10 direkte Treffer gefunden für: Rechte


77 indirekte Treffer gefunden für: Rechte

Deutsch Türkisch
Rechte abtreten {v} haklardan vazgeçmek
Rechte an der Marke erwerben {sub} {f} marka hakkını almak
Rechte an digitalen Inhalten {sub} {pl} dijital içerik hakları
Rechte an Dritte übertragen {v} hakları üçüncü bir kişiye devretmek
Rechte an Grundstücken {sub} {pl} arsalardaki haklar
rechte Ansichten {sub} {pl} sağ görüşler
rechte Attitüde {sub} {f} sağ eğilim
rechte Attitüde {sub} {f} sağ meyil
Rechte aus dem Patent geltend machen {v} patentden doğan haklarını talep etmek
rechte Cursor {sub} {m} sağ imleç
Rechte der Minderheiten {sub} {pl} azınlık hakları
Rechte des Vaters {sub} {pl} baba hakları
rechte eckige Klammer {sub} {f} sağ köşeli kıskaç
Rechte einengen haklarını kısıtlamak
rechte Fahrstreifen {sub} {m} sağ yol şeridi
rechte Gehirnhälfte {sub} {f} sağ beyin yarısı
Rechte geltend machen {v} haklarını talep etmek
rechte geschweifte Klammer {sub} {f} sağ kavisli parantez
rechte Hand {sub} {f} sağ el
rechte Herzkammer {sub} {f} sağ kalp odacığı
rechte Innenwand {sub} {f} sağ duvar
rechte Lunge {sub} {f} sağ akciğer
rechte Lungenvene {sub} {f} sağ akciğer damarı
rechte Mann dafür işin erbabı
rechte Mann dafür işin ustası
rechte Masche düz örgü
rechte Niere {sub} {f} sağ böbrek
rechte obere Ecke {sub} {f} sağ üst köşe
rechte obere Schutzabdeckung {sub} {f} sağ üst koruyucu kapak
rechte obere Wand {sub} {f} sağ üst duvar
Rechte oder Einflussmöglichkeiten {sub} {pl} haklar veya etkileme olanakları
rechte Politik {sub} {f} sağcı politika
rechte Schablone {sub} {f} sağ şablon
rechte Seite {sub} {f} sağ taraf
rechte Seitenwand {sub} {f} sağ kenar duvarı
rechte spitze Klammer {sub} {f} sağ sivri kanca
rechte Spur {sub} {f} [Autostraße] sağ şerit
rechte Taste {sub} {f} sağ tuş
rechte Tür {sub} {f} sağ kapı
Rechte und Pflichten {sub} {pl} haklar ve görevler
Rechte und Sicherheiten {sub} {pl} haklar ve güvenceler
Rechte und Werte {sub} {pl} haklar ve değerler
rechte untere Ecke {sub} {f} sağ alt köşe
rechte untere hintere Abdeckung {sub} {f} sağ alt arka kapak
rechte untere Wand {sub} {f} sağ alt duvar
Rechte vorbehalten haklar saklı kalıyor
Rechte verwirken {v} hakları kaybetmek
rechte Vordertür {sub} {f} sağ ön kapı
Rechte wahrnehmen {v} hakları kullanmak
rechte Wand {sub} {f} sağ duvar
rechte Öffnung {sub} {f} sağa açılma
die Abbaurechte {sub} {pl} [Erz] işletme hakları
die Abdruckrechte {sub} {pl} baskı hakları
Aberkennen der bürgerlichen Rechte {sub} {n} medeni haklardan mahrum bırakma
Aberkennung bürgerlichen Ehrenrechte {sub} {f} kamu hizmetlerinden men
Aberkennung bürgerlichen Ehrenrechte {sub} {f} kamu siyasi haklardan ıskat
Aberkennung bürgerlichen Ehrenrechte {sub} {f} medeni haklardan men
abgeleitete Rechte {sub} {pl} türetilmiş haklar
Abkommen über Kinderrechte Çocuk Hakları Sözleşmesi
die Abrechte {sub} {f} kumaşın ters yüzü
die Abrechte {sub} {f} kumaşın tersi
absolute Rechte mutlak haklar
absolute Rechte {sub} {pl} mutlak haklar
Abteilung für Menschenrechte {sub} {f} insan hakları bölümü
Abtretung der Hoheitsrechte {sub} {f} bir ülkenin haklarından vazgeçmesi
akzessorische Rechte [Rechtswissenschaft] fer`i haklar
akzessorische Rechte [Rechtswissenschaft] ikincil haklar
akzessorische Rechte {sub} {pl} fer‚i haklar
akzessorische Rechte {sub} {pl} ikincil haklar
die Altenrechte {sub} {pl} yaşlı hakları
angestammte Rechte {sub} {pl} geleneksel haklar
die Anrechte {sub} {pl} haklar
die Anwartschaftsrechte {sub} {pl} beklenen haklar
die Arbeitnehmerrechte {sub} {pl} işçi hakları
die Arbeitsplatzrechte {sub} {pl} yeri hakları
die Asylrechte {sub} {pl} sığınma hakları
die Aufführungsrechte {sub} {pl} temsil hakları
0.004s