3 direkte Treffer gefunden für: dijital


53 indirekte Treffer gefunden für: dijital

Deutsch Türkisch
Addierer für digitale Größen {sub} {m} dijital değerler toplayanı
analog {adj} dijitalin tersi
Aufnehmen von Bildern mit einer digitalen Kamera dijital kamera ile fotoğraf çekmek
Darstellung, digital- {sub} {f} dijital sistemle canlandırma
Datenverarbeitung, digitale- {sub} {f} [EDV] dijital bilgi işlem
digital codierte Daten {sub} {pl} dijital kodlanan veriler
digital erzeugte Frequenz {sub} {f} dijital üretilen frekans
digital erzeugter Ton {sub} {m} dijital üretilen ses
digital gesteuert dijital kumandalı
digital gesteuertes Potentiometer {sub} {n} dijital kumandalı potansiyometre
digital kodiertes System {sub} {n} dijital kodlanan sistem
digital kodiertes Tonsignal {sub} {n} dijital kodlanan ses sinyalı
digital und analog dijital ve analog
digital verschlüsselt dijital şifreli
digital übertragenes Signal {sub} {n} dijital iletilen sinyal
digital-analog {adj} dijital-analog
Digital-Analog Wandler {sub} {m} dijital-analog dönüştürücü
der Digital-Analog-Baustein {sub} {m} dijital-analog modül
der Digital-Analog-Umwandler {sub} {m} dijital-analog dönüştürücü
die Digital-Analog-Umwandlung {sub} {f} dijital-analog dönüştürme
der Digital-analog-Wandler {sub} {m} dijitalden analoga çevirici
die Digital-Ausgabeeinheit {sub} {f} dijital çıkış birimi
die Digital-Eingabeeinheit {sub} {f} dijital giriş birimi
der Digital-Spannungsmesser {sub} {m} dijital gerilim ölçer
der Digital,Analog-Umsetzer {sub} {m} dijital-analog konvertör
die Digitalanzeige {sub} {f} dijital ilan
der Digitalanzeiger {sub} {m} dijital gösterge
die Digitalausgabe {sub} {f} dijital çıkış
die Digitalausgänge {sub} {pl} dijital çıkışlar
das Digitalbild {sub} {n} dijital görüntü
der Digitaldemultiplexer {sub} {m} dijital sinyal dağıtıcısı
der Digitaldisplay {sub} {m} dijital görüntü
der Digitaldrehgeber {sub} {m} dijital dönüm ayarlayıcı
der Digitaldrehzahlgeber {sub} {m} dijital dönüm sayısı ayarlayıcı
der Digitaldruck {sub} {m} dijital baskı
die Digitaldrucktechnik {sub} {f} dijital baskı tekniği
digitale aktive Zeile {sub} {f} dijital aktif satır
digitale Anzeige {sub} {f} dijital ilan
digitale Archivierung {sub} {f} dijital arşivleme
digitale Aufzeichnung {sub} {f} dijital kayıt
digitale Ausgabeeinheit {sub} {f} dijital çıkış birimi
digitale Baugruppe {sub} {f} dijital çalışan elemanlar
digitale Bibliothek {sub} {f} dijital kütüphane
digitale Bildverarbeitung {sub} {f} dijital görüntüleme
digitale Codierung {sub} {f} dijital kodlama
digitale Darstellung {sub} {f} dijital sunum
digitale Daten {sub} {pl} dijital veriler
digitale Decodierung {sub} {f} dijital deşifreleme
digitale Displays {sub} {pl} dijital ekranlar
digitale Eingabeeinheit {sub} {f} dijital veri giriş düzeni
digitale Fabrik {sub} {f} dijital fabrika
analog-digital {adj} analog-dijital
volldigital {adj} tam dijital
0.003s