8 direkte Treffer gefunden für: gibi


37 indirekte Treffer gefunden für: gibi

Deutsch Türkisch
abtun als {v} gibi göstermek
anmuten {v} [mutete an, hat angemutet] gibi gelmek
aussehen {v} gibi görünmek
den Anschein haben {v} gibi görünmek
deucht {adj} [unpersönlich: grammatische Form von dünken] gibi görünen
das Deuchten {sub} {n} [Dünken, Bedünken] gibi görünenmeler
ebensogut wie gibi aynı derecede iyi
lauten {v} gibi gelmek
scheinen {v} [schien, hat geschien] gibi görünmek
sich ausnehmen {v} gibi görünmek
so tun gibi yapmak
1000 fach {sub} {ugs.} herkeste olan şey, kızılay dağıtmış gibi {sub} {ugs.}
abgöttisch {adj} put gibi
ach, ist der goldig! ah nur topu gibi
affenartig {adj} maymun gibi
affenähnlich maymun gibi
albtraumhaft {adj} kâbus gibi
allerliebst {adj} nur topu gibi
als ob -miş gibi
als ob -mış gibi
als ob das nicht schon genug wäre sanki bu yetmiyormuş gibi
als ob er gerade beim Zahnarzt gewesen wäre sanki biraz önce diş doktorundaymış gibi
als ob er im Besitz wäre sanki sahibiymiş gibi
als ob es meine Schuld wäre sanki benim kabahatimmiş gibi
als ob ich nicht schon genug Probleme hätte sanki benim yeteri kadar sorunum yokmuş gibi
als ob nichts geschehen wäre sanki hiçbir şey olmamış gibi
als ob sie besäße sanki o bana aitmiş gibi
als sprechen wir üzerinden konuşuyormuşuz gibi
als wenn -mış gibi
als wenn ...miş gibi
als wenn er es nicht ist sanki o değilmiş gibi
als wolle er sagen sanki… söyleyecekmiş gibi
also wie gesagt dendiği gibi
also wie gesagt söylendiği gibi
altjüngferlich {adj} evde kalmış kız gibi
altjüngferlich {adj} kocamış kızlar gibi
ammoniakartig {adj} amonyak gibi
0.003s