4 direkte Treffer gefunden für: kurulu


77 indirekte Treffer gefunden für: kurulu

Deutsch Türkisch
Abteilung Personal {sub} {f} kuruluş çalışanları bölümü
der Anfangsbestand {sub} {m} kuruluş envanteri
die Anfangsfinanzierung {sub} {f} kuruluş finansmanı
die Anfangskosten {sub} {pl} kuruluş giderleri
die Anlage {sub} {f} kuruluş
das Anlaufkapital {sub} {n} kuruluş sermayesi
die Anlaufkosten {sub} {pl} kuruluş giderleri
die Anlaufkosten {sub} {pl} kuruluş maliyeti
der Anlaufkredit {sub} {m} kuruluş kredisi
der Anlaufverlust {sub} {m} kuruluş kaybı
die Anlaufzeit {sub} {f} kuruluş süresi
die Anstalt {sub} {f} kuruluş
die Anstalten {sub} {pl} kuruluşlar
der Ariditätsindex {sub} {m} kuruluk endeksi
auf Gefahr der Gesellschaft kuruluşun sorumluluğunda
der Aufbau {sub} {m} [Gefüge] kuruluş
die Aufstellung {sub} {f} kurulum
der Aufstellungsort {sub} {m} kuruluş yeri
der Bau {sub} {m} kuruluş
bestehen {v} [bestand, habe bestanden] kurulu olmak
das Bestockungsziel {sub} {n} kuruluş amacı
Beziehungen zwischen den Institutionen {sub} {pl} kuruluşlar arasındaki ilişkiler
die Bildung {sub} {f} kuruluş
das Dotationskapital {sub} {n} kuruluş sermayesi
die Dürre {sub} {f} kuruluk
die Einrichtung {sub} {f} [öffentliche] kuruluş
die Einrichtungen {sub} {pl} kuruluşlar
Entscheidung des Rates tritt in Kraft {sub} {f} kurulun kararı yürülüǧe giriyor
die Erbauung {sub} {f} kuruluş
die Firma {sub} {f} kuruluş
die Gesellschaft {sub} {f} kuruluş
das Grundkapital {sub} {n} kuruluş sermayesi
die Grundkosten {sub} {pl} kuruluş giderleri
Gruppe Atomfragen des Rates {sub} {f} kurulun atom sorunları grubu
die Gründerjahre {sub} {pl} kuruluş yılları
die Gründung {sub} {f} kuruluş
das Gründungsabkommen {sub} {n} kuruluş anlaşması
die Gründungsakte {sub} {f} kuruluş evrağı
der Gründungsaufwand {sub} {m} kuruluş masrafı
die Gründungsbeihilfe {sub} {f} kuruluş yardımı
der Gründungsbericht {sub} {m} kuruluş raporu
die Gründungsbilanz {sub} {f} kuruluş bilançosu
der Gründungsboom {sub} {m} kuruluş konjonktürü
das Gründungsdatum {sub} {n} kuruluş tarihi
die Gründungsdokumente {sub} {pl} kuruluş dokümanları
die Gründungsfeier {sub} {f} kuruluş kutlaması
die Gründungsfinanzierung {sub} {f} kuruluş finansesi
die Gründungsfreiheit {sub} {f} kuruluş serbestisi
die Gründungsgesellschaft {sub} {f} kuruluş halinde şirket
die Gründungsgesetz {sub} {f} kuruluş kanunu
das Gründungsjahr {sub} {n} kuruluş yılı
der Abteilungsrat {sub} {m} bölüm danışma kurulu
der Amtsvorstand {sub} {m} yönetim kurulu
der Arbeiterrat {sub} {m} işçi danışma kurulu
der Arbeitsschlichtungsausschuss {sub} {m} uyuşmazlıkları hakem kurulu
der AStA {sub} {m} [Abkürzung von "Allgemeiner Studentenausschuss"] Yüksek Okul Öğrencileri Genel Kurulu
auf Fels errichtet kayada kurulu
auf Sand errichtet kuma kurulu
aufgeschlagen (zaman) kurulu
der Aufsichtsrat {sub} {m} denetim kurulu
der Aufsichtsrat {sub} {m} denetleme kurulu
der Aufsichtsrat {sub} {m} teftiş kurulu
der Aufsichtsrat {sub} {m} yönetim kurulu
der Ausländerbeirat {sub} {m} yabancılar danışma kurulu
Ausschuss "Zertifizierung der Drittländererzeugnisse" {sub} {m} üçüncü bir ülkenin diplomasını belgeleme kurulu
Ausschuss für die Textilindustrie {sub} {m} tekstil endüstrisi kurulu
Ausschuss für Entwicklungsplanung {sub} {m} gelişme planlama kurulu
der Auswahlausschuss {sub} {m} seçme kurulu
das Auswahlgremium {sub} {n} seçme kurulu
der Auswertungsausschuss {sub} {m} değerlendirme kurulu
der Baurat {sub} {m} yapı kurulu
der Begnadigungsausschuss {sub} {m} bağışlama kurulu
der Beirat {sub} {m} danışma kurulu
der Beraterstab {sub} {m} danışmanlar kurulu
der Beratungsausschuss {sub} {m} danışma kurulu
Beratungsausschuss für soziale Dienste {sub} {m} sosyal hizmetler danışma kurulu
das Beratungsgremium {sub} {n} danışma kurulu
0.003s