6 direkte Treffer gefunden für: bile


76 indirekte Treffer gefunden für: bile

Deutsch Türkisch
abgeschliffen {adj} bilenmiş
Ablagerung von Schleifabrieb {sub} {f} bilemeden çıkan birikim
die Abschleifung {sub} {f} bileme
absichtlich {adj} bilerek
absichtlich {adj} [mit Absicht [gezeigt, geschehend usw.]; vorsätzlich] bile bile
absichtlich {adj} bilerek
absichtlich einen Schaden zufügen {v} bilerek bir zarar vermek
absichtlich provoziert bilerek provoke etmiş
absichtlich provoziert bilerek tahrik etmiş
absichtlich verlieren {v} bilerek kaybetmek
absichtlich verzerrt bilerek çarpıtılmış
absichtlich übersehen {v} bilerek görmemezlikten gelmek
absichtliche Arbeitsverzögerung {sub} {f} bile bile geciktirme
absichtliche Beschädigung von fremdem Eigentum {sub} {f} bile bile başkasının malına zarar vermek
absichtliche Freisetzung {sub} {f} bilerek meydana çıkarma çıkarma
absichtliche Selbstverletzung {sub} {f} bilerek kendini sakatlamak
absichtliche Vernachlässigung {sub} {f} bile bile ihmal
absichtliche Verschwendung {sub} {f} bilerek savurganlık
absichtliche Übergehung {sub} {f} bile bile dikkate almamak
absichtlicher Kopfstoß {sub} {m} [Boxen] bile bile başını kakmak
absichtliches Fehlverhalten {sub} {n} bile bile yanlış davranma
absichtliches Trudeln {sub} {n} bile bile yuvarlanma
absichtliches Übersehen {sub} {n} bilerek görmemezlikten gelme
abstreichen {v} [strich ab, hat abgestrichen] bilemek
der Abstreicher {sub} {m} bileyici
das Abstreichermesser {sub} {n} bileme bıçağı
abziehen {v} [Messer] bilemek
das Abziehmesser {sub} {n} bileği bıçağı
der Abziehriemen {sub} {m} bileği kayışı
der Abziehstein {sub} {m} bileyi taşı
aggregierter Index bileşik indeks
anschleifen {v} [schliff an, hat angeschliffen] bilemek
anschärfen {v} bilemek
das Anspitzen {sub} {n} bileme
anspitzen {v} bilemek
anwetzen {v} bilemek
das Armband {sub} {n} bilezik
die Armbänder {sub} {pl} bilezikler
das Armdrücken {sub} {n} bilek güreşi
das Armdrücken {sub} {n} bilek güreşi yapma
der Armreif {sub} {m} bilezik
die Armreife {sub} {pl} bilezikler
der Armring {sub} {m} bilezik
die Armringe {sub} {pl} bilezikler
die Armspange {sub} {f} [Armreife] bilezik
auch wenn bile olsa
die Aufzinsung {sub} {f} bileşik faiz hesabı
der Aufzinsungsfaktor {sub} {m} bileşik faiz katsayısı
ausgeschliffen bilenip keskinleştirilmiş
ausschleifen {v} bilemek
die Ausschleifmaschine {sub} {f} bileme makinesi
auch wenn -sa bile
auch wenn -se bile
die Automobile {sub} {pl} otomobiller
außer wenn ....sa bile
beim besten Willen çok istesem bile
Campingplatz für Wohnmobile {sub} {m} kamp arabaları için kap yeri
cantabile {adj} anlatımlı
cantabile {adj} ifadeli
der Clan {sub} {m} [Klan] kabile
die Debile {sub} {f} [weiblich] zayıf yapılı kişi
er versucht es nicht einmal denemiyor bile
es ist nicht zuviel gesagt demek az bile
die Freudenfeier {sub} {f} [Sport] bile
Hinz und Kunz çoluk çocuk bile
ich werde es gar nicht erst versuchen bunu denemem bile
jeder kleinste Fehler en ufak hata bile
das Jubiläum {sub} {n} bile
die Lokomobile {sub} {pl} [fahrbare Dampf-, Kraftmaschinen] sürülebilen buharlı veya motorlu taşıtlar
mit voller Absicht bile bile
mit Vorbedacht bile bile
das Mobile {sub} {n} bir yere asılmış olan ve küçücük bir sarsıntıyla bile hareket edebilen ve ses çıkaran süs eşyası
das Mobile {sub} {n} tavana asılan havada oynayan oda süsü
mutwillig {adj} bile bile
nie und nimmer yer yerinden oynasa bile
schon der Gedanke düşüncesi bile
0.004s