5 direkte Treffer gefunden für: banka


77 indirekte Treffer gefunden für: banka

Deutsch Türkisch
abgehobener Betrag {sub} {m} bankadan çekilmiş miktar
abheben {v} [Geld von der Bank: hebte ab, hat abgehoben] banka hesabından para çekmek
Abrechnung der Banken untereinander {sub} {f} bankaların kendi aralarında hesaplaşması
Abrechnungsverkehr unter den Banken {sub} {m} bankalararası karşılıklı borç ve alacakları hesaplama
Abschluss der Konten {sub} {m} banka hesaplarının kapanması
der Abschlussvermittler {sub} {m} banka veya sigorta aracısı
die Abschlussvermittlung {sub} {f} banka veya sigorta arabulucuğu
die Abschlussvermittlung {sub} {f} banka veya sigorta komisyonculuğu
Abstimmungsprüfung für die Bankkonten {sub} {f} banka hesaplarının uyumluluk incelemesi
Abteilung für Bankgeschäfte banka işlemleri bölümü
Adresse der Bank {sub} {f} bankanın adresi
der Agiogewinn {sub} {m} [Wirtschaft] bankaların kredi işlemleri dolayısıyla müşteriden aldığı faiz kazancı
akkreditieren {v} [akkreditierte, hat akkreditiert] bankadan havale etmek
Aktienkapital der Bank {sub} {n} bankanın hisse sermayesi
Aktiva im Bankensystem {sub} {pl} banka sisteminde aktifler
Aktivgeschäfte der Banken {sub} {pl} bankaların aktif ticaretleri
am Bankschalter banka kasasında
Anschrift der Bank {sub} {f} bankanın adresi
Anschrift des Karteninhabers {sub} {f} banka hesabı sahidinin adresi
Ansturm auf die Bank {sub} {m} bankaya hücum
Ansturm auf die Banken {sub} {m} bankalara hücum
Antragsteller für eine Kontoeröffnung {sub} {m} banka hesabı açma dilekçesi
Arbeitsgruppe "Bankaufsichtsfragen {sub} {f} banka denetimi çalışma grubu
auf der Bank bankada
auf der Bank hinterlegen {v} bankaya koymak
auf die Bank gehen bankaya gitmek
Aussetzung eines Kontos {sub} {f} banka hesabını kapatma
der Ausweis {sub} {m} banka yazısı
Änderung der Bankgesetze {sub} {f} banka kanunlarının değişmesi
Änderung des Bankgesetzes {sub} {f} banka kanunlarının değişimi
Bank an Bank Kredit [Wirtschaft] bankalararası kredi
Bank der Banken {sub} {f} bankaların bankası
Bank fordert den Kredit zurück banka kredinin geri ödenmesini talep ediyor
Bank muss entscheiden {sub} {f} banka karar vermek zorunda
Bank schließt {sub} {f} banka kapatıyor
Bank zu Bank Ausleihungen bankalararası borçlanma
Bank zu Bank Kredit bankalararası kredi
Bank öffnet wieder {sub} {f} banka tekrar açılıyor
Bank- und Finanzwesen {sub} {n} banka ve finans sistemi
der Bank-an-Bank-Kredit {sub} {m} bankalararası kredi
die Bank-Holding {sub} {f} banka holdingi
die Bankabbuchung {sub} {f} banka borçlandırması
die Bankabbuchung {sub} {f} bankanın borçlandırması
der Bankabbuchungsbeleg {sub} {m} banka zimmet dekontu
das Bankabbuchungsverfahren {sub} {n} bankanın borçlandırma usulü
das Bankabbuchungsverfahren {sub} {n} bankanın borçlandırma yöntemi
die Bankabhebung {sub} {f} bankadan para çekme
die Bankabhebung {sub} {f} bankadan çekme
das Bankabkommen {sub} {n} banka anlaşması
die Bankabrechnung {sub} {f} banka hesabı
die Bankabrechnungsstelle {sub} {f} banka ortaklarının ellerindeki senetleri takas etmek için toplandıkları yer
abrechnende Bank {sub} {f} hesaplayan banka
absendende Bank {sub} {f} havale gönderilen banka
die Absenderbank {sub} {f} havale eden banka
die Abwicklungsbank {sub} {f} görülen banka
die Akkreditivbank {sub} {f} kredi veren banka
akkreditivstellende Bank akreditif mektubu veren banka
akkreditivstellende Bank amir banka
die Aktienbank {sub} {f} anonim şirket halinde banka
die Akzeptbank {sub} {f} poliçe kabul eden banka
akzeptgebende Bank {sub} {f} senet kabulü veren banka
akzeptierende Bank {sub} {f} kabul eden banka
anerkannte Bank {sub} {f} makbul gören banka
angeschlossene Bank {sub} {f} bağlı banka
angesehene Bank {sub} {f} tanınmış banka
Anleihegeber der Bank {sub} {m} borç veren banka
anweisende Bank {sub} {f} tahsis eden banka
auftraggebendes Kreditinstitut {sub} {n} sipariş veren banka
ausgebende Bank {sub} {f} verici banka
ausländische Bank {sub} {f} yabancı banka
ausstellende Bank {sub} {f} amir banka
die Ausstellerbank {sub} {f} sergici banka
auszahlende Bank ödeyen banka
Bank mit mehreren Zweigstellen çok şubeli banka
Bank ohne Zweigstellen şubesiz banka
beauftragte Bank {sub} {f} yetkili banka
benannte Bank {sub} {f} yetkili banka
0.004s