Keine direkten Treffer gefunden für: (birini)

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: (birini)

Deutsch Türkisch
anherrschen {v} (birini) azarlamak
anschreien {v} (birini) azarlamak
bedrohen {v} (birini) tehdit etmek
bedrängen {v} (birini) rahatsız etmek
bedrängen {v} (birini) sıkıştırmak
beeinflussen {v} (birini) tesir altında bulundurmak
beflecken {v} (birini) lekelemek
die Befleckung {sub} {f} (birini) lekeleme
befolgen {v} (birini) taklit etmek
befugen {v} (birini) yetkili kılmak
befähigen {v} (birini) vekil kılmak
begaben {v} [begab, hat begeben] (birini) yetkili kılmak
begaunern {v} (birini) dolandırmak
begönnern {v} [begönnerte, hat begönnert] (birini) himaye etmek
begönnern {v} [begönnerte, hat begönnert] (birini) korumak
behelligen {v} (birini) taciz etmek
beirren {v} (birini) yanıltmak
bekehren {v} [Glaube] (birini) çevirmek
bekehrend {adj} (birini) çeviren
das Bekritteln {sub} {n} (birini) eleştirme
bekritteln {v} [bekrittelte, hat bekrittelt] (birini) eleştirmek
bekritteln {v} [bekrittelte, hat bekrittelt] (birini) kınamak
belangen {v} [belangte, hat belangt] (birini) dava etmek
belemmern {v} [belemmerte, hat belemmert] (birini) rahatsız etmek
beluchsen {v} (birini) gözetlemek
benebeln {v} [benebelte, hat benebelt] (birini) sarhoş etmek
berennen {v} {ugs.} [berannte, hat berannt] (birini) sıkıştırmak
berücken {v} (birini) sihirlemek
die Beschattung {sub} {f} (birini) gözetleme
beschummeln {v} [beschummelte, habe beschummelt] (birini) kandırmak
beschuppen {v} (birini) aldatmak
besiegen {v} [besiegte, hat besiegt] (birini) yenmek
betölpeln {v} (birini) kandırmak
betören {v} [betörte, hat betört] (birini) aldatmak
bevormunde [ich~] (birini) kısıtlıyorum
blamieren {v} (birini) rezil etmek
bleuen {v} [bleute, hat gebleut] (birini) iyice dövmek
bugsieren {v} [bugsierte, hat bugsiert] (birini) yönetmek
buhen {v} [buhte, hat gebuht] (birini) yuhalamak
bützen {v} (birini) dürtmek
bützen {v} (birini) öpmek
degradieren {v} {ugs.} (birini) alçaltmak
degradieren {v} {ugs.} (birini) küçültmek
delogieren [österr.] (birini) tahliye ettirmek
die Delogierung {sub} {f} (birini) tahliye ettirme
destituieren {v} (birini) görevden almak
die Destitution {sub} {f} (birini) görevden alma
dingen {v} [dingte, hat gedungen] (birini) para ile tutmak
diskreditieren {v} [ich diskreditierte, ich habe diskreditiert] (birini) karalamak
disqualifizieren {v} [Sport: ich disqualifizierte, ich habe disqualifiziert] (birini) diskalifiye etmek
die Disqualifizierung {sub} {f} [Sport] (birini) ihraç etme
0.003s