13 direkte Treffer gefunden für: Abkommen


77 indirekte Treffer gefunden für: Abkommen

Deutsch Türkisch
Abkommen betreffend die Beschießung durch Seestreitkräfte in Kriegszeiten deniz kuvvetlerinin savaş esnasında ateş etmesine ilişkin anlaşma
Abkommen betreffend die Beschränkung der Anwendung von Gewalt bei der Eintreibung von Vertragsschuld anlaşmadan doğan alacağın tahsilinde kaba kuvvet kullanmayı sınırlayan anlaşma
Abkommen betreffend die Rechte und Pflichten der Neutralen im Falle eines Seekriegs deniz savaşı anında bağımsızların hak ve görevleri hakkında anlaşma
Abkommen betreffend die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte im Falle eines Landkriegs kara savaşı anında bağımsız güçlerin hak ve görevleri hakkında anlaşma
Abkommen in Form eines Briefwechsels {sub} {n} mektuplaşarak anlaşma
Abkommen mit den Gläubigern {sub} {n} alacaklılarla anlaşma
Abkommen mit dritten Ländern {sub} {n} üçüncü ülkelerle anlaşma
Abkommen mit unmittelbarer gerichtlicher Zuständigkeit {sub} {n} mahkeme kanalıyla anlaşma
Abkommen schließen {v} anlaşma yapmak
Abkommen schließen {v} sözleşme yapmak
Abkommen treffen {v} anlaşmaya varmak
abkommen von richtigen Weg {v} doğru yoldan ayrılmak
Abkommen zum Schutz der Seehunde im Wattenmeer {sub} {n} kuzey denizi şeridinde deniz köpeklerinin korunması için anlaşma
Abkommen zur Bekämpfung der Verbreitung unzüchtiger Veröffentlichungen {sub} {n} ahlaka aykırı yayımları önlemek için anlaşma
Abkommen zur Beschränkung der Herstellung und zur Regelung der Verteilung der Betäubungsmittel {sub} {n} narkotik maddelerin imal ve dağıtımını sınırlayıcı anlaşma
Abkommen zur Erhaltung der Fledermäuse in Europa {sub} {n} Avrupa‚da yarasa kuşlarının türünü koruma anlaşması
Abkommen zur Regelung der Vormundschaft über Minderjährige {sub} {n} reşit olmayanların velilik haklarını ayarlama anlaşması
Abkommen zur Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche {sub} {n} yabancı hakem kurulu kararlarını uygulama anlaşması
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika {sub} {pl} Avrupa Birliği ile Amerika birleşik Devletleri arasındaki anlaşmalar
Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik Island {sub} {pl} Avrupa Birliği ile Izlanda arasındaki anlaşmalar
Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und Hongkong über den Handel mit Textil {sub} {n} Avrupa Birliği ile Honkong arasındaki Tekstil anlaşması
Abkommen über Bestimmungen auf dem Gebiet des internationalen Scheckprivatrechts {sub} {n} beynelminel çek özel hakları ilkeleri anlaşması
Abkommen über das Einheitliche Scheckgesetz {sub} {n} müşterek çek kanunu anlaşması
Abkommen über das Einheitliche Wechselgesetz {sub} {n} müşterek kambiyo işlemleri kanunu hakkında anlaşma
Abkommen über den Gazastreifen und das Gebiet von Jericho {sub} {n} Gazze şeridi ve eriha bölgesi hakkında anlaşma
Abkommen über den Internationalen Währungsfonds {sub} {n} uluslararası para fonu IMF hakkında anlaşma
Abkommen über die Aufteilung der gemeinsamen Kosten und Einnahmen {sub} {n} müşterek gelir ve masrafların dağıtımı anlaşması
Abkommen über die Errichtung einer Europäischen Stiftung {sub} {n} Avrupa vakfı kurma anlaşması
Abkommen über die gegenseitige Anerkennung der Konformitätsbewertungen {sub} {n} denklik değerlendirmesi hakkında anlaşma
Abkommen über die internationale Anerkennung von Rechten an Luftfahrzeugen {sub} {n} uluslararası havacılık haklarını tanıma anlaşması
Abkommen über die Internationale Entwicklungsorganisation {sub} {n} uluslararası kalkınma yardımı hakkında anlaşma
Abkommen über die Legung von unterseeischen selbsttätigen Kontaktminen {sub} {n} denizaltı mayın koyma hakkında uluslararası anlaşma
Abkommen über die Soziale Sicherheit der Rheinschiffer {sub} {n} Ren nehri gemicilerinin sosyal güvenlik anlaşması
Abkommen über die Sozialpolitik {sub} {n} sosyal güvenlik anlaşması
Abkommen über die Sozialpolitik {sub} {n} sosyal politika anlaşması
Abkommen über die wirtschaftliche Zusammenarbeit {sub} {n} ekonomik işbirliği anlaşması
Abkommen über die Zollerleichterungen im Touristenverkehr {sub} {n} turistlere gümrük kolaylığı sağlama anlaşması
Abkommen über die Zusammenarbeit in der Seefischerei {sub} {n} deniz balıkçılığı hakkında anlaşma
Abkommen über eine Zusammenarbeit und eine Zollunion zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft {sub} {n} avrupa birliği ülkeleri arası gümrük birliği anlaşması
Abkommen über Flugplangestaltung {sub} {n} uçuş planı yapma anlaşması
Abkommen über Kinderrechte Çocuk Hakları Sözleşmesi
Abkommen über technische Hilfe {sub} {n} teknik yardım anlaşması
Abkommen über Warenaustausch {sub} {n} mal alıp satma anlaşması
Abkommen über wirtschaftliche Zusammenarbeit {sub} {n} ekonomik işbirliği anlaşması
Abkommen, internationales~ {sub} {n} enternasyonal anlaşma
Abkommen, internationales~ {sub} {n} uluslararası anlaşma
Abkommen, multilaterales~ {sub} {n} beynelminel anlaşma
Abkommen, multilaterales~ {sub} {n} çok taraflı anlaşma
der Abkommensbereich {sub} {m} anlaşmanın içeriği
der Abkommensbereich {sub} {m} anlaşmanın kapsamı
die Abkommenschaft {sub} {f} kuşak
das Abrüstungsabkommen {sub} {n} silahları azaltma anlaşması
das Agenturabkommen {sub} {n} temsilcilik anlaşması
allgemeines Abkommen {sub} {n} genel anlaşma
allgemeines Abkommen {sub} {n} genel kontrat
allgemeines Abkommen {sub} {n} genel sözleşme
Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen Gümrük ve Ticaret Genel Anlaşması
Allgemeinsames Zoll- und Handelsabkommen {sub} {n} genel gümrük ve ticaret anlaşması
das Anleiheabkommen {sub} {n} borç senedi anlaşması
das Anwerbeabkommen {sub} {n} [gilt zwischen Türkei und Deutschland von1955 bis 1973] işçi alma anlaşması
das Artenschutzabkommen {sub} {n} çeşitlilik koruma anlaşması
das Assoziationsabkommen {sub} {n} bağlılık anlaşması
das Assoziierungsabkommen {sub} {n} ortaklık anlaşması
das Atomteststoppabkommen {sub} {n} nükleer test durdurma anlaşması
das Ausgleichsabkommen {sub} {n} denkleştirme anlaşması
das Auslandshilfsabkommen {sub} {n} dış yardım sözleşmesi
das Auslieferungsabkommen {sub} {n} mal teslim anlaşması
das Austauschabkommen {sub} {n} mübadele anlaşması
das Außenhandelsabkommen {sub} {n} dış ticaret anlaşması
das Änderungsabkommen {sub} {n} değişiklik anlaşması
das Bankabkommen {sub} {n} banka anlaşması
das Basisabkommen {sub} {n} temel anlaşma
Basler Abkommen {sub} {n} Basel anlaşması
das Beitrittsabkommen {sub} {n} katılım anlaşması
das Bereichsabkommen {sub} {n} sektör anlaşması
Berliner Abkommen {sub} {n} Berlin antlaşması
bilaterales Abkommen {sub} {n} ikili anlaşma
0.006s