme
amtliche Kurse festsetzen {sub} {f} resmi kur belirleme
die Anberaumung {sub} {f} zamanini belirleme
anpeilen {v} [Rundfunk] yön saptama yoluyla bir şeyin konumunu belirleme
die Anruferkennung {sub} {f} telefon belirleme
die Anwenderidentifikation {sub} {f} kullanıcı belirleme
die Anwenderindentifizierung {sub} {f} kullanıcı kimliği belirleme
die Anzeigenpreisstellung {sub} {f} reklam fiyat belirleme
die Arbeitsgangterminierung {sub} {f} ameliye zamanı belirleme
die Armutsorientierung {sub} {f} fakirlik durumunu belirleme
astronomische Navigation {sub} {f} astronomik güzergâh belirleme
die Auftragsfixierung {sub} {f} siparişi belirleme
das Auslitern {sub} {n} [Verdichtungsraum] sıkıştırma alanının hacmini belirleme
0.004s