15 direkte Treffer gefunden für: Regelung


43 indirekte Treffer gefunden für: Regelung

Deutsch Türkisch
Regelung der Abkühlung {sub} {f} soğutmanın ayarlanması
Regelung des Förderstroms {sub} {m} akış oranı kontrolu
Regelung des Steuersignals {sub} {f} sinyal kontrolü ayarı
Regelung von Hand {sub} {f} elle ayar
Regelung, gesetzliche- {sub} {f} kanuni koşul
Regelung, gesetzliche- {sub} {f} kanuni şart
Regelung, pneumatische- {sub} {f} pnömatik kontrol
die Regelungen {sub} {pl} ayarlamalar
die Regelungsdichte {sub} {f} ayarlı yoğunluk
das Regelungsintervall {sub} {n} ayarlama zaman aralığı
die Regelungskraft {sub} {f} ayarlama kuvveti
die Regelungslücke {sub} {f} ayarlama boşluğu
das Regelungssystem {sub} {n} kontrol sistemi
die Regelungstechnik {sub} {f} ayar tekniği
die Regelungstechnik {sub} {f} tanzim tekniği
die Regelungstheorie {sub} {f} kontrol teurisi
die Regelungsverfügung {sub} {f} düzenleme egenimi
die Abblaseregelung {sub} {f} püskürtme ayarı
abhängige Regelung {sub} {f} bağımlı ayarlama
abhängige Regelung {sub} {f} bağımlı düzenleme
die Ablaufregelung {sub} {f} seyir ayarı
die Ablöseregelung {sub} {f} ödeyerek kurtarma yöntemi
die Abtastregelung {sub} {f} nümune alma ters reaksiyonu
die Abtastregelung {sub} {f} örnekleme kontrolu
die Abtriebsdrehzahlregelung {sub} {f} sevk hızının ayarı
abweichende landesrechtliche Regelung {sub} {f} farklı ülke kanunu kuralı
die Abzugsregelung {sub} {f} çekme ayarı
Achsgenerator mit Geschwindigkeitsregelung {sub} {m} sürati ayarlı dingil jeneratörü
die Ackerlandbeihilferegelung {sub} {f} tarım alanı yardım düzenlemesi
adaptive Geschwindigkeitsregelung {sub} {f} intibaklı hız ayarlaması
adaptive Regelung {sub} {f} uygun hale getirilen kural
allgemeine Handelsregelung {sub} {f} genel ticari düzen
die Ampelregelung {sub} {f} lamba ayarı
die Ankerspannungsregelung {sub} {f} endüvi gerilimi ayarı
die Ankerspannungsregelung {sub} {f} göbek gerilimi ayarı
anpassungsfähige Regelung {sub} {f} uyarlanabilir kural
die Anschlagregelung {sub} {f} mesnet ayarlaması
die Antischlupfregelung {sub} {f} [bei den Rädern] kaymayı önleyici düzen
die Antriebsregelung {sub} {f} hareket ayarlama
die Antriebsregelung {sub} {f} tahrik ayarlama
die Antriebsschlupfregelung {sub} {f} [ASR, auch Traktionskontrolle genannt] hareket ettirici sürçme ayarı
die Antriebsschlupfregelung {sub} {f} [ASR, auch Traktionskontrolle genannt] otomobil hareket ederken tekerleklerin dönmesini önleyen sistem
Arbeitsgruppe "Streitregelung {sub} {f} grubu „uzlaştırma
0.003s