7 direkte Treffer gefunden für: sosyal


64 indirekte Treffer gefunden für: sosyal

Deutsch Türkisch
Abkommen über die Sozialpolitik {sub} {n} sosyal güvenlik anlaşması
Abkommen über die Sozialpolitik {sub} {n} sosyal politika anlaşması
Abteilung für Sozialarbeit {sub} {f} Sosyal Çalışma Bölümü
Abteilung Sozialleistungen {sub} {f} sosyal hizmetler dairesi
Akademie für Sozialarbeit {sub} {f} Sosyal Akademi
Amt für Soziale Dienste {sub} {n} Sosyal Hizmetler Dairesi
die Anamnese {sub} {f} sosyal öykü
antisozial {adj} sosyallığa karşı
Arbeitsgruppe "Soziale Angelegenheiten {sub} {f} sosyal işler çalışma grubu
die Armenfürsorge {sub} {f} sosyal yardım
die Armenpflege {sub} {f} sosyal yardım
Aufstellung eines Sozialplans {sub} {f} sosyal plan yapma
Beamter am Sozialamt {sub} {m} sosyal daire memuru
Beihilfe sozialer Art {sub} {f} sosyal yardım
beitragspflichtige Beschäftigung sosyal sigortalı çalıştırma
Beratungsausschuss für soziale Dienste {sub} {m} sosyal hizmetler danışma kurulu
Beratungsgremium für soziale Dienste {sub} {n} sosyal hizmetler danışma konseyi
Bildung- und Forschungszentrum für Soziale Dienste {sub} {n} Sosyal Hizmetler Eğitim ve Araştırma Merkezi
der Brennpunkt {sub} {m} [Sozialer] sosyal açıdan sorunlu yer
Bürgerschaftliches Engagement {sub} {n} [ehrenamtlich tätig sein im sozialen Bereich,Freiwilligen Arbeit] sosyal alanda gönüllü olarak görev üstlenme
die Desozialisation {sub} {f} sosyal ilişkilerin ve davranış biçimlerinin gevşemesi ve bozulması
die Diakoniekrankenschwester {sub} {f} [Gemeindeschwester] sosyal işlerde çalışan hemşire
diakonische Einrichtungen {sub} {pl} sosyal tesisler
die Leute vom Sozialamt Sosyal Daire mensupları
der Dienst {sub} {m} [sozialer] sosyal hizmet
die Dienstleistung {sub} {f} [soziale] sosyal hizmet verme
die Distanz {sub} {f} [soziale] sosyal mesafe
der Eckregelsatz {sub} {m} sosyal yardım oranını belirleyen temel gereksinim oranı
ehrenamlich tätig sein ,im sozialen Bereich {sub} {f} [Freiwilligen Arbeit] sosyal alanda gönüllü olarak çalışmak
ehrenamlich tätig sein ,im sozialen Bereich {sub} {f} [Freiwilligen Arbeit] sosyal alanda fahri olarak çalışmak
Einrichtung für sozialen Dienst {sub} {f} sosyal hizmet kuruluşu
Einsatz von Einkommen und Vermögen vor Inanspruchnahme von Sozialleistungen {sub} {m} sosyal yardım almadan önce gelir ve varlığı kullanma
die Einzelhilfe {sub} {f} sosyal kişisel çalışma
Empfänger von Sozialleistungen {sub} {m} sosyal yardım alan
das Engagement {sub} {n} [bürgerschaftliches] sosyal alanda gönüllü olarak görev üstlenme
das Engagement {sub} {n} [soziales] sosyal alanda gönüllü olarak görev üstlenme
die Entschädigung {sub} {f} [Soziale] sosyal zararı karşılama
Ethik in der Sozialen Arbeit {sub} {f} sosyal çalışma etiği
etwas sozialisieren {v} sosyalleştirmek
externe Kosten {sub} {pl} sosyal maliyet
Fachhochschule für Sozialarbeit {sub} {f} Sosyal Çalışma Yüksekokulu
Fachkräfte für soziale Wohlfahrt {sub} {pl} sosyal refah alanında çalışan personel
fachlicher Bericht {sub} {m} [gutachtliche Stellungnahme] sosyal çalışma alanında hazırlanan bilirkişi raporu
Fachschule für Sozialberufe {sub} {f} sosyal meslekler üzerine meslek okulu
Fachschule für Sozialpädagogik sosyal eğitici yetiştiren meslek okulu
das Fallmanagement {sub} {n} sosyal işlerde gidişat tabelası
Feld der Sozialarbeit {sub} {m} sosyal çalışma alanı
Feld des sozialen Dienstes {sub} {m} sosyal hizmet alanı
Felder des sozialen Dienstes {sub} {pl} sosyal hizmet alanları
Finanzierung sozialer Dienste und Einrichtungen {sub} {f} sosyal hizmet ve kuruluşların finansmanı
Fonds für soziale Entwicklung {sub} {m} sosyal gelişim fonu
antisozialistisch {adj} anti sosyal
asozial {adj} [Soziologisch] asosyal
asozial {adj} asosyal
die Asoziale {sub} {f} asosyal
asozialer {adj} daha asosyal
der Asozialer {sub} {m} asosyal
asozialere {adj} daha asosyal
asozialste {adj} en asosyal
psychosozial {adj} psikososyal
ungesellig {adj} asosyal
unsozial {adj} asosyal
unsozialer {adj} daha asosyal
unsozialste {adj} en asosyal
0.003s