24 direkte Treffer gefunden für: kazanmak


30 indirekte Treffer gefunden für: kazanmak

Deutsch Türkisch
auf Sieg spielen kazanmak için oynamak
um etwas buhlen {v} kazanmak için mücadele etmek
um etwas buhlen {v} kazanmak için çabalamak
Zeit zu gewinnen suchen {v} kazanmak için zaman gözlemek
abgewanderte Kunden zurückgewinnen {v} uzaklaşan müşterileri geri kazanmak
abräumen {v} {ugs.} [Preise etc.: räumte ab, hat abgeräumt] çok ödül kazanmak
Absatzmarkt erschließen {v} sürüm ve satış pazarı kazanmak
Absatzmarkt erschließen {v} sürüm ve satış piyasası kazanmak
Abstand gewinnen {v} mesafe kazanmak
Abstand von etwas gewinnen {v} bir şeyden mesafe kazanmak
akquirieren {v} [akquirierte, hat akquiriert] müşteri kazanmak
Akzeptierung erlangen {sub} {f} kabul kazanmak
alles abräumen {v} [Preise etc.: ugs.] her şeyi kazanmak
an Bedeutung gewinnen {v} önem kazanmak
an Boden gewinnen alan kazanmak
an Boden gewinnen saha kazanmak
an die 500 Pfund in der Woche verdienen haftada 500 pfunda yakın kazanmak
an Selbstbewusstsein gewinnen {v} kendine güven kazanmak
an Selbstvertrauen gewinnen {v} kendine güven kazanmak
an Stärke gewinnen {v} güç kazanmak
an Wert gewinnen {v} değer kazanmak
aneignen {v} [eignete an, hat angeeignet] bilgi kazanmak
aneignen, sich {v} bilgi kazanmak
Anerkennung erwerben {v} takdir kazanmak
Arbeitsplätze schaffen yerleri kazanmak
auf seine Kosten kommen {v} nafakasını kazanmak
Bedeutung erlangen {v} önem kazanmak
beim Publikum ankommen {v} seyircilerin beğenisini kazanmak
beim Schach gewinnen {v} santrançda kazanmak
bestreiten {v} [bestritt, habe bestritten] hayatını kazanmak
0.003s