6 direkte Treffer gefunden für: jeder


60 indirekte Treffer gefunden für: jeder

Deutsch Türkisch
jeder, jede, jedes beliebige her türlüsü
jeder ander ötekilerin her biri
jeder andere ötekilerin her biri
Jeder andere geriet in Panik ötekilerin her biri paniğe kapıldı
Jeder andere hätte aufgegeben başka herkes vazgeçerdi
jeder andere Ort {sub} {m} buaradan başka her yer
jeder Arbeitswillige her çalışma isteklisi
jeder Art {sub} {f} her tür
jeder außer dir senden başka hepsi
jeder außer ihm ondan başka hepsi
jeder außer ihm war da ondan başka herkes vardı
jeder außer mir benden başka hepsi
jeder Beliebige her çeşidi
jeder beliebige Betrag {sub} {m} her türlü miktar
jeder Beschreibung spotten bahsetmeye değer olmamak
jeder Beschreibung spotten çok kötü olmak
jeder Beschreibung spotten keleimelerle ifade edilemeyecek kadar kötü olmak
jeder Betrag {sub} {m} her miktar
jeder dahergelaufene Kerl {ugs.} önüne gelen herkes
jeder dritte üç kişiden biri
jeder dritte üçte biri
jeder einzelene her biri
jeder Einzelfall {sub} {m} her hususi vaka
jeder einzeln ayrı ayrı
jeder einzeln oder alle insgesamt tek tek veya hepsi birden
jeder Einzelne [von ihnen] her biri
jeder Einzelne [von ihnen] onların her biri
Jeder Einzelne hat seine Eigenheiten her ferdin kendine ait özellikleri var
jeder einzelne von uns içimizden her biri
jeder einzelne Vorfall {sub} {m} her bir olay
jeder erhält den gleichen Anteil herkes eşit pay alıyor
jeder Geldbetrag {sub} {m} her türlü miktar para
jeder Grundlage entbehren [Behauptung, Gerücht] her türlü temelden yoksun olmak
jeder halbwegs vernünftige Mensch her azbuçuk tertipli insan
jeder hat das Recht zu kaufen herkesin satın alma hakkı var
jeder hat einen guten Kern içi iyi olmak
jeder hat einen guten Kern özünde iyi olmak
Jeder hat mal Glück im Leben herkesi hayatta şansı olur
Jeder hat seine Macken {ugs.} herkesin hatası olabilir
Jeder ist seines Glückes Schmied herkes kendi şansını kendisi yaratır
jeder Junge {sub} {m} her genç oğlan
jeder kann das bunu herkes yapabilir
Jeder kann das sehen! bunu herkes görebilir
Jeder kann diese Maschine bedienen bu makineyi herkes kullanabilir
jeder kann hineingehen herkes gidebilir
jeder kann kaufen herkes satın alabilir
Jeder kann krank werden herkes hasta olabilir
Jeder kann meinen Anteil haben herkes benim payımı alabilir
Jeder kann teilnehmen herkes katılabilir
Jeder kennt jeden herkes birbirini tanıyor
jeder kleinste Fehler en ufak hata bile
alle und jeder herkes
alle und jeder herkes ve bir kişi
bei jeder {sub} {f} her bir…
ein jeder her biri
fast jeder hemen hemen her biri
in jeder herkesde
schätzte ihn jeder ona herkes değer veriyordu
so gut wie jeder hemen hemen herkes
wirklich jeder [betontes "jeder"] gerçekten herkes
0.003s