4 direkte Treffer gefunden für: etwas


77 indirekte Treffer gefunden für: etwas

Deutsch Türkisch
etwas an die große Glocke hängen bir şeyi herkese duyurmak
etwas aus den Augen verlieren {v} bir şeyi gözden kaybetmek
etwas genau nehmen bir şeyi eksiksiz yapmak
etwas gewohnt sein bir şeye alışık olmak
etwas im Griff haben bir şeyinin püf noktasını bilmek
etwas in Angriff nehmen {v} [Arbeit] bir şeyi ele almak
etwas in Erwägung ziehen bir şeyi göz önünde tutmak
etwas ins Auge fassen bir şeyi göz önüne almak
etwas, jemandes müde werden bir şeyden, bir kişiden yorulmak
etwas, jemandem eine Chance geben bir şeye, bir kişiye bir şans vermek
etwas, jemandem Einhalt gebieten bir şeyi, bir kişiyi durdurmak
etwas, jemandem zuvorkommen bir şeyin, bir kişiyin önüne geçmek
etwas, jemanden ausnutzen bir şeyi, bir kişiyi kullanmak
etwas, jemanden begehren bir şeyden, bir kişiden imrenmek
etwas, jemanden belasten bir şeyi, bir kişiyi suçlamak
etwas, jemanden darstellen bir şeyi, bir kişiyi sunmak
etwas, jemanden einem Risiko aussetzen bir şeyi, bir kişiyi riske sokmak
etwas, jemanden in den Untergrund treiben bir şeyi, bir kişiyi yerin dibine sokmak
etwas, jemanden in etwas hineinziehen [verwickeln] bir şeyi, bir kişiyi bir şeyin içine sokmak
etwas, jemanden in etwas hineinzwängen bir şeyi, bir kişiyi bir şeye zorlamak
etwas, jemanden unter die Lupe nehmen bir şeyi, bir kişiyi incelemek
etwas ab vom Schuss biraz mekândan uzak
etwas abbauen {v} bir şey çıkarmak
etwas abbeißen {v} bir şey ısırmak
etwas abbekommen {v} {ugs.} bir şeyden etkilenmek
etwas abblasen {v} [Veranstaltung: ugs.] bir şeyi tehir etmek
etwas abbrechen {v} bir şey kırmak
etwas abduschen {v} [entfernen] bir şeyi duş yaparak temizlemek
etwas abernten {v} bir şeyi toplamak
etwas abfassen {v} [ausdrücken] bir söz söylemek
etwas abgeben {v} bir şey vermek
etwas abholen v bir şey alıp getirmek
etwas abkaufen {v} {ugs.} bir şeyi birinden satın almak
etwas abklären {v} bir şeyi açığa kavuşturmak
etwas ablehnen {v} bir şeyi reddetmek
etwas abmachen {ugs.} bir şeyi kararlaştırmak
etwas abmehren [schweiz.: abstimmen durch Handerheben] el kaldırarak oylamak
etwas abnicken {ugs.} bir şeyi kabul etmek
etwas abrufbereit haben {v} [im Gedächtnis] bir şeyi aklında tutabilmek
etwas abschaffen {v} [aufgeben] bir şeyden vazgeçmek
etwas abschließen {v} bir şeyi sona erdirmek
etwas absegnen {ugs.} bir şeyi onaylamak
etwas abseits [+gen] biraz tenhada
etwas abseits liegen {v} biraz tenhada olmak
etwas absichtlich tun {v} bir şeyi kasıtlı yapmak
etwas absichtlich übersehen {v} bir şeyi kasıtlı olarak görmemezlikten gelmek
etwas abstauben {v} [ugs.: stehlen] bir şeyi aşırmak
etwas abstreiten {v} bir kabul etmemek
etwas abtrennen {v} bir şeyi ayırmak
etwas abtropfen lassen {v} [Geschirr, Wäsche etc.] bir şeyin suyunun akıtmak
etwas abverkaufen [österr.: südd.] bir şeyi satmak
abhängig machen von etwas bir şeye şart koşmak
abhängig machen von etwas şart ileri sürmek
alles außer etwas bir şeyden başka her şey
am Nachmittag knabbere ich gerne etwas öğleden sonra bir şey atıştırırmayı severim
am nahesten an etwas bir şeye en yakın olmak
angrenzen an etwas bir şeye komşu olmak
angrenzen an etwas bir şey ile ortak sınırı olmak
Angst haben um etwas {v} merak etmek
Angst haben um jemanden oder etwas {v} birine veya bir şeye endişe etmek
Angst haben um jemanden oder etwas {v} birine veya bir şeye kaygılanmak
Angst haben um jemanden oder etwas {v} birini veya bir şeyi merak etmek
Angst haben wegen etwas bir şey için korkmak
Angst kriegen wegen etwas {v} bi şey nedeniyle korkuya kapılmak
Anpassen an etwas {sub} {n} bir şeye uydurma
Anpassen an etwas {sub} {n} bir şeye ayak uydurma
Anpassen an etwas {sub} {n} takip etme
Appetit machen auf etwas iştah açan madde
auf etwas [antreffen] birini (karşılamak)
aus Furcht vor etwas bir şey korkusuyla
aussteigen aus etwas {v} bir şeyi bırakma
ausweichen vor etwas {v} bir şeyden kaçınmak
baden in etwas {v} …bir şeyin içinde yıkanmak
Bammel haben vor etwas bir şeyden korkmak
Bammel haben vor jemandem oder etwas {v} korkmak
Bammel haben vor jemandem oder etwas {v} kıçı üçbuçuk atmak
bangen um etwas bir şey için korkmak
0.005s