2 direkte Treffer gefunden für: Staaten

Deutsch Türkisch
die Staaten {sub} {pl} [USA] Amerika Eyaletleri
die Staaten {sub} {pl} Ülkeler

45 indirekte Treffer gefunden für: Staaten

Deutsch Türkisch
die Staatenbildung {sub} {f} eyaleler oluşumu
der Staatenbund {sub} {m} [Politik] devletler birliği
der Staatenbund {sub} {m} [Politik] konfederasyon
der Staatenbund {sub} {m} devletler konfederasyonu
das Staatenbündnis {sub} {n} devletler birliği
die Staatengemeinschaft {sub} {f} Ülkeler birliği
staatenlos {adj} haymatlos
staatenlos {adj} hiçbir devletin vatandaşı olmayan
staatenlos {adj} uyruksuz
staatenlos {adj} vatansız
Staatenlose [für Jugendliche] uyruksuz kimseler için gençlik yardımı
die Staatenlose {sub} {f} vatansız
die Staatenlose {sub} {pl} vatansızlar
Staatenloser haymatlos
Staatenloser hiçbir devletin vatandaşı olmayan kimse
der Staatenloser {sub} {m} uyruksuz
Staatenloser vatansız kimse
die Staatenlosigkeit {sub} {f} uyruksuzluk
die Staatennachfolge {sub} {f} devletler ardıllığı
die ABC-Staaten {sub} {pl} Arjantin
die ABC-Staaten {sub} {pl} Arjantin, brezilya, şili devletleri birliği
die ABC-Staaten {sub} {pl} Brezilya
die ABC-Staaten {sub} {pl} şili devletleri birliği
Allianz kleiner Inselstaaten {sub} {f} ada ülkelerinin ittifakı
Anerkennung der Staaten devletlerin tanınması
die Anliegerstaaten {sub} {pl} ... kıyısı devleti
die Anliegerstaaten {sub} {pl} güzergâh ülkeleri
die Anrainerstaaten {sub} {pl} [eines Flusses oder Sees] aynı nehire sınır ülkeler
die Anrainerstaaten {sub} {pl} [eines Landes] sınır komşusu ülkeler
die Anrainerstaaten {sub} {pl} [eines Meeres] aynı denize komşu ülkeler
die Anrainerstaaten {sub} {pl} komşu ülkeler
die Anwerberstaaten {sub} {pl} işçi alan ülkeler
arabische Staaten {sub} {pl} Arap Ülkeleri
die ASEAN-Staaten {sub} {pl} ASEAN ülkeleri
ausländische Staaten {sub} {pl} yabancı ülkeler
auswärtige Staaten {sub} {pl} dış ülkeler
die Balkanstaaten {sub} {pl} Balkan Ülkeleri
baltische Staaten {sub} {pl} baltık devletleri
benachbarte Staaten {sub} {pl} komşu ülkeler
die Benelux-Staaten {sub} {pl} [Belgien, Niederlande, Luxemburg] Benelux Devletleri
die Beneluxstaaten {sub} {pl} [Belçika, Hollanda ve Lüksemburg] Benelux devletleri
die Beneluxstaaten {sub} {pl} Benelüks ülkeleri (Belçika, Hollanda, Lüksemburg)
beteiligten Staaten {sub} {pl} katılan ülkeler
Bevollmächtigte der Staaten {sub} {pl} ülke yetkilileri
blockfreie Staaten {sub} {pl} [Völkerrecht] bir ittifaka veya bloğa girmemiş ülkeler
0.003s