Keine direkten Treffer gefunden für: jemandem

Deutsch Türkisch

77 indirekte Treffer gefunden für: jemandem

Deutsch Türkisch
Jemandem/einer Sache Grenzen setzen {v} birine, bir şeye sınır koymak
jemandem, einer Sache Platz bieten {v} birine, bir şeye yer vermek
jemandem, einer Sache zugutekommen birine, bir şeye yaramak
jemandem, etwas auf die Spur kommen birisinin, bir şeyin izini bulmak
jemandem, etwas den Rücken kehren birisine, bir şeye sırt çevirmek
jemandem, etwas nachtrauern birisinin, bir şeyin arkasından ağıt yakmak
jemandem, etwas Paroli bieten birisine karşılık vermek
jemandem, etwas zum Opfer fallen birisinin, bir şeyin kurbanı olmak
jemandem, etwas überlegen sein birisinden, bir şeyden üstün olmak
jemandem, sich die Tränen abwischen birisinin, kendi gözyaşlarını silmek
jemandem, sich die Tränen trocknen birisinin, kendi gözyaşlarını kurulamak
jemandem, sich etwas in den Mund schieben birisinin, kendi ağzına bir şey atmak
jemandem abgeneigt sein {v} birisine antipati duymak
jemandem Abneigung entgegenbringen {v} birisine hoşlanmadığını belli etmek
jemandem absagen {v} birisini reddetmek
jemandem abtelefonieren {v} [ugs.: telefonisch absagen] telefonla birisine iptal bildirmek
jemandem Achtung zollen {v} birisine saygı göstermek
jemandem allen Ehrgeiz nehmen birisinin şevkini kırmak
jemandem allen Grund geben, etwas zu tun birisine bir şey yapmak için bir sürü sebep vermek
jemandem alles bedeuten {v} birisinin için çok şey ifade etmek
jemandem alles Gute wünschen {v} birisine güzel dileklerde bulunmak
jemandem als Anteil zufallen {v} birisinin payına düşmek
jemandem als Dolmetscher dienen {v} birisine tercümanlık yapmak
jemandem als Sekretär dienen {v} birisine sekreterlik yapmak
jemandem am Anfang helfen {v} birisine başlangıçta yardım etmek
jemandem Amnestie gewähren {v} birisini affetmek
jemandem an den Hals springen {v} {ugs.} birisinin boynuna atlamak
jemandem an die Ehre greifen {v} birisinin haysiyetine dokunmak
jemandem an die Gurgel springen {v} birisinin boğazına sarılmak
jemandem an die Nieren gehen {v} {ugs.} birisini üzmek
jemandem an die Wäsche gehen {v} [ugs.: einen sexuellen Annäherungsversuch starten] birisine tacizde bulunmak
jemandem an die Wäsche gehen {v} [ugs.: jemanden betatschen] birisine el ile tacizde bulunmak
jemandem an die Wäsche gehen {v} [ugs.: jemanden tätlich angreifen] birisine saldırmak
jemandem an die Wäsche gehen {v} [ugs.: über jemanden herfallen, auch fig.] birisine saldırmak
jemandem an die Wäsche wollen {v} {ugs.} birisine saldırmak istemek
jemandem an etwas freie Hand lassen {v} birisine serbestlik tanımak
jemandem Anerkennung zollen {v} birisini övmek
jemandem Angst einjagen {v} (birisini) korkutmak
jemandem Angst machen {v} (birisini) korkutmak
jemandem Angst und Bange machen {v} (birisini) korkutmak
jemandem anraten, ins Krankenhaus zu gehen birisine hastaneye gitmesini tavsiye etmek
jemandem ans Herz gewachsen sein {v} birisinin kalbini kazanmak
jemandem anständig die Meinung sagen {v} birisine usulüyle fikrini söylemek
jemandem Anteile zuweisen {v} birisine pay vermek
jemandem antworten {v} birisine cevap vermek
jemandem anvertrauen {v} birisine güvenmek
jemandem Anweisungen geben {v} birisine direktifler vermek
jemandem anzügliche Blicke zuwerfen {v} birisine imalı bakışlarla bakmak
jemandem applaudieren {v} birisini alkışlamak
jemandem Arbeit besorgen {v} birisine bulmak
jemandem assistieren {v} birisine asistanlık yapmak
Abschied nehmen von jemandem birisine veda etmek
achten auf jemandem {v} birisine göz kulak olmak
angetan sein von jemandem bir kimseden büyülenmek
angetan sein von jemandem bir kimseden hoşlanmak
angetan sein von jemandem bir kimseden çok etkilenmek
angetan sein von jemandem bir şeyi çok beğenmek
angetan sein von jemandem çok beğenmek
angetan sein von jemandem çok duygulanmak
ankommen bei jemandem {v} {ugs.} birisi tarafından kabul görmek
auf dem Duzfuß stehen mit jemandem birisi ile senli benli olmak
auf dem Duzfuß stehen mit jemandem birisine „sen“ diye hitap etmek
auf die Initiative von jemandem birisinin inisiyatifi üzerine
auf gleicher Basis wie jemandem birisi gibi aynı bazda
Bammel haben vor jemandem birisinden korkmak
Besuch machen bei jemandem {v} birisini ziyaret etmek
Dampf haben vor jemandem birisinden korkmak
dicht neben jemandem birisinin yakınında
durch dick und dünn gehen mit jemandem biriyle tasada ve kıvançta beraber olmak
durch dick und dünn gehen mit jemandem biriyle iyi ve kötü günde beraber olmak
Ehrfurcht haben vor jemandem birisine hürmet etmek
ein Tag im Leben von jemandem bir kişinin hayatında bir gün
eine gemeinsame Basis finden mit jemandem birisiyle ortak bir nokta bulmak
einen Besuch machen bei jemandem {v} ziyaret etmek
einen Blick werfen auf jemandem bakış fırlatmak
einen Blick werfen auf jemandem birine bakmak
einen Blick werfen auf jemandem göz atmak
0.004s