Keine direkten Treffer gefunden für: jemandem

Deutsch Türkisch

77 indirekte Treffer gefunden für: jemandem

Deutsch Türkisch
jemandem, einer Sache abhold sein {v} [ jemandem, einer Sache abgeneigt sein] bir şeye karşı olmak
Jemandem/einer Sache Grenzen setzen {v} birine, bir şeye sınır koymak
jemandem, einer Sache Platz bieten {v} birine, bir şeye yer vermek
jemandem, einer Sache zugutekommen birine, bir şeye yaramak
jemandem, etwas auf die Spur kommen birinin, bir şeyin izini bulmak
jemandem, etwas den Rücken kehren birine, bir şeye sırt çevirmek
jemandem, etwas nachtrauern birinin, bir şeyin arkasından ağıt yakmak
jemandem, etwas Paroli bieten birine karşılık vermek
jemandem, etwas zum Opfer fallen birinin, bir şeyin kurbanı olmak
jemandem, etwas überlegen sein birinden, bir şeyden üstün olmak
jemandem, sich die Tränen abwischen birinin, kendi gözyaşlarını silmek
jemandem, sich die Tränen trocknen birinin, kendi gözyaşlarını kurulamak
jemandem, sich etwas in den Mund schieben birinin, kendi ağzına bir şey atmak
jemandem abgeneigt sein {v} birine antipati duymak
jemandem Abneigung entgegenbringen {v} birine hoşlanmadığını belli etmek
jemandem absagen {v} birini reddetmek
jemandem abtelefonieren {v} [ugs.: telefonisch absagen] telefonla birine iptal bildirmek
jemandem Achtung zollen {v} birine saygı göstermek
jemandem allen Ehrgeiz nehmen birinin şevkini kırmak
jemandem allen Grund geben, etwas zu tun birine bir şey yapmak için bir sürü sebep vermek
jemandem alles bedeuten {v} birinin için çok şey ifade etmek
jemandem alles Gute wünschen {v} birine güzel dileklerde bulunmak
jemandem als Anteil zufallen {v} birinin payına düşmek
jemandem als Dolmetscher dienen {v} birine tercümanlık yapmak
jemandem als Sekretär dienen {v} birine sekreterlik yapmak
jemandem am Anfang helfen {v} birine başlangıçta yardım etmek
jemandem am Herzen liegen {v} [für jemanden ganz persönlich von großer Wichtigkeit sein] birisi için bir şeyin büyük/çok önemi olmak
jemandem Amnestie gewähren {v} birini affetmek
jemandem an den Hals springen {v} {ugs.} birinin boynuna atlamak
jemandem an die Ehre greifen {v} birinin haysiyetine dokunmak
jemandem an die Gurgel springen {v} birinin boğazına sarılmak
jemandem an die Nieren gehen {v} {ugs.} birini üzmek
jemandem an die Wäsche gehen {v} [ugs.: einen sexuellen Annäherungsversuch starten] birine tacizde bulunmak
jemandem an die Wäsche gehen {v} [ugs.: jemanden betatschen] birine el ile tacizde bulunmak
jemandem an die Wäsche gehen {v} [ugs.: jemanden tätlich angreifen] birine saldırmak
jemandem an die Wäsche gehen {v} [ugs.: über jemanden herfallen, auch fig.] birine saldırmak
jemandem an die Wäsche wollen {v} {ugs.} birine saldırmak istemek
jemandem an etwas freie Hand lassen {v} birine serbestlik tanımak
jemandem Anerkennung zollen {v} birini övmek
jemandem Angst einjagen {v} (birini) korkutmak
jemandem Angst machen {v} (birini) korkutmak
jemandem Angst und Bange machen {v} (birini) korkutmak
jemandem anraten, ins Krankenhaus zu gehen birine hastaneye gitmesini tavsiye etmek
jemandem ans Herz gewachsen sein {v} birinin kalbini kazanmak
jemandem anständig die Meinung sagen {v} birine usulüyle fikrini söylemek
jemandem Anteile zuweisen {v} birine pay vermek
jemandem antworten {v} birine cevap vermek
jemandem anvertrauen {v} birine güvenmek
jemandem Anweisungen geben {v} birine direktifler vermek
jemandem anzügliche Blicke zuwerfen {v} birine imalı bakışlarla bakmak
jemandem applaudieren {v} birini alkışlamak
Abschied nehmen von jemandem birine veda etmek
achten auf jemandem {v} birine göz kulak olmak
angetan sein von jemandem bir kimseden büyülenmek
angetan sein von jemandem bir kimseden hoşlanmak
angetan sein von jemandem bir kimseden çok etkilenmek
angetan sein von jemandem bir şeyi çok beğenmek
angetan sein von jemandem çok beğenmek
angetan sein von jemandem çok duygulanmak
ankommen bei jemandem {v} {ugs.} biri tarafından kabul görmek
auf dem Duzfuß stehen mit jemandem biri ile senli benli olmak
auf dem Duzfuß stehen mit jemandem birine „sen“ diye hitap etmek
auf die Initiative von jemandem birinin inisiyatifi üzerine
auf gleicher Basis wie jemandem biri gibi aynı bazda
Bammel haben vor jemandem birinden korkmak
Besuch machen bei jemandem {v} birini ziyaret etmek
Dampf haben vor jemandem birinden korkmak
den Vorzug bekommen vor jemandem birisi tarafından öncelik tanınmak
den Vorzug erhalten vor jemandem birisi sayesinde öncelik almak
dicht neben jemandem birinin yakınında
durch dick und dünn gehen mit jemandem biriyle tasada ve kıvançta beraber olmak
durch dick und dünn gehen mit jemandem biriyle iyi ve kötü günde beraber olmak
Ehrfurcht haben vor jemandem birine hürmet etmek
ein Herz und eine Seele sein mit jemandem {v} birisi ile canciğer dost olmak
ein Tag im Leben von jemandem bir kişinin hayatında bir gün
eine gemeinsame Basis finden mit jemandem biriyle ortak bir nokta bulmak
einen Besuch machen bei jemandem {v} ziyaret etmek
0.005s