1 direkte Treffer gefunden für: Berlin

Deutsch Türkisch
das Berlin {sub} {n} Almanya`nın başkenti

56 indirekte Treffer gefunden für: Berlin

Deutsch Türkisch
ab Berlin Berlin`den itibaren
Abgeordnetenhaus von Berlin {sub} {n} Berlin Millet Meclisi
aus Berlin Berlin`den
die Avus {sub} {f} Berlin`de eski araba yarışı pisti
der Berliner {sub} {m} Berlinli
Berliner Abkommen {sub} {n} Berlin antlaşması
Berliner Blau koyu mavi
Berliner Blau {sub} {n} prusya mavisi
Berliner Blau Prusya mavisi
Berliner Erklärung {sub} {f} Berlin bildirisi
Berliner Gruppe {sub} {f} Berliner Gruppe
Berliner Luftbrücke {sub} {f} Berlin‚e hava köprüsü
Berliner Mauer {sub} {f} Berlin Duvarı
Berliner Mauerbau {sub} {m} Berlin duvarı çekimi
Berliner Testament {sub} {n} Berlin Vasiyetnamesi
Berliner Testament {sub} {n} birbirine bağlı vasiyetname
Berliner Tinktur {sub} {f} [Drogenjargon] Berlin ruhu
das Berlinerblau {sub} {n} Berlin mavisi
das Berlinerblau {sub} {n} Prusya mavisi
das Berlinergrün {sub} {n} Berlin yeşili
das Berlinergrün {sub} {n} Prusya yeşili
die Berlinerin {sub} {f} [weiblich] Berlinli
das Berlinerisch {sub} {n} Berline ait
berlinern [den] Berlinlilere
berlinern {v} Berlin lehçesi ile konuşmak
das Berlinförderungsgesetz {sub} {n} [Alt] Berlin destek kanunu
das Berlinisch {sub} {n} Berlince
das Berlinit {sub} {n} [Mineral] berlinit
Berlins Berlin‚in
der Fall der Mauer [Berlin, 9 November 1989] Berlin duvarının yıkılması
der Weg nach Berlin Berlin yolu
die Berliner Mauer Berlin duvarı
ditte [bes. berlinerisch: dieses] Berlin şivesinde "bu" anlamında
Fakten über Berlin {sub} {pl} Berlin gerçekleri
der Gleimtunnel {sub} {m} Berlin`in kuzeyinde bir alt geçit
Ich bin Berliner Berlin`li yim
ich habe eine Fahrkarte bis Berlin gelöst Berlin‚e yolcu bileti aldım
in Berlin lebend Berlin`de yaşayan
Klinikum Berlin Mitte {sub} {n} Berlin merkezi kliniği
Kreuzberg Berlin`de bir semt
der Moabiter {sub} {m} [Bewohner von Berlin Moabit] Berlin-Moabit oturanı
nach Berlin zurückkehren {v} Berlin`e geri dönmek
Senatsverwaltung Berlin {sub} {f} Berlin Senato idaresi
der Spreewald {sub} {m} berlinde bir bölge adı
Tatsachen über Berlin Berlin in gerçekleri
viele Wege führen nach Berlin Berlin`e çok yok çıkar
Willkommen in Berlin Berlin`e hoşgeldiniz!
Wissenswertes über Berlin Berlin hakkında bilmeye değer şeyler
die Bundeshauptstadt {sub} {f} Federal başkent Berlin
Bundesstadt Berlin Federal Başkent Berlin
einschließlich Gesamt-Berlin tüm Berlin dahil
ich fahre nur bis nach Berlin sadece Berlin`e gidiyorum
das Ost-Berlin {sub} {n} Doğu Berlin
das Ostberlin {sub} {n} Doğu Berlin
das West-Berlin {sub} {n} [Rechtschreibvariante] Batı Berlin
Westberlin Batı Berlin
0.003s