12 direkte Treffer gefunden für: bu


77 indirekte Treffer gefunden für: bu

Deutsch Türkisch
die Kerzenzieherin {sub} {f} [weiblich] buji çekici (bayan)
ab dem heutigen Tag bugünden itibaren
ab heute bugünden itibaren
ab sofort bu andan itibaren
ab sofort bundan böyle
ab sofort bundan itibaren
ab sofort bundan sonra
abbauen, großer Mengen~ {v} [Bergbau] büyük miktarda maden çıkarmak
der Abbiegebock {sub} {m} [Spulenfertigung] bükme sehpası
die Abbiegemaschine {sub} {f} bükme makinesi
abbiegen {v} bükmek
abbiegend {adj} büken
der Abbiegestift {sub} {m} bükme pimi
die Abbiegung {sub} {f} büküntü
der Abbiegungswinkel {sub} {m} bükme açısı
abbleiben {v} [irgendwo: blieb ab, ist abgeblieben] bulunmak
abdampfen {v} [dampfte ab, hat abgedampft] buharlaşarak uçmak
abdampfen {v} [dampfte ab, hat abgedampft] buharlaşmak
abdampfen {v} [dampfte ab, hat abgedampft] buğulaşmak
das Abdampfende {sub} {n} buharlaşan
die Abdampfmaschine {sub} {f} buharlı makine
der Abdampfrückstand {sub} {m} buharlaşma artığı
die Abdampfrückstände {sub} {pl} buharlaşma atıkları
die Abdampfschale {sub} {f} buhar kapsülü
der Abdampfspeicher {sub} {m} buhar kazanı
das Abdampfteil {sub} {n} buhar çıkış parçası
das Abdampfteil {sub} {n} buhar çıkış ucu
die Abdampfung {sub} {f} buharlaşma
die Abdampfung {sub} {f} buğulaşma
das Abdampfungsgefäß {sub} {n} buharlaşma kabı
die Abdampfverbindung {sub} {f} [Hochdruck] buhar çıkış ana bağlantısı
abderit {adj} budala
abdunsten {v} [dunstete ab, hat abgedunstet] buharlaştırma
die Abdunstkabine {sub} {f} buharlatıcı kabin
abdämpfen {v} [dämpfte ab, hat abgedämpft] buharı kesmek
das Abdünsten {sub} {n} buharlaştırma
abdünsten {v} [dünstete ab, hat abgedünstet] buharlaştırmak
abendlang bütün akşam
Abenteuerfilm mit großem Budget {sub} {m} büyük masraflı macera filmi
Abenteurer mit hohen Zielen {sub} {m} büyük hedefli macera
der Abfallcontainer {sub} {m} büyük çöp kabı
der Abfallgroßbehälter {sub} {m} büyük çöp bidonu
Abgabe zum Haushaltsausgleich {sub} {f} bütçe dengeleme vergisi
die Abgashaube {sub} {f} buhar kapağı
Abgasvorwärmer für Dampferzeuger {sub} {m} buhar üreticisi için ısıtıcı
Abgasvorwärmer für Dampferzeuger {sub} {m} buhar üretim cihazı için ısıtıcı
der Abgaswärmetauscher {sub} {m} buhar ısısından yararlanma tesisi
die Abgasöffnung {sub} {f} buhar deliği
abgebogen bükük
abgehoben {ugs.} burnu büyük
abgeschnittene Zweige {sub} {pl} budanmış dallar
das Abberufungsschreiben {sub} {n} geri çağırma mektubu
der Abenteuerclub {sub} {m} macera kulübü
die Abfallgruppe {sub} {f} çöp grubu
die abgangsgruppe {sub} {f} hareket grubu
die Abkürzungsnomenklatur {sub} {f} kısaltılmış terimler grubu
der Ablaufsirup {sub} {m} santrifüj şurubu
das Ablesemikroskop {sub} {n} okuma mikroskobu
die Abnehmergruppe {sub} {f} alıcı veya tüketici grubu
der Abrichtblock {sub} {m} hazırlama grubu
der Absagebrief {sub} {m} ret mektubu
der Abschiedsbrief {sub} {m} veda mektubu
die Absichterklärung {sub} {f} niyet mektubu
die Absichtserklärung {sub} {f} niyet mektubu
das Abstoßungskraftmikroskop {sub} {n} itme kuvveti mikroskobu
das Abtastelektronenmikroskop {sub} {n} tarama elektron mikroskobu
das Abtastmikroskop {sub} {n} tarama mikroskobu
die Acetoxygruppe {sub} {f} asetoksil grubu
die Acetylgruppe {sub} {f} asetil grubu
der Achäer {sub} {m} eski bir yunan halk grubu
Acid Jazz {sub} {m} caz müzik grubu
der ADAC {sub} {m} [Abkürzung von Allgemeiner Deutscher Automobil-Club] Genel Alman Otomobil Kulübü
der ADAC {sub} {m} [Allgemeiner Deutscher Automobil-Club] Alman otomobil kulübü
die Admiralitätsinseln {sub} {pl} okyanusta bir ada grubu
die Adrenoleukodystrophien {sub} {pl} metabolizma ile ilgili hastalık grubu
die Adverbialbestimmung {sub} {f} [Grammatik] belirteç grubu
adverbiale Bestimmung {sub} {f} [Grammatik] zarf grubu
0.004s