2 direkte Treffer gefunden für: Anteile

Deutsch Türkisch
die Anteile {sub} {pl} hisseler
die Anteile {sub} {pl} paylar

34 indirekte Treffer gefunden für: Anteile

Deutsch Türkisch
Anteile am Fremdbesitz {sub} {pl} feri zilyetlikte hisse
Anteile am Fremdbesitz {sub} {pl} feri zilyetlikte pay
Anteile an Fonds {sub} {pl} fonların payı
Anteile an verbundenen Unternehmen {sub} {pl} bağlı olan işletmelerdeki hisseler
Anteile besitzen {v} hisseleri olmak
Anteile in Fremdbesitz {sub} {pl} firma payındaki hisseler
Anteile mit Stimmrecht {sub} {pl} oy hakkı payları
Anteile zuweisen {v} payları taksim etmek
die Aktienanteile {sub} {pl} hisse senedi payları
Anheben der Farbanteile {sub} {n} renk katkılarını artırmak
ausgegebene Anteile {sub} {pl} tedavüle çıkmış hisseler
die Ausschüttungsanteile {sub} {pl} dağıtılan kâr hisseleri
eigene Anteile {sub} {pl} şahsi hisseler
eigene GMBH Anteile {sub} {pl} şahsi sınırlı sorumlu şirket payları
die Erfindungsanteile {sub} {pl} buluş payları
die Erfolgsanteile {sub} {pl} başarı payları
die Farbwertanteile {sub} {pl} üçtürsel koordinatlar
die Feinanteile {sub} {pl} ince parçacıklar
die Firmenanteile {sub} {pl} firma hisseleri
die Fondsanteile {sub} {pl} fon payları
die Geschäftsanteile {sub} {pl} ticaret payları
die Gewinnanteile {sub} {pl} kâr payları
die Gratisanteile {sub} {pl} bedava hisseler
die Kapitalanteile {sub} {pl} sermaye payları
die Konsortialanteile {sub} {pl} konsorsiyum payları
die Marktanteile {sub} {pl} pazar payları
die Minderheitenanteile {sub} {f} azınlık hisseleri
die Minderheitsanteile {sub} {pl} azınlıkların hakları
die Minderheitsanteile {sub} {pl} azınlıkların çıkarları
die Miteigentümeranteile {sub} {pl} ortakların payları
nach der Höhe ihrer Anteile payların yüksekliğine göre
die Restanteile {sub} {pl} artık payları
Rücklage für eigene Anteile {sub} {f} kendi payı için birikim
sauerstoffhaltige Anteile {sub} {pl} oksijen ihtiva eden kısımlar
0.003s