Keine direkten Treffer gefunden für: birinin

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: birinin

Deutsch Türkisch
abgelöst birinin işini yada görevini devralmış
abkaufen {v} [glauben: kaufte ab, hat abgekauft] birinin söylediğine aldanmak
abkaufen {v} [glauben: kaufte ab, hat abgekauft] birinin söylediğine inanmak
alles an jemandem lieben {v} birinin her şeyini/her halini sevmek
an jemandem dranbleiben {v} birinin peşinden ayrılmamak
an jemandem vorbeihasten {v} birinin önünden aceleyle geçip gitmek
an jemandem vorbeikommen {v} birinin önünden geçip gitmek
an jemandem vorbeilaufen {v} birinin yanından geçmek
an jemandes Ehre appellieren {v} birinin namusuna hitap etmek
andere Saiten aufziehen {v} birinin anlayacağı dilde konuşmak
angehören {v} birinin malı olmak
anheimfallen {v} [Juristisch] birinin kullanma yetkisine girmek
anklagen {v} [Rechtswissenschaft] birinin aleyhine dava açmak
anklopfen {v} {ugs.} birinin fikrini almak
auf Ehre einer Person fluchen birinin namusuna sövmek
auf Ehre einer Person fluchen birinin ırzına sövmek
auf jemanden Einfluss ausüben birinin üzerinde etkisi olmak
auf jemanden hören {v} birinin sözünü dinlemek
auf jemanden losgehen {v} birinin üstüne yürümek
auf jemanden tippen {v} birinin olduğunu sanmak
auf jemandes Seite stehen [figürlich] birinin tarafında olmak
aufbauen {v} [(ugs.) sich in bestimmter Haltung, an einer bestimmten Stelle meist vor jemanden hinstellen] birinin önüne dikilmek
aus jemandem kurzen Prozess machen {v} {ugs.} birinin işini bitirmak
aus jemandes Sicht birinin bakış açısından
das Bauchgefühl {sub} {n} birinin içindeki his
bei jemandem bleiben {v} birinin yanında kalmak
bei jemandem bleiben {v} birinin yanında oturmak
bei jemandem einen Stein im Brett haben {v} birinin gözünde olmak
bei jemandem gut ankommen {v} birinin hoşuna gitmek
bei jemandem gut Wetter machen {v} birinin gönlünü yapmak
bei jemandem hoch im Kurs stehen {v} birinin yanında kıymeti olmak
bei jemandem unten durch sein birinin gözünden düşmek
beistehen {v} [stand bei, hat beigestanden] birinin hakkını savunmak
bevormunden {v} [jemanden ~] birinin başına kâhya kesilmek
das, die, jds. Haar, Haare zurückbinden {v} birinin saçını/saçlarını geriye bağlamak
der Deszendent {sub} {m} birinin soyundan gelen
die Deszendenz {sub} {f} [Astrologie] birinin soyundan gelme
Ehre einer Person beflecken birinin namusunu lekelemek
die Ehrensalve {sub} {f} birinin onuruna top atışı yaparak selama durmaa
ein Foto von jemandem machen birinin bir fotoğrafını çekmek
ein gutes Wort für jemanden einlegen birinin lehinde konuşarak aracılık etmek
ein schlechtes Licht auf jemanden werfen birinin adı kötüye çıkmak
ein Schüler von jemandem sein birinin öğrencisi olmak
ein Spielball in jemandes Hand sein birinin elinde oyuncak olmak
ein Wort in jemandes Ohr birinin kulağına bir kelime
eine Saite in jemandem berühren {v} birinin hislerine dokunmak
jemanden fest im Griff haben {v} birinin hakkında kontrol sahibi olmak
einfühlen {v} [sich] birinin ruhsal durumunu anlayabilmek
einspringen {v} [für jemanden ~] birinin yerine görmek
einspringen {v} [für jemanden ~] birinin yerine yardım amacıyla görmek
einspringen {v} birinin yerine görmek
0.002s