8 direkte Treffer gefunden für: test


77 indirekte Treffer gefunden für: test

Deutsch Türkisch
abgesägt testere ile kesilmiş
absägen {v} testereyle kesmek
ansägen {v} testere ile kesmek
auf dem Prüfstand testde
auf dem Prüfstand stehen test edilir olmak
ausgehauene Fallkerbe {sub} {f} testere kesici
ausgetestet test edilmiş
aussägen {v} testere ile kesmek
bewährt test edilmiş
das Blatt {sub} {n} [Holzblasinstrument] testere bıçağı
das Blatt {sub} {n} [Holzblasinstrument] testere yaprağı
das Brotsägemesser {sub} {n} testere şeklinde ekmek bıçağı
der Brustwinkel {sub} {m} testere diş açısı
den Test bestehen testi başarmak
der Dummy {sub} {m} test amaçlı kullanılan cansız manken
durchprüfen {v} [ich prüfte durch, ich habe durchgeprüft] test etmek
durchsägen {v} testereyle ortasından ikiye kesmek
durchtesten {v} testten geçirmek
das Ei {sub} {n} {ugs.} testis
die Eier {sub} {pl} {ugs.} testisler
einen Text überprüfen {v} testi incelemek
Einschweifung des Sägezahns {sub} {f} testere dişi kertiği
die Einspannklappe {sub} {f} testere mengenesi
einsägen {v} testere ile kesmek
das Faschinenmesser {sub} {n} testereli kasatura
die Faserstofftechnik {sub} {f} testik teknolojisi
gesägt testere ile kesilmiş
gesägter Schiefer {sub} {m} testerelenmiş arduvaz
gesägter Schiefer {sub} {m} testere ile kesilmiş arduvaz
getestet testten geçmiş
getestete Milch {sub} {f} testten geçmiş süt
gezahnt {adj} testere dişli
der Gänsesäger {sub} {m} [Zoologie] testere gagalı ördek
der Gänsesäger {sub} {m} testere gagalı
Güte eines Tests {sub} {f} test kalitesi
heraussägen {v} testere ile kesip çıkaran
die Hode {sub} {f} testis
der Hoden {sub} {m} [Med.] testis
die Hoden {sub} {pl} [Med.] testisler
die Hodenentzündung {sub} {f} [Med.] testis iltihabı
Holz sägen {v} testere ile ağaç kesmek
Holz zersägen {v} testere ile ağaç kesikleme
in zwei sägen {v} testere ile iki parçaya ayırmak
Innenfläche von gesägtem Holz {sub} {f} testere ile kesilmiş ağacın yüzeyi
die Kanne {sub} {f} testi
die Kannen {sub} {pl} testiler
der Kannenmacher {sub} {m} testi imalcisi
die Kippspannung {sub} {f} testere dişi voltaj
Klemmbacken für Sägeklingen {sub} {pl} testere palaları için bağlama çeneleri
Kombination von Tests {sub} {f} testlerin kombinesi
der Krater {sub} {m} [altgriech. Krug] testi
der Abbaubarkeitstest {sub} {m} ayrışabilme deneyi
der Abdecktest {sub} {m} kapatma deneyi
der Abgasetest {sub} {m} atık gaz testi
der Abgasetest {sub} {m} egzoz testi
der Ablenkungshörtest {sub} {m} değişimli işitme testi
das Abnahmeattest {sub} {n} tesellüm şahadetnamesi
das Abnahmeattest {sub} {n} teslim belgesi
der Abnahmetest {sub} {m} doğrulama incelemesi
der Abnahmetest {sub} {m} kabul testi
der Abnutzungstest {sub} {m} aşınma deneyi
der Abnutzungstest {sub} {m} aşınma testi
der Abschertest {sub} {m} [Scherversuch] kırılma deneyi
der Abschiebetest {sub} {m} itme deneyi
der Abschlusstest {sub} {m} bitirme testi
der Achsentest {sub} {m} aks deneyi
der Affentest {sub} {m} maymun testi
der Agardiffusionstest {sub} {m} antikor-antijen reaksiyonlarını inceleme testi
der Agglutinationstest {sub} {m} birikişme deneyi
agglutinierende Serumtest {sub} {m} eklemeli serum deneyi
der AIDS-Test {sub} {m} AIDS testi
der Aidstest {sub} {m} [falsche Bez. für HIV-Test] HIV testi
der Aidstest {sub} {m} [HIV-Test] AİDS testi
der Aidstest {sub} {m} AÎDS testi
der Aktivitätsbelastungstest {sub} {m} aktivite zorlama testi
der Aktivitätstest {sub} {m} aktivite testi
Akzept nachdem Wechselprotest {sub} {n} senet protestosundan sonra kabul
0.004s