5 direkte Treffer gefunden für: teknik


77 indirekte Treffer gefunden für: teknik

Deutsch Türkisch
Abkommen über technische Hilfe {sub} {n} teknik yardım anlaşması
Abteilung Förderung der technischen Zusammenarbeit {sub} {f} teknikte işbirliğini destekleme bölümü
Abteilung für technische Information {sub} {f} teknik informasyon bölümü
Abteilung für technische Kontrolle {sub} {f} teknik kontrol bölümü
Abteilung für technischen Support {sub} {f} teknik servis bölümü
Amt für technische Hilfe {sub} {m} teknik destek makamı
Anforderung technischer Dokumentation {sub} {f} teknik doküman talep etme
Angebot, technisches- {sub} {n} teknik teklif
anmontieren {v} teknik olanaklarla monte etmek
anzeichnen {v} [Vorbereitung des Werkstücks] teknik resim yapmak
aufmotzen {v} [ugs.: z. B. Auto] teknik değişiklik yaparak hızlandırmak
aus technischen Gründen teknik nedenlerle
Automatisierung technischer Prozesse {sub} {f} teknik prosedürleri otomatize etme
die Axonometrie {sub} {f} teknik resimlerde hacim şekilleri tek yüzeye izdüşüm metodu
Berater, technischer- {sub} {m} teknik danışman
Bericht, technischer- {sub} {m} teknik rapor
der Betriebsleiter {sub} {m} teknik servis şefi
blind fliegen {v} [Verkehr] teknik aletlerin yardımıyla uçmak
blind fliegen {v} teknik aletlerin yardımıyla uçmak
die Blindlandung {sub} {f} teknik aletlerin yardımıyla iniş yapma
Büro für technische Unterstützung {sub} {n} teknik destek bürosu
Büro, technisches- {sub} {n} teknik büro
Dehngrenze, technische- {sub} {f} teknik genleşme sınırı
der Eingeweihte {sub} {m} teknik veya bilimsel alanda uzman
Erweisung technischer Unterstützung {sub} {f} teknik destek verme
etwas technisch realisieren {v} teknik açıdan gerçekleştirmek
die Fachanweisungen {sub} {pl} teknik talimatnameler
die Fachaufsicht {sub} {f} teknik denetleme
der Fachausdruck {sub} {m} teknik kavram
der Fachausdruck {sub} {m} teknik terim
die Fachberatung {sub} {f} teknik danışma
der Fachbetrieb {sub} {m} teknik makam
das Fachbuch {sub} {n} teknik kitap
Fachgebiet Technik {sub} {n} teknik bilim dalı
Fachhochschule für Technik {sub} {f} teknik meslek yüksek eğitim akedemisi
die Fachliteratur {sub} {f} teknik literatür
die Fachmesse {sub} {f} teknik fuar
die Fachoberschule {sub} {f} teknik okul
die Fachpresse {sub} {f} teknik yayım
die Fachschule {sub} {f} teknik okul
die Fachschule {sub} {f} teknikokul
die Fachschulen {sub} {pl} teknik okullar
die Fachsprache {sub} {f} teknik terimler lisanı
das Fachvokabularium {sub} {n} teknik terimler
die Fachwelt {sub} {f} teknik dünyası
Fachwirt in der Wirtschaft {sub} {m} teknik işletmeci
der Fachwirtin {sub} {m} [weiblich] teknik işletmeci
das Fachwort {sub} {n} teknik kelime
das Fachwörterbuch {sub} {n} teknik sözlük
das Fachwörterbuch {sub} {n} teknik terim sözlüğü
die Fachzeitschrift {sub} {f} teknik dergi
die Agrotechnik {sub} {f} tarımsal teknik
aktive Technik {sub} {f} aktif teknik
aktive Technik {sub} {f} edimsel teknik
die Analogtechnik {sub} {f} analog teknik
die Atomtechnik {sub} {f} nükleer teknik
die Autogentechnik {sub} {f} otojen teknik
automobiltechnisch {adj} otomobilteknik
bewährte Technik {sub} {f} denenmiş teknik
chemische Technik {sub} {f} kimyasal teknik
chirurgische Technik {sub} {f} cerrahi teknik
diagnostische Technik {sub} {f} diyagnostik teknik
diagnostische Technik {sub} {f} tanısal teknik
die Digitaltechnik {sub} {f} sayısal teknik
die Doppelschneckentechnik {sub} {f} çift vidalı teknik
die Elektrotechnik {sub} {f} elektroteknik
elektrotechnisch {adj} elektroteknik
finanztechnisch {adj} finansal teknik
fortgeschrittene Technik {sub} {f} ileri düzeyde olan teknik
führende Technologie {sub} {f} ileri teknik
halbtechnisch {adj} yarı teknik
die Hybridtechnik {sub} {f} karma teknik
kerntechnisch {adj} nükleer teknik
landwirtschaftliche Technik {sub} {f} zirai teknik
die Lineartechnik {sub} {f} doğrusal teknik
maschinelle Technik {sub} {f} mekanik teknik
die Medizinaltechnik {sub} {f} tıbbi teknik
0.004s