3 direkte Treffer gefunden für: dienen


33 indirekte Treffer gefunden für: dienen

Deutsch Türkisch
dienen als {v} olarak hizmet etmek
dienen ohne Gegenleistung {v} karşılıksız hizmet etmek
dienen ohne Gegenleistung {v} bedelsiz hizmet etmek
dienen zur Fortbewegung {v} mobiliteye yaramak
dienend {adj} hizmet eden
dienend als .. olarak hizmet eden
dienendes Grundstück {sub} {n} hizmet eden taşınmaz
abdienen {v} [Militärdinest: diente ab, hat abgedient] tamamlamak
abdienen {v} [Militärdinest: diente ab, hat abgedient] yerine getirmek
abverdienen {v} hizmet karşılığı borç ödemek
abverdienen {v} kazanılan paranın bir kısmını biriktirmek
aktiv dienen {v} faal hizmet etmek
als Appetitanreger dienen {v} iştah açıcı görevini yapmak
als Assistent dienen {v} asistan olarak görev yapmak
als Ausrede dienen ikna etme görevi yapmak
als Behelf dienen {v} geçici çare görevi yapmak
als Beweis dienen {v} delil görevi yapmak
als Beweise dienen {v} deliller olarak bulunmak
als Brücke dienen aracılık etmek
als Brücke dienen arayı bulmak
als Brücke dienen köprü vazifesi görmek
als Dolmetscher dienen {v} tercüman olarak hizmet vermek
als Entschuldigung dienen {v} mazeret olarak görev yapmak
als Ermutigung dienen {v} cesaretlendirme işlevi görmek
als Ersatz dienen {v} yedek vezifesi yapmak
als Fassade dienen gösteriş olarak görev yapmak
als Gegengewicht dienen karşı güç olarak yaramak
als Grundlage für etwas dienen bir şey için esas alınmak
als Helfershelfer dienen suçluya yardımcı olarak görev yapmak
als Indikator dienen gösterge olarak yaramak
als Leitlinie dienen kılavuz çizgisi olarak görev yapmak
als Maßstab dienen {v} ölçü görevi yapmak
als Mittel dienen alet olmak
0.002s